Pokyny ke kódování onemocnění COVID-19

Vzhledem k současné situaci šíření onemocnění COVID-19 vydala Světová zdravotnická organizace pokyn k použití kódu U07.1 Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) pro kódování případů s tímto onemocněním. ÚZIS ČR vydal aktualizovaný číselník MKN-10 a zároveň doporučující pokyny pro kódování tohoto onemocnění.


Kompletní pokyny a dokumentaci naleznete na webu ÚZIS ČR.

3. 4. 2020


Zpět