Kódování zdravotních služeb: IV. blok školení na téma „Zdravotnická dokumentace“

V listopadu t. r. proběhlo další školení ze série odborných seminářů plánovaných pro rok 2016, zaměřených na vzdělávání expertů v oblasti kódování zdravotních služeb pro klasifikační systém IR-DRG.

 24. 11. 2016
 Praha, Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích

Seminář IV. bloku na téma „Zdravotnická dokumentace“ se uskutečnil dne 24. 11. 2016 v Praze, v prostorách Refektáře Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích.

Školení se zúčastnilo celkem 98 osob, zástupců poskytovatelů a plátců zdravotní péče.

Garant setkání Jana Homrová, vedoucí implementačního týmu DRG Restart pro kódování, po úvodním slovu a přivítání všech zúčastněných, předala slovo lektorce školení, doc. PhDr. Andree Pokorné, Ph.D., která svým sdělením cílila na význam, důležitost a kvalitu zdravotnické dokumentace, nejstěžejnější záznam v procesu poskytované zdravotní služby.

Materiály ze školení:

6. 12. 2016


Zpět