Aktualizace MKN-10

Od 1. 1. 2018 je v platnosti nová verze Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize (MKN-10). ÚZIS ČR provedl aktualizaci českého překladu se zapracováním změn, které obsahuje aktualizace mezinárodní verze International Classification of Diseases k 1. 1. 2018. Opravy doznaly všechny tři svazky klasifikace, tedy Tabelární část, Instrukční příručka, Abecední seznam. Zároveň prošly všechny tři svazky jazykovou a terminologickou revizí.


Číselník diagnóz MKN-10 pro použití v Národním zdravotnickém informačním systému byl aktualizován pouze na jazykové úrovni, obsah položek pro rok 2018 nebyl měněn. Aktuální verze klasifikace MKN-10 s možností stažení všech tří svazků ve formátu PDF je k dispozici na adrese http://www.uzis.cz/katalog/klasifikace/mkn.​ Přehled změn a informace o aktualizaci mezinárodní verze ICD-10 jsou k dispozici na adrese http://www.who.int/classifications/icd/icd10updates/en/.

2. 2. 2018


Zpět