Zveřejnění nové verze CZ-DRG 3.0 revize1 ke stažení

Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vás touto cestou informovali, že již je nyní na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR k dispozici ke stažení kompletní balíček nové verze CZ-DRG 3.0, revize 1, platné od 1. 1. 2021.


V distribučním balíčku jsou obsaženy jak čistopisy schválených a vydaných metodik, tak i jejich verze s vyznačením změn proti verzi CZ-DRG 2.0. Součástí je také i změnová dokumentace popisující veškeré změny.

Stažení obou balíčků je stejně jako v loňském roce podmíněno odsouhlasením a dodržováním podmínek licenčního ujednání.

Stažení distribučního balíčku CZ-DRG v. 3, rev. 1

2. 10. 2020


Zpět