Odborný seminář „Budoucnost systému úhrad akutní lůžkové péče v ČR“

V úhradách akutní lůžkové péče v současné době existuje velký nepoměr mezi velkými a malými nemocnicemi. Stávající systém úhrad je pokřivený, proto si za tentýž výkon různé nemocnice mohou účtovat různé náklady. Ministerstvo zdravotnictví proto již delší dobu usiluje o postupné narovnání úhradového systému. Tato problematika byla řešena na půdě Poslanecké sněmovny v rámci odborného semináře, který se konal 30. 4. 2019.


Seminář na téma „Budoucnost systému úhrad akutní lůžkové péče v ČR“ se konal pod záštitou prof. V. Adámkové, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví PS, ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu. Následné tiskové konference se zúčastnili prof. MUDr. Věra Adámková, CSc., předsedkyně Výboru pro zdravotnictví PSP ČR, prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel ÚZIS ČR, Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR, a Ing. Ladislav Friedrich, CSc., prezident SZP ČR.

Akutní lůžková péče představuje velmi podstatný segment českého zdravotnictví: roční náklady přesahují hodnotu 90 mld. Kč a každoročně jsou vykázány více než 2 miliony hospitalizací. Je tedy zcela namístě zabývat se standardizací a hodnocením takto rozsáhlého a nákladného segmentu zdravotní péče.

V rámci projektu „DRG Restart“ je již od roku 2015 vytvářen nový klasifikační systém pro vykazování péče ze strany nemocnic, kdy jednotlivé hospitalizační případy budou oceněny reálnými náklady. Nový úhradový systém bude založen na diagnóze, typu nemocnice a stavu pacienta. ÚZIS ČR k tomu již nasbíral téměř všechna potřebná data: v současné době je oceněno přibližně 1,5 milionu hospitalizačních případů akutní lůžkové péče, což představuje velmi robustní databázi.

V roce 2019 probíhá již třetí sběr dat v reprezentativní referenční síti nemocnic tohoto projektu a lze tak očekávat, že systém bude připravován pro vstup do úhrad. Ministerstvo zdravotnictví za tímto účelem již založilo funkční Řídící radu pro implementaci DRG a zdravotní pojišťovny zahájily plošné nasmlouvání signálních kódů podporujících nový klasifikační systém. O implementaci nového systému DRG do úhrad akutní lůžkové péče musí rozhodnout MZ ČR a zdravotní pojišťovny.

Ještě před nasazením nového systému však bude potřeba vyřešit řadu otázek a problémů. Zcela zásadním úkolem bude vyřešit dostupnost péče a optimalizovat migraci pacientů za péčí mezi regiony, zvláště pak za péčí do fakultních a velkých krajských nemocnic. V některých regionech začínají rostoucí objemy péče limitovat finanční i personální kapacity. Významným úkolem je také zohlednění vysoce specializované péče v novém systému, dále zajištění péče o vzácná onemocnění, jejichž léčba je často velmi nákladná. V neposlední řadě bude potřeba zabývat se podporou dostatečné kapacity následné a dlouhodobé péče, která je u řady onemocnění zcela nezbytná poté, co jsou vyřešeny akutní problémy pacienta.

Zdroj: PSP ČR, ÚZIS ČR

Ke stažení

Související odkazy

Seminář se konal pod záštitou prof. Věry Adámkové, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví PS, a za účasti Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, ministra zdravotnictví ČR. Zdroj: www.psp.cz
Seminář se konal pod záštitou prof. Věry Adámkové, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví PS, a za účasti Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, ministra zdravotnictví ČR. Zdroj: www.psp.cz
Tiskové konference se zúčastnili (zleva doprava): Věra Adámková, Ladislav Dušek, Zdeněk Kabátek a Ladislav Friedrich. Zdroj: www.psp.cz
Tiskové konference se zúčastnili (zleva doprava): Věra Adámková, Ladislav Dušek, Zdeněk Kabátek a Ladislav Friedrich. Zdroj: www.psp.cz

18. 5. 2019


Zpět