Kódování zdravotních služeb: III. blok školení na téma „Vykazování zdravotní péče“

V říjnu t. r. proběhlo další školení ze série odborných seminářů plánovaných pro rok 2016, zaměřených na vzdělávání expertů v oblasti kódování zdravotních služeb pro klasifikační systém IR-DRG.

 13. 10. 2016  —  19. 10. 2016
 Praha, Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích / Fakultní nemocnice Brno

Seminář III. bloku na téma „Vykazování zdravotní péče“, zahrnující rovněž výklad „Metodiky pro pořizování a předávání dokladů“, se pro velký zájem uchazečů, obdobně jako u předchozích dvou bloků, uskutečnil ve dvou termínech a lokalitách, zohledňujících mj. i dojezdovou vzdálenost účastníků, a to:

Školení se zúčastnilo celkem 132 osob, zástupců poskytovatelů a plátců zdravotní péče.

Garant setkání, Jana Homrová, vedoucí implementačního týmu DRG Restart pro kódování, úvodem přivítala všechny zúčastněné a objasnila smysl a cíl celé akce. Po vyhodnocení testu II. bloku „Kódování v systému IR-DRG“ předala pí. Homrová slovo lektorce školení, Ing. Romaně Omáčkové, která se dále již věnovala avizovanému tématu.

Materiály ze školení:

Praha, 13. 10. 2016
Praha, 13. 10. 2016
Praha, 13. 10. 2016
Praha, 13. 10. 2016
Praha, 13. 10. 2016
Praha, 13. 10. 2016
Praha, 13. 10. 2016
Praha, 13. 10. 2016
Brno, 19. 10. 2016
Brno, 19. 10. 2016
Brno, 19. 10. 2016
Brno, 19. 10. 2016
Brno, 19. 10. 2016
Brno, 19. 10. 2016

5. 12. 2016


Zpět