Probíhající vývoj, aktuality

Chci být informován(a) o novinkách na webu:

Archiv

Rok: 2017 | 2016 | 2015 | 2014


Čtvrté zasedání Expertní rady DRG Restart a zástupců sítě referenčních nemocnic

 2. 12. 2015
 Praha

Stručný souhrn prezentovaných témat, úkolů a termínů oponentur


Konference DRG Restart 2015

 18. 11. 2015, 9:00  —  19. 11. 2015, 13:00
 Praha, TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 – Chodov

ÚZIS ČR a tým projektu DRG Restart připravil na dny 18.–19. listopadu odbornou konferenci věnovanou vývoji nového českého klasifikačního systému DRG.


Druhé školení zástupců referenčních nemocnic

 21. 10. 2015
 Praha

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si vám poděkovat za vaši aktivní účast na pracovním workshopu, který se konal ve středu 21. 10. 2015. Přikládáme zde všechny materiály, které byly prezentovány, a připojujeme slíbený implementační plán.


III. brněnský DRG den

 9. 10. 2015, 9:30  —  9. 10. 2015, 14:00
 Brno

Současný stav českého DRG systému a stav jeho transformace byly hlavními tématy III. brněnského DRG dne, který 9. října 2015 uspořádala FN Brno.


Třetí zasedání Expertní rady DRG Restart a zástupců sítě referenčních nemocnic

 23. 9. 2015
 Praha

Ve středu 23. 9. 2015 se uskutečnil  v prostorách Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích 3. workshop Expertní rady (ER), kterého se účastnili také zástupci nemocnic spolupracujících v projektu DRG Restart. Hlavním tématem bylo představení návrhu klasifikace analytických účtů a typologie nákladových středisek včetně minimálních požadavků na referenční nemocnice v roce 2016. Účastníci byli obeznámeni s vyhodnocením dotazníkového šetření části týkající se standardizace dokumentace a kódování klinických dat. V odpolední části byl také představen pilotní návrh nových bází v MDC 06.


První školení zástupců referenčních nemocnic

 17. 6. 2015
 Praha

Ve středu 17. 6. 2015 proběhlo první školení zástupců referenčních nemocnic.


Druhé zasedání Expertní rady DRG Restart a zástupců sítě referenčních nemocnic

 10. 6. 2015
 Praha

Ve středu 10. 6. 2015 se uskutečnil v kinosále FN v Motole 2. workshop Expertní rady (ER), kterého se účastnili také zástupci sítě referenčních nemocnic. Hlavním tématem bylo představení východisek nového klasifikačního systému hospitalizačních případů a principů Klasifikace procedur v rámci vývoje nového DRG systému. V závěru workshopu byli účastníci obeznámeni s předběžnými výsledky dotazníkového šetření klíčových otázek použití DRG.


První zasedání Expertní rady projektu DRG Restart a zástupců referenční sítě nemocnic ČR

 25. 3. 2015
 Praha

Stručný zápis z prvního společného jednání expertní rady projektu DRG Restart a zástupců sítě referenčních nemocnic ČR.


Diskuzní setkání nad analýzou Ministerstva financí ČR

 16. 3. 2015
 Praha

V pondělí 16. 3. se uskutečnil v prostorách Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích diskuzní seminář k analýze MF ČR „Zvýšení transparentnosti finančních toků a podpora ekonomické efektivity poskytovaných zdravotních služeb v systému veřejného zdravotního pojištění“. Akce byla zorganizována týmem projektu DRG Restart, nově odpovědným za kultivaci systému DRG v ČR.


Zpět