Vydání SW nástrojů pro podporu klasifikačního systému CZ-DRG

Na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR byly zveřejněny metodické materiály klasifikačního systému CZ-DRG spolu se softwarovými nástroji pro podporu klasifikačního systému CZ-DRG. Tyto nástroje jsou určeny především pro poskytovatele zdravotních služeb a jejich plátce (pojišťovny), resp. dodavatele jejich informačních systémů a mají za úkol podpořit proces zavádění systému CZ-DRG do praxe. Byly připraveny dva vzájemně spolupracující nástroje, CZ-DRG Pre-grouper a CZ-DRG Grouper.


Program CZ-DRG pre-grouper slouží k vytvoření podkladů pro klasifikační algoritmus systému CZ-DRG, tzn. vytvoření takzvaných vstupních datových vět grouperu. Vstupem pre-grouperu jsou soubory nebo databázové tabulky (resp. pohledy) odpovídající datovému rozhraní pre-grouperu. Výstupem je soubor nebo databázová tabulka obsahující sestavené hospitalizační případy v podobě vstupních datových vět grouperu.

Program CZ-DRG Grouper slouží pro klasifikaci vstupní věty grouperu dle pravidel klasifikačního systému CZ-DRG. Vstupem grouperu je soubor odpovídající sestavené vstupní datové větě grouperu. Výstupem je soubor obsahující záznamy ve formátu výstupní datové věty grouperu.

SW nástroje jsou doplněny o kompletní metodické materiály, uživatelskou a technickou dokumentaci a zdrojové kódy programů. V případě problémů s jejich zprovozněním se můžete obrátit na helpdesk ÚZIS ČR.

7. 11. 2018


Zpět