Připomínkové řízení k metodickým materiálům klasifikačního systému CZ-DRG verze 3.0, revize 1

Vážení, v souladu se schváleným procesem a harmonogramem aktualizace klasifikačního systému CZ-DRG si Vás dovolujeme oslovit k přednesení připomínek v rámci veřejného připomínkového řízení k metodickým materiálům klasifikačního systému CZ-DRG verze 3.0, revize 1, platné od 1. 1. 2021. Jedná se o revidovanou verzi CZ-DRG 3.0, která bude po vypořádání připomínek a schválení MZ ČR opět předložena k vydaní ve Sdělení ČSÚ. Veškeré změny v metodických materiálech proti aktuálně platnému znění jsou provedeny pro přehlednost v režimu změn.


S ohledem na velikost některých souborů jsou materiály zpřístupněny elektronickou cestou na odkazu:

https://share.uzis.cz/s/fpBFzoJoCWX7nCf

V případě problému s dostupností materiálů se prosím obraťte přímo na mne (Jan.Linda@uzis.cz), případně v mé nepřítomnosti na mail Katerina.Spudilova@uzis.cz.

Připomínky vyplněné v příslušném formuláři prosím zasílejte elektronickou cestou na mailovou adresu Katerina.Spudilova@uzis.cz v termínu do 31. 7. 2020.

Ing. Jan Linda
vedoucí projektu DRG Restart

16. 7. 2020


Zpět