Veřejné připomínkové řízení k metodickým materiálům klasifikačního systému CZ-DRG verze 5.0 pro rok 2023

V souladu se schváleným procesem a harmonogramem aktualizace klasifikačního systému CZ-DRG si vás dovolujeme opět oslovit k přednesení připomínek v rámci veřejného připomínkového řízení k metodickým materiálům klasifikačního systému CZ-DRG verze 5.0, platné od 1. 1. 2023. Po vypořádání připomínek a schválení MZ ČR bude nová verze opět předložena k vydaní ve sdělení ČSÚ. Veškeré změny v metodických materiálech proti aktuálně platnému znění jsou provedeny pro přehlednost v režimu změn či barevně zvýrazněny.


S ohledem na velikost některých souborů si vám dovolujeme zpřístupnit materiály elektronickou cestou na odkazu:

https://kcict-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lindaj_mzcr_cz/EmcOpwt4GeJDlJmYhRgVktoBN4xd4N_sgPGxAGNTi5KCEg?e=G6F0LE

Zároveň si Vás dovolujeme požádat o potvrzení, že se Vám podařilo veškeré uložené materiály v pořádku otevřít. Pokud by se vám z nějakého důvodu nepodařil přístup k těmto materiálům, obraťte se prosím na Kateřinu Spudilovou (katerina.spudilova@uzis.cz), případně přímo na mě a zajistíme jinou formu předání podkladů (ideálně na CD).

Připomínky prosím zasílejte elektronickou cestou na e-mailovou adresu katerina.spudilova@uzis.cz v termínu do 21. 1. 2022 na přiloženém připomínkovém formuláři (docx, 25 kB). Následně budou veškeré připomínky obdržené v daném termínu neprodleně vypořádány.

Současně je připomínkové řízení uvolněno i prostřednictvím www stránek projektu DRG Restart.

Ing. Jan Linda, vedoucí projektu DRG Restart

17. 12. 2021


Zpět