Oprava bezpečnostní hrozby v distribučním balíčku CZ-DRG v4 revize 1

Na základě identifikované potenciální bezpečnostní hrozby v softwarovém nástroji Pre-Grouper a nutnosti sjednocení číselníků Center vysoce specializované péče v rámci klasifikace CZ-DRG byla aktualizována verze CZ-DRG 4.0 revize 1.


Kompletní sada materiálů (distribučního balíčku) této verze byla nahrazena aktualizovanou opravenou sadou a je k dispozici ke stažení na webu MZ ČR.

Detailní popis aktualizace je uveden v dokumentu 00__CZ-DRG_v4_r1_Duvodova_zprava_aktualizace_01_2022.pdf.

10. 1. 2022


Zpět