Prezentace a přednášky k tématu klasifikace hospitalizačních procedur

Prezentace z konferencí

Přístupy ke kódování procedur a zvolená cesta
Miroslav Zvolský a kolektiv autorů
(Konference DRG Restart 2017, 29.–30. 11. 2017, Praha)

Ukázka struktury a databáze KHP
Pavlína Vyhnanovská a kolektiv autorů
(Konference DRG Restart 2017, 29.–30. 11. 2017, Praha)

Program pilotního testování kódování prostřednictvím KHP
Irena Rubešová a kolektiv autorů
(Konference DRG Restart 2017, 29.–30. 11. 2017, Praha)

Videozáznamy přednášek

Klasifikace hospitalizačních procedur
Pavlína Vyhnanovská
(KlasifiKon 2017, 7.–8. 11. 2017, Praha)