Harmonogram procesu aktualizace metodických materiálů Klasifikace hospitalizovaných pacientů IR-DRG pro rok 2018 (verze 015)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na základě § 41a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném  zdravotním pojištění, Ústav zdravotnických informací a statistiky (dále jen „ÚZIS ČR“) „…vytváří a každoročně aktualizuje seznam skupin hospitalizací v akutní lůžkové péči vztažených k diagnóze...“.

Předmětem aktualizace pro verzi IR-DRG 015 pro rok 2018 jsou dokumenty:

 • Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG
 • Číselník DRG markerů

Pro přípravu aktualizovaných metodických materiálů klasifikačního systému IR-DRG v rámci jeho údržby pro rok 2018 (verze 015) vyhlašujeme následující časový harmonogram:

 1. Veřejný sběr námětů pro aktualizaci metodik
  - do 30. 4. 2017 včetně
 2. Publikace 1. návrhu nové verze metodických dokumentů na webu DRG Restart (http://drg.uzis.cz; po vypořádání a zapracování připomínek z Veřejného sběru námětů týmem DRG Restart)
  - do 31. 5. 2017 včetně
 3. Veřejná oponentura předloženého 1. návrhu nové verze metodických dokumentů
  - do 30. 6. 2017 včetně
 4. Předložení 2. návrhu nové verze metodických dokumentů zástupcům zdravotních pojišťoven (po vypořádání a zapracování připomínek k 1. návrhu týmem DRG Restart)
  - do 31. 7. 2017 včetně
 5. Schválení 2. návrhu nové verze metodických materiálů zdravotními pojišťovnami, v souladu se schvalovacím procesem pro období údržby
  - do 31. 8. 2017 včetně
 6. Předání nové verze metodických materiálů Ministerstvu zdravotnictví ČR, v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., § 41a, bod (1)
  - do 10. 9. 2017 včetně

Pojmem „veřejný sběr námětů“ je míněno, že ÚZIS ČR sbírá náměty na aktualizaci metodických materiálů jakéhokoliv subjektu, který se bude chtít na procesu kultivace metodických materiálů v daném časovém období podílet (tedy jednotlivci, zástupci poskytovatelů zdravotní péče, plátců zdravotní péče, odborných společností či jiných sdružení, expertní rada, komerční firmy a další).

Zároveň si Vás z důvodu jednotnosti a udržitelnosti přehledu došlých dotazů dovolujeme požádat o směřování všech podnětů výhradně přes portál DRG Restart. V opačném případě nebude dotaz zaevidován.

Všechny došlé náměty na změny metodických materiálů budou zaznamenány, vypořádány a výsledek vypořádání bude spolu s novými metodickými materiály zveřejněn na webových stránkách DRG Restart.

Děkujeme za Váš čas a těšíme se na Vaše podněty!

Za tým DRG Restart

MUDr. Miroslav Zvolský

24. 2. 2017


Zpět