Harmonogram procesu aktualizace metodických materiálů Klasifikace hospitalizovaných pacientů IR-DRG pro rok 2020 (verze 017)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na základě § 41a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen ÚZIS ČR) „…vytváří a každoročně aktualizuje seznam skupin hospitalizací v akutní lůžkové péči vztažených k diagnóze...“.

Předmětem aktualizace pro verzi IR-DRG 017 pro rok 2020 jsou dokumenty:

  • Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG
  • Číselník DRG markerů IR-DRG
  • Metodika užití DRG markerů v systému IR-DRG

Aktuálně platné dokumenty metodik IR-DRG verze 016 jsou vystaveny na webu Ministerstva zdravotnictví. Podkladové materiály včetně tabulky řešených námětů a připomínek k verzi 016 jsou publikovány také na webu projektu DRG Restart.

Pro přípravu aktualizovaných metodických materiálů klasifikačního systému IR-DRG v rámci jeho údržby pro rok 2020 (verze 017) vyhlašujeme následující časový harmonogram:

Pojmem „veřejný sběr námětů“ je míněno, že ÚZIS ČR sbírá náměty na aktualizaci metodických materiálů jakéhokoliv subjektu, který se bude chtít na procesu kultivace metodických materiálů v daném časovém období podílet (tedy jednotlivci, zástupci poskytovatelů zdravotní péče, plátců zdravotní péče, odborných společností či jiných sdružení, expertní rada, komerční firmy a další).

Zároveň si Vás z důvodu jednotnosti a udržitelnosti přehledu došlých dotazů dovolujeme požádat o směřování všech podnětů výhradně přes portál DRG Restart. V opačném případě nebude dotaz zaevidován.

Všechny došlé náměty na změny metodických materiálů budou zaznamenány, vypořádány a výsledek vypořádání bude spolu s novými metodickými materiály zveřejněn na webových stránkách DRG Restart.

Děkujeme za Váš čas a těšíme se na Vaše podněty!

Za tým DRG Restart
MUDr. Miroslav Zvolský

8. 3. 2019


Zpět