Použití relativních vah CZ-DRG verze 2.0 pro výpočet casemixu

Vážené kolegyně a kolegové, s ohledem na množící se dotazy bychom vás chtěli upozornit, že relativní váhy systému CZ-DRG verze 2.0, které byly zveřejněny 2. 7. 2019 v rámci Veřejného připomínkového řízení k metodickým materiálům klasifikačního systému CZ-DRG 2.0, nejsou srovnatelné s relativními váhami systému IR-DRG.


Paralelně vypočtené hodnoty casemixu akutní lůžkové péče dle IR-DRG a CZ-DRG tedy také nejsou srovnatelné. Důvodem je fakt, že v IR-DRG i v CZ-DRG byly celkové náklady DRG skupin standardizovány do podoby výsledné sady relativních vah jinou hodnotou (v IR-DRG hodnotou cca 33 500 Kč, v CZ-DRG hodnotou cca 57 600 Kč), což znamená, že relativní váha rovna 1 v IR-DRG neodpovídá relativní váze rovné 1 v CZ-DRG. V důsledku rozdílné standardizace tedy relativní váha 1 dle IR-DRG odpovídá cca relativní váze 0,58 dle CZ-DRG.

Za tým DRG Restart
Tomáš Pavlík

30. 7. 2019


Zpět