Podpora projektu

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Hlavní řešitel projektu

Ministerstvo zdravotnictví ČR
MZ ČR jako nadřízená instituce pověřila ÚZIS, aby od 1. 1. 2015 realizoval správu a vývoj klasifikačního systému sloužícího k popisu a klasifikaci zdravotních služeb. Dále zmocnil ÚZIS k tvorbě, údržbě, správě a distribuci metodik pro provádění klasifikačního systému, ke správě zdravotní terminologie a nomenklatury a konečně k shromažďování dat, tvorby a správy reprezentativní datové báze, na základě které je možné kalkulovat relativní váhy pro DRG.

Spolupracující akademická pracoviště

Univerzita Karlova v Praze
Spolupráce probíhá při budování společného pracoviště „Národní centrum pro medicínskou nomenklaturu a klasifikace“.

Masarykova univerzita
S ÚZIS společně analyticky pracuje při analýze dat NZIS a DRG Restart.

Dokument: