Veřejné připomínkové řízení k metodickým materiálům klasifikačního systému CZ-DRG verze 4.0

Vážené kolegyně, vážení kolegové, v souladu se schváleným procesem a harmonogramem aktualizace klasifikačního systému CZ-DRG si Vás dovolujeme opět oslovit k přednesení připomínek v rámci veřejného připomínkového řízení k metodickým materiálům klasifikačního systému CZ-DRG verze 4.0, platné od 1. 1. 2022.


Po vypořádání připomínek a schválení MZ ČR bude nová verze opět předložena k vydání ve Sdělení ČSÚ. Veškeré změny v metodických materiálech proti aktuálně platnému znění jsou provedeny pro přehlednost v režimu změn či barevně zvýrazněny.

S ohledem na velikost některých souborů si Vám dovolujeme zpřístupnit materiály elektronickou cestou na odkazu:

https://share.uzis.cz/s/yLKfPQWTrw8aYX2

Pokud by se Vám z nějakého důvodu nepodařil přístup k těmto materiálům, obraťte se prosím na pí. Kateřinu Spudilovou na mail katerina.spudilova@uzis.cz a zajistíme jinou formu předání podkladů (ideálně na CD).

Připomínky prosím zasílejte elektronickou cestou, na mailovou adresu katerina.spudilova@uzis.cz v termínu do 31.1.2021 na připomínkovém formuláři, který naleznete na tomto odkazu:

https://share.uzis.cz/s/onq8oZ9nzNw6NQ9

Následně budou veškeré připomínky, obdržené v daném termínu, neprodleně vypořádány.

S pozdravem a poděkováním za spolupráci,

Ing. Jan Linda
vedoucí projektu

7. 1. 2021


Zpět