Konference DRG Restart

Správu a rozvoj našeho DRG čeká v příštích měsících a letech celá řada zásadních změn. Chcete-li být informováni o záměrech a alternativách dalšího rozvoje DRG pod správou ÚZIS a zároveň zjistit, jaké jsou plány MZČR s DRG v připravované úhradové vyhlášce na rok 2015, přijměte pozvání na konferenci DRG Restart.

 18. 11. 2014, 8:30  —  18. 11. 2014, 17:00
 Aquapalace hotel Prague, Pražská 137, Čestlice

Konferenci pořádá Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR ve spolupráci s Advance Hospital Analytics.

Záštitu nad konferencí poskytli:


Program konference

08:30–09:30 Registrace
   
09:30–09:40 Zahájení
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA - ministr zdravotnictví ČR
09:40–10:10 Plán projektu DRG restart, představení týmu
Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. - ÚZIS, ředitel
10:10-10:40 Metodický rámec projektu DRG restart a jeho základní principy
Ing. Petr Mašek - IBM ČR, Health Analytics Leader
MUDr. Petr Tůma - Advance Hospital Analytics, DRG expert
10:40–11:00 Přestávka
11:00–11:20 Údržba klasifikačního systému DRG v období vývoje
Ing. Eva Švecová - Národní referenční centrum, projektová manažerka
11:20–12:00 Panelová diskuze s dotazy z publika
   
12:00–13:30 Oběd
   
13:30-14:00 Konkrétní možnosti zlepšení českého systému DRG
MUDr. Petr Tůma - Advance Hospital Analytics, DRG expert
14:00–14:30 Co v praxi znamená převzetí německého DRG - dosavadní zkušenosti ze Slovenska
MUDr. Stanislav Žiaran, Ph.D, MPH, FEBU - Ústav pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ředitel Centra pre klasifikační systém
14:30–15:00 Holandská klasifikace lůžkové péče - další inspirace pro ČR?
MUDr. Ing. Daniel Hodyc, Ph.D. - Advance Hospital Analytics, řídící partner
15:00–15:30 Přestávka
15:30–16:00 Typologie zdravotnických zařízení s ohledem na akutní lůžkovou péči v ČR
RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D., Institut biostatistiky a analýz MU, analytik
16:00–17:00 Principy úhradové vyhlášky na rok 2015
Ing. Helena Rögnerová - Ministerstvo zdravotnictví ČR, ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním
Ing. et Ing. Lenka Poliaková - Ministerstvo zdravotnictví ČR, vedoucí oddělení úhradových mechanismů a zdravotního pojištění
17:00–17:15 Shrnutí a ukončení
MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA – MZČR, náměstek pro zdravotní pojištění

Všeobecné informace a dokumenty

Prezentace

17. 9. 2014


Zpět