Prezentace a přednášky k tématu klasifikace hospitalizačních případů

Prezentace z konferencí

Struktura a hlavní principy klasifikačního systému CZ-DRG verze 1.0
Tomáš Pavlík a kolektiv autorů
(Konference DRG Restart 2017, 29.–30. 11. 2017, Praha)

Klasifikační faktory systému CZ-DRG
Tomáš Pavlík a kolektiv autorů
(Konference DRG Restart 2017, 29.–30. 11. 2017, Praha)

Kalkulace závažnosti komorbidit a komplikací pro CZ-DRG
Michal Uher a kolektiv autorů
(Konference DRG Restart 2017, 29.–30. 11. 2017, Praha)

Webový portál klasifikačního systému CZ-DRG
Zbyněk Bortlíček a kolektiv autorů
(Konference DRG Restart 2017, 29.–30. 11. 2017, Praha)

Videozáznamy přednášek

Struktura a hlavní principy klasifikačního systému CZ-DRG verze 1.0
Tomáš Pavlík
(KlasifiKon 2017, 7.–8. 11. 2017, Praha)