Oznámení o vydání klasifikačního systému CZ-DRG, verze 1.0, ve sdělení Českého statistického úřadu

Vážení poskytovatelé akutní lůžkové péče, rádi bychom Vás touto cestou informovali, že dne 31. července 2018 vydal Český statistický úřad (ČSÚ) Sdělení č. 159/2018 Sb. o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG s účinností od 1. září 2018. Plný text sdělení ČSÚ je přílohou tohoto oznámení.


Vydání tohoto Sdělení ČSÚ je dalším krokem v procesu vývoje a implementace nového klasifikačního systému CZ-DRG tak, aby mohl být následně po jeho dokončení a verifikaci jeho parametrů oficiálně využíván jako nový klasifikační, potažmo úhradový mechanismus.

Vývoj a verifikace CZ-DRG dále probíhá dle původního plánu a tudíž toto sdělení ČSÚ nemá v tomto okamžiku žádný okamžitý vliv na způsob vykazování zdravotních služeb v roce 2018, a to ani v rámci sítě referenčních nemocnic projektu DRG Restart. Rovněž i v roce 2019 bude nadále využíván platný klasifikační systém IR-DRG.

Podrobnější informace a metodické materiály budou k dispozici na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR v průběhu září 2018 a zástupci referenčních nemocnic projektu DRG Restart o nich budou vždy neprodleně průběžně informováni.

V následujícím období budou zveřejňovány následující metodické materiály:

Příloha:
Plný text sdělení Českého statistického úřadu ze dne 31. července 2018 o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
( PDF soubor, 50 kB)

22. 8. 2018


Zpět