Veřejná oponentura metodických materiálů Klasifikace hospitalizovaných pacientů IR-DRG pro rok 2019 (verze 016)

Vážené kolegyně a kolegové,

v souladu s harmonogramem procesu aktualizace metodických materiálů Klasifikace hospitalizovaných pacientů IR-DRG pro rok 2019 (verze 016) v rámci údržby klasifikačního systému IR-DRG pro Českou republiku, uvolňujeme po vypořádání a zapracování připomínek z veřejného sběru námětů níže uvedené návrhy metodických dokumentů k veřejné oponentuře:

  • Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG
  • Metodika užití DRG markerů v systému IR-DRG
  • Číselník DRG markerů.

Změny jsou označeny červeně.

Vaše připomínky k těmto dokumentům zasílejte, prosím, výhradně přes portál DRG Restart. Při jiném způsobu komunikace nemusí být Váš příspěvek správně zaevidován a zpracován.

Termín pro zasílání připomínek k 1. verzi návrhu je do 30. 6. 2018 včetně.

Děkujeme za Váš čas a těšíme se na Vaši zpětnou vazbu!

Za tým DRG Restart

Miroslav Zvolský

Přílohy:

31. 5. 2018


Zpět