Konference DRG Restart 2019

Konference DRG Restart 2019 se uskutečnila ve dnech 13.–14. listopadu 2019 v prostorách Kongresového centra Praha.

 13. 11. 2019  —  14. 11. 2019
 Praha, Kongresové centrum Praha

Program konference Videozáznamy přednášek

V rámci konference byl prezentován aktuální stav projektu DRG Restart a samozřejmě také aktuální vývoj systému CZ-DRG a jeho blížící se implementace. Konferenci předcházel metodický seminář pro zástupce referenčních nemocnic.

Záštitu nad konferencí převzali:

  • Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, ministr zdravotnictví ČR
  • prof. MUDr. Věra Adámková, CSc., předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
  • MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR
  • prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., předseda České lékařské společnosti JEP
  • MUDr. Eduard Sohlich, MBA, předseda Asociace českých a moravských nemocnic

Prezentace z konference

ZAHÁJENÍ

BLOK 1: STAV VÝVOJE A VÝSLEDKY SYSTÉMU CZ-DRG

BLOK 2: IMPLEMENTACE CZ-DRG DO ÚHRAD AKUTNÍ LŮŽKOVÉ PÉČE

BLOK 3: DISKUZNÍ PANEL ŘÍDÍCÍ RADY CZ-DRG

BLOK 4: NOVÉ METODIKY A SOFTWAROVÉ NÁSTROJE CZ-DRG

BLOK 5: VÝZNAM NZIS A PRIMÁRNÍCH KLASIFIKACÍ PRO VÝVOJ CZ-DRG

Fotogalerie

4. 11. 2019


Zpět