Veřejná oponentura metodických materiálů Klasifikace hospitalizovaných pacientů IR-DRG pro rok 2018 (verze 015)

Vážené kolegyně a kolegové,

v souladu s harmonogramem procesu aktualizace metodických materiálů Klasifikace hospitalizovaných pacientů IR-DRG pro rok 2018 (verze 015) v rámci údržby klasifikačního systému IR-DRG pro Českou republiku, uvolňujeme po vypořádání a zapracování připomínek z veřejného sběru námětů níže uvedené návrhy metodických dokumentů k veřejné oponentuře:

  • Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG
  • Číselník DRG markerů

Na základě podnětů připomínkujících doplňujeme tabulku zobrazující výčet směrnic ve verzi 014 a navrhované změny pro verzi 015. Vzhledem k tomu, že jedním z opakujících se požadavků bylo zjednodušení a zestručnění formulací, prošla většina textu úpravou. V některých případech obsahový rámec směrnic i přes změnu formulace zůstává zachován. Míru změny významu směrnic určuje v tabulce sloupec „Rozsah změn“.

Vaše připomínky k těmto dokumentům zasílejte, prosím, výhradně přes portál DRG Restart. Při jiném způsobu komunikace nemusí být Váš příspěvek správně zaevidován a zpracován.

Děkujeme za Váš čas a těšíme se na Vaši zpětnou vazbu!

Za tým DRG Restart
Miroslav Zvolský

Přílohy:

31. 5. 2017


Zpět