Kódování diagnóz

MKN-10
online prezentace

Mezinárodní klasifikace nemocí a souvisejících zdravotních problémů (v originále International Classification of Diseases and Related Health Problems, zkráceně ICD, MKN). MKN je publikace Světové zdravotnické organizace (WHO), která kodifikuje systém označování a klasifikace lidských onemocnění, poruch, zdravotních problémů a dalších příznaků, situací či okolností. Původně vznikla v roce 1893 jako Klasifikace příčin úmrtí a jejím cílem bylo umožnit mezinárodní srovnání záznamů o úmrtích.

ÚZIS ČR na základě pověření Ministerstva zdravotnictví a platné licenční smlouvy s WHO zajišťuje český překlad a publikaci MKN v aktuální 10. revizi (MKN-10).

MKN-10 sestává ze tří svazků:

Aktuální verzi českého překladu MKN-10 platnou v roce 2018 je možné:

ÚZIS ČR realizoval v roce 2017 překlad Interaktivního výukového programu MKN-10, který umožňuje profesionálním kodérům, klinikům i dalším zájemcům o MKN-10 seznámit se s principy klasifikace a naučit se ji používat.

Podrobné informace o českém překladu mezinárodní klasifikace nemocí naleznete na webových stránkách ÚZIS ČR v sekci Klasifikace.