Doplňující metodický pokyn k vykazování DRG markerů pro paliativní péči

Vážené kolegyně a kolegové, s ohledem na nejasnosti některých pracovišť při vykazování CZ-DRG markerů pro paliativní péči vydáváme ve spolupráci s Českou společností paliativní medicíny doplňující metodický pokyn pro jejich vykazování u hospitalizovaných pacientů.


10. 2. 2020


Zpět