Probíhající vývoj, aktuality

Chci být informován(a) o novinkách na webu:

Archiv

Rok: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014


Veřejné připomínkové řízení k metodickým materiálům klasifikačního systému CZ-DRG 2.0

2. 7. 2019

V souladu se schváleným procesem a harmonogramem aktualizace klasifikačního systému CZ-DRG si Vás dovolujeme oslovit k přednesení připomínek v rámci veřejného připomínkového řízení k metodickým materiálům klasifikačního systému CZ-DRG verze 2.0, platné od 1. 1. 2020.


Veřejná oponentura metodických materiálů Klasifikace hospitalizovaných pacientů IR-DRG pro rok 2020 (verze 017)

6. 6. 2019

Vážené kolegyně a kolegové,

v souladu s harmonogramem procesu aktualizace metodických materiálů Klasifikace hospitalizovaných pacientů IR-DRG pro rok 2020 (verze 017) v rámci údržby klasifikačního systému IR-DRG pro Českou republiku, uvolňujeme po vypořádání a zapracování připomínek z veřejného sběru námětů níže uvedené návrhy metodických dokumentů k veřejné oponentuře:

  • Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG
  • Metodika užití DRG markerů v systému IR-DRG
  • Číselník DRG markerů

Odborný seminář „Budoucnost systému úhrad akutní lůžkové péče v ČR“

18. 5. 2019

V úhradách akutní lůžkové péče v současné době existuje velký nepoměr mezi velkými a malými nemocnicemi. Stávající systém úhrad je pokřivený, proto si za tentýž výkon různé nemocnice mohou účtovat různé náklady. Ministerstvo zdravotnictví proto již delší dobu usiluje o postupné narovnání úhradového systému. Tato problematika byla řešena na půdě Poslanecké sněmovny v rámci odborného semináře, který se konal 30. 4. 2019.


Všichni budou překvapeni, říká o CZ-DRG Ladislav Dušek

29. 4. 2019

Ředitel ÚZIS ČR poskytl v minulých dnech Zdravotnickému deníku obsáhlý rozhovor. Jeho značná část byla věnována projektu DRG Restart a fungování CZ-DRG v praxi.


Harmonogram procesu aktualizace metodických materiálů Klasifikace hospitalizovaných pacientů IR-DRG pro rok 2020 (verze 017)

8. 3. 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na základě § 41a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen ÚZIS ČR) „…vytváří a každoročně aktualizuje seznam skupin hospitalizací v akutní lůžkové péči vztažených k diagnóze...“.

Předmětem aktualizace pro verzi IR-DRG 017 pro rok 2020 jsou dokumenty:

  • Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG
  • Číselník DRG markerů IR-DRG
  • Metodika užití DRG markerů v systému IR-DRG

Pozvánka na kurz Kódování zdravotních služeb – referenční kódování v systému CZ-DRG

 5. 2. 2019  —  20. 6. 2019
 Praha

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR si Vás ve spolupráci s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví dovoluje informovat o pokračující realizaci kurzu Kódování zdravotních služeb – referenční kódování v systému CZ-DRG.


Zpět