Kódování diagnóz

V České republice je popis zdravotního stavu pacienta pro potřeby vykazování zdravotní péče pro statistické účely a úhradové mechanismy plátců popisován pomocí kódů Mezinárodní klasifikace nemocí (Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize, MKN-10).

MKN je publikací Světové zdravotnické organizace (WHO), která kodifikuje systém označování a klasifikace lidských onemocnění, poruch, zdravotních problémů a dalších příznaků, situací či okolností.

MKN-10 se skládá ze tří svazků:

Proces kódování diagnóz se řídí jednak metodikou vlastní MKN-10 popsanou ve svazku 2. Instrukční příručka a jednak podle pravidel Tabelární části.

ÚZIS ČR na základě pověření Ministerstva zdravotnictví ČR a platné licenční smlouvy s WHO zajišťuje český překlad a publikaci MKN v aktuální 10. revizi (MKN-10).

Soubory ve formátu PDF ke stažení, informace o objednávání, číselníky, podrobné informace a podklady k MKN-10 naleznete na webu ÚZIS.

K dispozici je také MKN-10 on-line prezentace s interaktivním procházením struktury klasifikace.

V roce 2017 realizoval ÚZIS ČR překlad Interaktivního výukového programu MKN-10, který umožňuje profesionálním kodérům, klinikům i dalším zájemcům o MKN-10 seznámit se s principy klasifikace a naučit se ji používat.

V systému IR-DRG je jako primární klasifikační nástroj použita Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize (MKN-10).

Specifická pravidla pro použití v systému IR-DRG řeší Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG ve verzi dle příslušného roku. Představuje jeden z klíčových metodických materiálů upřesňujících použití MKN-10 v systému IR-DRG. Kromě obecných pravidel pro kódování diagnóz přináší i speciální pravidla pro kódování sporných nebo v MKN-10 nedostatečně popsaných oblastí.

Proces popisu zdravotního stavu kódy MKN-10 se tedy řídí nejen pokyny obsaženými v MKN-10, ale také pravidly uvedenými v Metodice kódování diagnóz pro využití v IR-DRG, přičemž pravidla platné Metodiky kódování jsou nadřazená pravidlům v MKN-10.

Specifická pravidla pro použití v Národním registru hospitalizovaných řeší platná metodika registru.

Další kódovací systémy pro popis poskytnutých zdravotních služeb jsou: