Veřejné připomínkové řízení k metodickým materiálům klasifikačního systému CZ-DRG 2.0

V souladu se schváleným procesem a harmonogramem aktualizace klasifikačního systému CZ-DRG si Vás dovolujeme oslovit k přednesení připomínek v rámci veřejného připomínkového řízení k metodickým materiálům klasifikačního systému CZ-DRG verze 2.0, platné od 1. 1. 2020.


S ohledem na velikost některých souborů si Vám dovolujeme zpřístupnit materiály elektronickou cestou na odkazu:

https://share.uzis.cz/index.php/s/rgXlz2S8fXqLgeE

Připomínky prosím zasílejte elektronickou cestou, na mailovou adresu martina.pokorna@uzis.cz v termínu do 2. 8. 2019 na připomínkovém formuláři uloženém také v rámci veškeré dokumentace na výše uvedeném odkazu. Následně budou veškeré připomínky obdržené v daném termínu neprodleně vypořádány.

Za tým projektu DRG Restart

Ing. Jan Linda, vedoucí projektu

2. 7. 2019


Zpět