Probíhající vývoj, aktuality

Chci být informován(a) o novinkách na webu:
 

Archiv

Rok: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014


Čtvrté zasedání Expertní rady DRG Restart a zástupců sítě referenčních nemocnic

 2. 12. 2015
 Praha

Stručný souhrn prezentovaných témat, úkolů a termínů oponentur


Konference DRG Restart 2015

 18. 11. 2015, 9:00  —  19. 11. 2015, 13:00
 Praha, TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 – Chodov

ÚZIS ČR a tým projektu DRG Restart připravil na dny 18.–19. listopadu odbornou konferenci věnovanou vývoji nového českého klasifikačního systému DRG.


Nové verze metodik k IR DRG 1.2, verze 013, k veřejné oponentuře

20. 11. 2015

V sekcích Expertní rada a Referenční síť ZZ byly publikovány k veřejné oponentuře nové verze metodik a souvisejících dokumentů k IR DRG 1.2, verze 013.


Registrace na konferenci DRG Restart 2015 ukončena

6. 11. 2015

Vážené dámy, vážení pánové,

chtěli bychom vás upozornit, že na konferenci DRG Restart 2015 se bylo možné registrovat do pátku 13. 11. 2015, 14:00 hodin.


Druhé školení zástupců referenčních nemocnic

 21. 10. 2015
 Praha

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si vám poděkovat za vaši aktivní účast na pracovním workshopu, který se konal ve středu 21. 10. 2015. Přikládáme zde všechny materiály, které byly prezentovány, a připojujeme slíbený implementační plán.


Konference DRG Restart 2015 – ubytování za výhodné ceny

15. 10. 2015

Účastníci konference mají možnost zajistit si ubytování přímo v místě konání konference (TOP HOTEL Praha) za zvýhodněné ceny.


III. brněnský DRG den

 9. 10. 2015, 9:30  —  9. 10. 2015, 14:00
 Brno

Současný stav českého DRG systému a stav jeho transformace byly hlavními tématy III. brněnského DRG dne, který 9. října 2015 uspořádala FN Brno.


Třetí zasedání Expertní rady DRG Restart a zástupců sítě referenčních nemocnic

 23. 9. 2015
 Praha

Ve středu 23. 9. 2015 se uskutečnil  v prostorách Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích 3. workshop Expertní rady (ER), kterého se účastnili také zástupci nemocnic spolupracujících v projektu DRG Restart. Hlavním tématem bylo představení návrhu klasifikace analytických účtů a typologie nákladových středisek včetně minimálních požadavků na referenční nemocnice v roce 2016. Účastníci byli obeznámeni s vyhodnocením dotazníkového šetření části týkající se standardizace dokumentace a kódování klinických dat. V odpolední části byl také představen pilotní návrh nových bází v MDC 06.


Analýza připravenosti referenčních nemocnic

23. 6. 2015

Dne 23. 6. 2015 byl všem referenčním nemocnicím (řediteli nemocnice, styčné osobě a vyškolené osobě) projektu DRG Restart rozeslán auditní dotazník „Analýza připravenosti referenčních nemocnic“, který byl podrobně prezentován a diskutován na školení 17. 6. 2015. Do dotazníku byly zapracovány zaslané připomínky a konečná výsledná podoba, která slouží k vyplnění, je v příloze této zprávy. Uvnitř  dotazníku naleznete přesné podrobné informace o formě a způsobu předání dat.


První školení zástupců referenčních nemocnic

 17. 6. 2015
 Praha

Ve středu 17. 6. 2015 proběhlo první školení zástupců referenčních nemocnic.


Druhé zasedání Expertní rady DRG Restart a zástupců sítě referenčních nemocnic

 10. 6. 2015
 Praha

Ve středu 10. 6. 2015 se uskutečnil v kinosále FN v Motole 2. workshop Expertní rady (ER), kterého se účastnili také zástupci sítě referenčních nemocnic. Hlavním tématem bylo představení východisek nového klasifikačního systému hospitalizačních případů a principů Klasifikace procedur v rámci vývoje nového DRG systému. V závěru workshopu byli účastníci obeznámeni s předběžnými výsledky dotazníkového šetření klíčových otázek použití DRG.


Dotazník „Klíčové otázky použití DRG“

20. 5. 2015

Vážení,

v rámci projektu DRG Restart jsme připravili krátký dotazník „Klíčové otázky použití DRG“, jehož hlavním cílem je získání přehledu názorové shody odborné veřejnosti užívající systém DRG u klíčových otázek týkajících se použití systému DRG.


První zasedání Expertní rady projektu DRG Restart a zástupců referenční sítě nemocnic ČR

 25. 3. 2015
 Praha

Stručný zápis z prvního společného jednání expertní rady projektu DRG Restart a zástupců sítě referenčních nemocnic ČR.


Diskuzní setkání nad analýzou Ministerstva financí ČR

 16. 3. 2015
 Praha

V pondělí 16. 3. se uskutečnil v prostorách Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích diskuzní seminář k analýze MF ČR „Zvýšení transparentnosti finančních toků a podpora ekonomické efektivity poskytovaných zdravotních služeb v systému veřejného zdravotního pojištění“. Akce byla zorganizována týmem projektu DRG Restart, nově odpovědným za kultivaci systému DRG v ČR.


Patch 01 k verzi 012 IR DRG 1.2

17. 3. 2015

Tým DRG Restart připravil patch 01 k aktuální verzi 012 IR DRG 1.2. Opravy se týkají Metodiky užití DRG markerů a Metodiky přiřazení relativní váhy k případu hospitalizace. Zdůvodnění, popis a opravené materiály naleznete na webu MZ ČR, které patch zveřejnil. Opravené metodiky jsou platné retrospektivně.


Informace o oslovení vybraných nemocnic pro spolupráci na kultivaci DRG

6. 3. 2015

Dne 24. 2. 2015 bylo písemně dopisem osloveno 45 zdravotnických zařízení, která byla na základě vícekriteriální analýzy všech nemocnic v ČR vybrána jako vhodná pro začlenění do referenční sítě. Nemocnice, které přijmou tuto nabídku na spolupráci v řešení projektu DRG Restart, se stanou referenčními nemocnicemi tohoto projektu.


Zpráva o převodu agendy DRG na ÚZIS

5. 3. 2015

Představenstvo NRC schválilo předání dosud připravené agendy DRG v NRC. Schválená agenda byla připravena v elektronické podobě na CD a předána 30. 1. 2015 pověřenému zástupci MZ ČR. Tato agenda byla následně uložena na ÚZIS. Byly předány ty materiály a v takové verzi, které byly kdy předloženy Představenstvu NRC, tj. ty, které byly takto zveřejněny. Předání jakýchkoliv dat z referenčních nemocnic vyžaduje jejich předchozí souhlas, nebylo to součástí předávané agendy.


Údržba systému IR DRG v přechodném období 2015-2017 a jeho využití v úhradách

13. 2. 2015

V sekci Metodické materiály, publikace byl publikován dokument "Údržba systému IR DRG v přechodném období 2015-2017 a jeho využití v úhradách".


Údržba IR DRG 012

23. 1. 2015

Pro rok 2015 je po dvou letech v platnosti nová aktualizace IR DRG 012. Pro klasifikaci IR-DRG se pro rok 2015 vydal definiční manuál, verze 012 (formát pdf), program pro automatizované zařazování případů do DRG podle této klasifikace (tzv. grouper), česká verze 012 a závazné metodické materiály a číselníky pro použití v rámci klasifikace IR-DRG, verze 012.


Zpět