E-learning k MKN-10

Světová zdravotnická organizace vytvořila výukový program „ICD-10 Training Tool“ (http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10training/) jako nástroj pro výuku kódování.


Výukový program umožňuje procházení dle různé úrovně znalostí. Obsahuje jak moduly k jednotlivým kapitolám MKN-10, tak další doplňující části, např. k certifikaci úmrtnosti, ke statistickému zpracování dat či k zachovávání mlčenlivosti. 

ÚZIS ČR tento program přeložil a přizpůsobil českému prostředí, k dispozici je všem zájemcům na http://www.uzis.cz/publikace/mkn-10-interaktivni-vyukovy-program.

2. 2. 2018


Zpět