Konference DRG Restart 2017

Ve dnech 29. a 30. listopadu 2017 se v Hotelu International v Praze konala přelomová, v pořadí již čtvrtá konference DRG Restart 2017. Konference se konala pod záštitou JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA, ministra zdravotnictví ČR, a doc. MUDr. Petera Koliby, CSc., předsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR. Celonárodní odbornou konferenci připravil Ústav zdravotnických informací, vedení Ministerstva zdravotnictví a tým projektu DRG Restart.

 29. 11. 2017, 9:00  —  30. 11. 2017, 16:00
 Praha, Hotel International

Na konferenci se sešly na čtyři stovky zástupců poskytovatelů zdravotnické péče, od kodérů po ředitele nemocnic, zástupců plátců péče, odborníků a politiků, kteří měli možnost seznámit se nejen s aktuálním průběhem, ale i s prvními výsledky projektu DRG Restart a dalším postupem, což bylo hlavním cílem konference.

Hlavními tématy konference byly legislativní aspekty implementace CZ-DRG, struktura a hlavní principy CZ-DRG, náklady na akutní lůžkovou péči, informace o kodérském manuálu, ukázky kódování diagnóz a mnoho dalších témat, které s projektem DRG Restart a samotným CZ-DRG souvisí.

Ještě než byla zahájena samotná konference, sešli se ve středu dopoledne v sále v rámci projektu OPZ pozvaní zástupci referenčních nemocnic na předkonferenčním semináři, jehož hlavním cílem bylo poskytnout zpětnou vazbu referenčním nemocnicím z prvního sběru nákladových dat a simulace dopadu zavedení systému CZ-DRG do casemixu referenční nemocnice.  

Odborníci zastupující nejen projekt DRG Restart, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR a MZ ČR, ale především také zástupci referenčních nemocnic, zástupci širokého spektra odborných lékařských společností a Parlamentu České republiky, přednesli příspěvky, z nichž většinu lze zahrnout do následujících tematických oblastí:

Konference představila pilotní výsledky nákladového oceňování hospitalizačních případů vzešlé ze sběru dat referenčních nemocnic za rok 2016, včetně prvotní extrapolace těchto dat na celý segment akutní lůžkové péče. Veškeré prezentované číselné výstupy je třeba vnímat pouze jako pilotní odhady, které budou dále procházet recenzí, validacemi a dalším kalibračním sběrem dat za rok 2017.

Na této stránce níže jsou k dispozici prezentace, které během konference zazněly, a videoreportáž s rozhovory. Ptali jsme se na současný stav projektu, další plány a přínos projektu DRG Restart z pohledu ÚZIS, MZ ČR, Senátu a také ředitelů nemocnic a zástupců odborných společností.


Výstupy z konference

Videoreportáž

 

Dokumenty a prezentace

Upozornění: Některé prezentace obsahují vybrané pilotní výsledky nákladového oceňování hospitalizačních případů vzešlé ze sběru dat referenčních nemocnic za rok 2016, včetně prvotní extrapolace těchto dat na celý segment akutní lůžkové péče. Veškeré číselné výstupy je třeba vnímat pouze jako pilotní odhady, které budou dále procházet recenzemi, validacemi a dalším kalibračním sběrem dat za rok 2017.

Pozvánka    

Program

   
Podrobná zpráva    
     

Úvod

L. Dušek

Sdělení o stavu projektu DRG Restart

V. Těšitelová, R. Policar

Legislativní aspekty implementace CZ-DRG a další kroky

T. Pavlík, M. Bartůňková

Odpovědi na zásadní a často kladené otázky k CZ-DRG

Klasifikační systém CZ-DRG verze 1.0

T. Pavlík

Struktura a hlavní principy CZ-DRG

Š. Černý

Ukázka klasifikačního systému CZ-DRG: MDC 05 Nemoci a poruchy oběhové soustavy

R. Zachoval Ukázka klasifikačního systému CZ-DRG: Oblast urologie
M. Kvapil Ukázka klasifikačního systému CZ-DRG: Pacienti s diabetem
A. Pokorná Vředová onemocnění kůže a jejich vykazování v datech akutní lůžkové péče

Nákladové oceňování případů z dat referenčních nemocnic

M. Bartůňková

Možnosti predikce celkových nákladů na akutní lůžkovou péči v ČR

M. Bartůňková

Vyčíslení nákladů za akutní lůžkovou péči z nákladových dat referenčních nemocnic za rok 2016

Zástupce sítě RN

Možnosti řízení nákladů poskytovatelů akutní lůžkové péče v ČR

Kodérský manuál pro systém CZ-DRG

M. Zvolský

Kodérský manuál – přínosy vs. nesplnitelné sny

P. Przeczková

Kodérský manuál – struktura, organizace práce a předpokládané další kroky

P. Kotalíková

Kódování novorozenců dle Kodérského manuálu

P. Turek Ukázky kódování diagnóz u onemocnění oka podle Kodérského manuálu

Klasifikační systém CZ-DRG verze 1.0 – pokračování

T. Pavlík

Klasifikační faktory systému CZ-DRG

M. Uher

Kalkulace závažnosti komorbidit a komplikací pro CZ-DRG

Z. Bortlíček

Webový portál klasifikačního systému CZ-DRG

P. Klika

Implementace klasifikačního algoritmu CZ-DRG : Pre-Grouper a Grouper

T. Pavlík

Mapa akutní lůžkové péče v ČR

Nákladové oceňování případů z dat referenčních nemocnic – pokračování

P. Klika

Proces validace dat referenčních nemocnic a jeho výsledky

M. Bartůňková

Výsledky nákladového oceňování hospitalizačních případů

J. Linda

Praktické aspekty ocenění ve vztahu k referenčním nemocnicím

Vývoj nové klasifikace hospitalizačních procedur

M. Zvolský

Přístupy ke kódování procedur a zvolená cesta

P. Vyhnanovská

Ukázka struktury a databáze KHP

I. Rubešová

Program pilotního testování kódování prostřednictvím KHP


 

Fotogalerie

8. 12. 2017


Zpět