Klasifikace hospitalizačních procedur

Klasifikace hospitalizačních procedur = standardizovaný popis zdravotnických intervencí

Vývoj Klasifikace hospitalizačních procedur zahájil ÚZIS již v roce 2015. Důvodem k tvorbě KHP byla potřeba detailnějšího popisu zdravotní péče pro potřebu sekundární klasifikace. Metodici z Oddělení klinických klasifikací provedli rešerši několika zahraničních klasifikačních systémů. Francouzský CCAM, skandinávský NCSP+ a slovenský ZZS se pak staly pilíři pro tvorbu KHP. Pomocí myšlenkových map a excelových souborů metodici OKK provedli srovnání procedur zahraničních klasifikací a vytipovali atributy, podle kterých byly tyto procedury rozlišeny (například přístup, lokalizace, použitá zobrazovací technika). Experti nominovaní odbornou společností recenzovali navržené atributy, jsou-li vhodné pro užití v českém prostředí. Vzniklý návrh položek KHP čeká na schválení výbory jednotlivých odborných společností.