Probíhající vývoj, aktuality

Chci být informován(a) o novinkách na webu:
 

Archiv

Rok: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014


Konference DRG Restart 2017

 29. 11. 2017, 9:00  —  30. 11. 2017, 16:00
 Praha, Hotel International

Ve dnech 29. a 30. listopadu 2017 se v Hotelu International v Praze konala přelomová, v pořadí již čtvrtá konference DRG Restart 2017. Konference se konala pod záštitou JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA, ministra zdravotnictví ČR, a doc. MUDr. Petera Koliby, CSc., předsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR. Celonárodní odbornou konferenci připravil Ústav zdravotnických informací, vedení Ministerstva zdravotnictví a tým projektu DRG Restart.


Aktuální stav projektu DRG Restart ke konci 3. čtvrtletí 2017

19. 10. 2017

K aktuálnímu datu byly realizovány v rámci projektu DRG Restart následující kroky:


Zveřejnění metodických materiálů IR-DRG pro rok 2018

6. 10. 2017

V rámci údržby stávajícího systému IR DRG došlo pro rok 2018 k aktualizaci metodických materiálů (verze 015).


KlasifiKon 2017

 7. 11. 2017, 9:30  —  8. 11. 2017, 17:30
 Praha, Nemocnice Na Homolce, Kongresové centrum

Ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 pořádal ÚZIS ČR pod záštitou Ministra zdravotnictví ČR, Kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně v prostorách Kongresového centra Nemocnice Na Homolce konferenci KlasifiKon 2017. Konference byla zaměřená na problematiku klasifikačních a terminologických systémů ve zdravotnictví.


Veřejná oponentura metodických materiálů Klasifikace hospitalizovaných pacientů IR-DRG pro rok 2018 (verze 015)

31. 5. 2017

Vážené kolegyně a kolegové,

v souladu s harmonogramem procesu aktualizace metodických materiálů Klasifikace hospitalizovaných pacientů IR-DRG pro rok 2018 (verze 015) v rámci údržby klasifikačního systému IR-DRG pro Českou republiku, uvolňujeme po vypořádání a zapracování připomínek z veřejného sběru námětů níže uvedené návrhy metodických dokumentů k veřejné oponentuře:

  • Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG
  • Číselník DRG markerů

Harmonogram procesu aktualizace metodických materiálů Klasifikace hospitalizovaných pacientů IR-DRG pro rok 2018 (verze 015)

24. 2. 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na základě § 41a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném  zdravotním pojištění, Ústav zdravotnických informací a statistiky (dále jen „ÚZIS ČR“) „…vytváří a každoročně aktualizuje seznam skupin hospitalizací v akutní lůžkové péči vztažených k diagnóze...“.

Předmětem aktualizace pro verzi IR-DRG 015 pro rok 2018 jsou dokumenty:

  • Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG
  • Číselník DRG markerů

Zpět