Kódování zdravotních služeb: V. blok školení na téma „Legislativa“

V prosinci t. r. proběhlo poslední školení ze série odborných seminářů plánovaných pro rok 2016, zaměřených na vzdělávání expertů v oblasti kódování zdravotních služeb pro klasifikační systém IR-DRG.

 8. 12. 2016
 Praha, Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích

Seminář V. bloku na téma „Legislativa“ se uskutečnil dne 8. 12. 2016 v Praze, v prostorách Refektáře Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích.

Školení se zúčastnilo celkem 89 osob, zástupců poskytovatelů a plátců zdravotní péče.

Garant setkání, Jana Homrová, vedoucí implementačního týmu DRG Restart pro kódování, po úvodním slovu a přivítání všech zúčastněných, předala slovo lektorce první části tematického sdělení, Mgr. JUDr. V. Těšitelové, která ve své prezentaci cílila na základní legislativní přehled v rezortu zdravotnictví, se zaměřením na práci kodéra zdravotních služeb.

Druhou část semináře zaštítila ing. M. Bartůňková, která účastníky seznámila s úhradovou vyhláškovou a jejím vlivem do oblasti kódování zdravotní služeb

Materiály ze školení:

11. 12. 2016


Zpět