Konference, semináře

Konference DRG Restart 2018

 21. 11. 2018  —  22. 11. 2018
 Praha, Kongresové centrum Praha

Ve dnech 21. a 22. listopadu 2018 se v Kongresovém centru v Praze konala v pořadí již pátá konference DRG Restart. Celonárodní odbornou konferenci připravil Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.


KlasifiKon 2018

 6. 11. 2018  —  7. 11. 2018
 Kongresové centrum Nemocnice Na Homolce, Praha

Ve dnech 6.–7. listopadu 2018 pořádal ÚZIS ČR pod záštitou ministra zdravotnictví ČR, rektora Univerzity Karlovy v Praze, rektora Českého vysokého učení technického v Praze, Kanceláře Světové zdravotnické organizace v ČR, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP, České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP, v prostorách Kongresového centra Nemocnice Na Homolce konferenci KlasifiKon 2018.


Archiv