Probíhající vývoj, aktuality

Chci být informován(a) o novinkách na webu:

Archiv

Rok: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014


Aktualizace MKN-10

2. 2. 2018

Od 1. 1. 2018 je v platnosti nová verze Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize (MKN-10). ÚZIS ČR provedl aktualizaci českého překladu se zapracováním změn, které obsahuje aktualizace mezinárodní verze International Classification of Diseases k 1. 1. 2018. Opravy doznaly všechny tři svazky klasifikace, tedy Tabelární část, Instrukční příručka, Abecední seznam. Zároveň prošly všechny tři svazky jazykovou a terminologickou revizí.


E-learning k MKN-10

2. 2. 2018

Světová zdravotnická organizace vytvořila výukový program „ICD-10 Training Tool“ (http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10training/) jako nástroj pro výuku kódování.


Zpět