Údržba IR DRG 012

Pro rok 2015 je po dvou letech v platnosti nová aktualizace IR DRG 012. Pro klasifikaci IR-DRG se pro rok 2015 vydal definiční manuál, verze 012 (formát pdf), program pro automatizované zařazování případů do DRG podle této klasifikace (tzv. grouper), česká verze 012 a závazné metodické materiály a číselníky pro použití v rámci klasifikace IR-DRG, verze 012.


Za vydání a distribuci výše uvedených materiálů odpovídá MZ ČR. Definiční manuál a grouper pro aktuální klasifikaci IR-DRG lze obdržet v elektronické podobě postupem uvedeným na webových stránkách MZ (www.mzcr.cz). Závazné metodické materiály a číselníky pro použití v rámci klasifikace IR-DRG jsou rovněž zveřejněné na těchto webových stránkách:

http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/metodicke-materialy-pro-rok-2015_9906_1058_3.html.

23. 1. 2015


Zpět