Probíhající vývoj, aktuality

Chci být informován(a) o novinkách na webu:

Archiv

Rok: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014


Veřejná oponentura metodických materiálů Klasifikace hospitalizovaných pacientů IR-DRG pro rok 2019 (verze 016)

31. 5. 2018

Vážené kolegyně a kolegové,

v souladu s harmonogramem procesu aktualizace metodických materiálů Klasifikace hospitalizovaných pacientů IR-DRG pro rok 2019 (verze 016) v rámci údržby klasifikačního systému IR-DRG pro Českou republiku, uvolňujeme po vypořádání a zapracování připomínek z veřejného sběru námětů níže uvedené návrhy metodických dokumentů k veřejné oponentuře:

  • Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG
  • Metodika užití DRG markerů v systému IR-DRG
  • Číselník DRG markerů.

Aktualizace MKN-10

2. 2. 2018

Od 1. 1. 2018 je v platnosti nová verze Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize (MKN-10). ÚZIS ČR provedl aktualizaci českého překladu se zapracováním změn, které obsahuje aktualizace mezinárodní verze International Classification of Diseases k 1. 1. 2018. Opravy doznaly všechny tři svazky klasifikace, tedy Tabelární část, Instrukční příručka, Abecední seznam. Zároveň prošly všechny tři svazky jazykovou a terminologickou revizí.


E-learning k MKN-10

2. 2. 2018

Světová zdravotnická organizace vytvořila výukový program „ICD-10 Training Tool“ (http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10training/) jako nástroj pro výuku kódování.


Harmonogram procesu aktualizace metodických materiálů Klasifikace hospitalizovaných pacientů IR-DRG pro rok 2019 (verze 016)

1. 2. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na základě § 41a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném  zdravotním pojištění, Ústav zdravotnických informací a statistiky (dále jen ÚZIS ČR) „…vytváří a každoročně aktualizuje seznam skupin hospitalizací v akutní lůžkové péči vztažených k diagnóze...“.

Předmětem aktualizace pro verzi IR-DRG 016 pro rok 2019 jsou dokumenty:

  • Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG
  • Číselník DRG markerů IR-DRG
  • Metodika užití DRG markerů v systému IR-DRG

Zpět