Probíhající vývoj, aktuality

Chci být informován(a) o novinkách na webu:
 

Archiv

Rok: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014


Pozor, změna metodických materiálů pro IR-DRG verze 017!!!

18. 12. 2019

Dne 18. 12. 2019 zveřejňujeme následující aktualizované materiály.


Konference DRG Restart 2019

 13. 11. 2019  —  14. 11. 2019
 Praha, Kongresové centrum Praha

Konference DRG Restart 2019 se uskutečnila ve dnech 13.–14. listopadu 2019 v prostorách Kongresového centra Praha.


Zveřejnění nové verze CZ-DRG 2.0 ke stažení

31. 10. 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Rádi bychom Vás touto cestou informovali, že již je nyní na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR k dispozici kompletní balíček nové verze CZ-DRG 2.0 ke stažení.


Použití relativních vah CZ-DRG verze 2.0 pro výpočet casemixu

30. 7. 2019

Vážené kolegyně a kolegové, s ohledem na množící se dotazy bychom vás chtěli upozornit, že relativní váhy systému CZ-DRG verze 2.0, které byly zveřejněny 2. 7. 2019 v rámci Veřejného připomínkového řízení k metodickým materiálům klasifikačního systému CZ-DRG 2.0, nejsou srovnatelné s relativními váhami systému IR-DRG.


Superspecializovaná centra po implementaci DRG? Nikdo prý nedopustí, aby jim spadly úhrady a snížila se tak dostupnost péče

22. 7. 2019

IKEM, ÚHKT, MOÚ, ÚPMD, CKTCH, RÚ, NNH. Sedm zkratek, které kódují vysokou kvalitu výjimečné špičkové péče, zachráněné lidské životy, pýchu českého zdravotnictví, ale také logicky vysoké náklady. Mluví se o nich jako o centrech, přesnější je ale spíše označení „ústavy superspecializované péče“. Co s jejich financováním udělá nové DRG a jeho překlopení na úhrady? Může se stát, že by tato superspecializovaná centra najednou přišla o 40 procent svých peněz? Na tyto otázky se zaměřil Kulatý stůl Zdravotnického deníku.


Veřejné připomínkové řízení k metodickým materiálům klasifikačního systému CZ-DRG 2.0

2. 7. 2019

V souladu se schváleným procesem a harmonogramem aktualizace klasifikačního systému CZ-DRG si Vás dovolujeme oslovit k přednesení připomínek v rámci veřejného připomínkového řízení k metodickým materiálům klasifikačního systému CZ-DRG verze 2.0, platné od 1. 1. 2020.


Veřejná oponentura metodických materiálů Klasifikace hospitalizovaných pacientů IR-DRG pro rok 2020 (verze 017)

6. 6. 2019

Vážené kolegyně a kolegové,

v souladu s harmonogramem procesu aktualizace metodických materiálů Klasifikace hospitalizovaných pacientů IR-DRG pro rok 2020 (verze 017) v rámci údržby klasifikačního systému IR-DRG pro Českou republiku, uvolňujeme po vypořádání a zapracování připomínek z veřejného sběru námětů níže uvedené návrhy metodických dokumentů k veřejné oponentuře:

  • Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG
  • Metodika užití DRG markerů v systému IR-DRG
  • Číselník DRG markerů

Odborný seminář „Budoucnost systému úhrad akutní lůžkové péče v ČR“

18. 5. 2019

V úhradách akutní lůžkové péče v současné době existuje velký nepoměr mezi velkými a malými nemocnicemi. Stávající systém úhrad je pokřivený, proto si za tentýž výkon různé nemocnice mohou účtovat různé náklady. Ministerstvo zdravotnictví proto již delší dobu usiluje o postupné narovnání úhradového systému. Tato problematika byla řešena na půdě Poslanecké sněmovny v rámci odborného semináře, který se konal 30. 4. 2019.


Všichni budou překvapeni, říká o CZ-DRG Ladislav Dušek

29. 4. 2019

Ředitel ÚZIS ČR poskytl v minulých dnech Zdravotnickému deníku obsáhlý rozhovor. Jeho značná část byla věnována projektu DRG Restart a fungování CZ-DRG v praxi.


Harmonogram procesu aktualizace metodických materiálů Klasifikace hospitalizovaných pacientů IR-DRG pro rok 2020 (verze 017)

8. 3. 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na základě § 41a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen ÚZIS ČR) „…vytváří a každoročně aktualizuje seznam skupin hospitalizací v akutní lůžkové péči vztažených k diagnóze...“.

Předmětem aktualizace pro verzi IR-DRG 017 pro rok 2020 jsou dokumenty:

  • Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG
  • Číselník DRG markerů IR-DRG
  • Metodika užití DRG markerů v systému IR-DRG

Pozvánka na kurz Kódování zdravotních služeb – referenční kódování v systému CZ-DRG

 5. 2. 2019  —  20. 6. 2019
 Praha

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR si Vás ve spolupráci s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví dovoluje informovat o pokračující realizaci kurzu Kódování zdravotních služeb – referenční kódování v systému CZ-DRG.


Zpět