Aktualizace nové verze CZ-DRG 3.0, revize 1

Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vás touto cestou informovali, že byla vydána aktualizace nové verze CZ-DRG 3.0, revize 1, platné od 1. 1. 2021.


Důvodem aktualizace distribučního balíčku CZ-DRG 3.0 revize 1 k datu 17. prosince 2020 je koordinace klasifikace CZ-DRG a úhradových mechanismů na rok 2021 a odstranění chyby v softwarovém nástroji Pre-Grouper (provedené změny sumarizuje soubor 00__CZ-DRG_v3_r1_Aktualizace_12_2020.pdf).

Kompletní distribuční balíček je k dispozici ke stažení na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

V distribučním balíčku jsou obsaženy jak čistopisy schválených a vydaných metodik, tak i jejich verze s vyznačením změn proti verzi CZ-DRG 2.0. Součástí je také změnová dokumentace popisující veškeré změny.

Stažení balíčku je stejně jako v loňském roce podmíněno odsouhlasením a dodržováním podmínek licenčního ujednání.

28. 12. 2020


Zpět