Veřejné připomínkové řízení k metodickým materiálům klasifikačního systému CZ-DRG verze 4.0, revize 1

V souladu se schváleným procesem a harmonogramem aktualizace klasifikačního systému CZ-DRG si Vás dovolujeme opět oslovit k přednesení připomínek v rámci veřejného připomínkového řízení k metodickým materiálům klasifikačního systému CZ-DRG verze 4.0, revize 1, platné od 1.1.2022.


Po vypořádání připomínek a schválení MZ ČR bude nová verze (tedy revize 1 platné verze 4.0) opět předložena k vydaní ve sdělení ČSÚ. Veškeré změny v metodických materiálech proti aktuálně platnému znění jsou provedeny pro přehlednost v režimu změn či barevně zvýrazněny.

S ohledem na velikost některých souborů si Vám dovolujeme zpřístupnit materiály elektronickou cestou.

Stáhnout revizi 1 verze 4.0

Zároveň si Vás dovolujeme požádat o potvrzení, že se Vám podařilo veškeré uložené materiály v pořádku otevřít. Pokud by se Vám z nějakého důvodu nepodařil přístup k těmto materiálům, obraťte se prosím na pí. Kateřinu Spudilovou (katerina.spudilova@uzis.cz), případně přímo na mne a zajistíme jinou formu předání podkladů (ideálně na CD).

Připomínky prosím zasílejte elektronickou cestou, na e-mailovou adresu katerina.spudilova@uzis.cz v termínu do 11. 8. 2021 na přiloženém připomínkovém formuláři (docx, 25 kB). Následně budou veškeré připomínky, obdržené v daném termínu neprodleně vypořádány.

Současně je připomínkové řízení uvolněno i prostřednictvím www stránek projektu DRG Restart.

S pozdravem a poděkováním za spolupráci

Ing. Jan Linda
vedoucí projektu DRG Restart

22. 7. 2021


Zpět