Konference DRG Restart 2021

Ve dnech 14.–15. září 2021 se v Kongresovém centru Praha uskutečnil již sedmý ročník Konference DRG Restart.

 14. 9. 2021  —  15. 9. 2021
 Praha, Kongresové centrum

Program konference (PDF) Záznam 1. dne Záznam 2. dne

Záštitu nad konferencí převzali Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, ministr zdravotnictví ČR, a prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Prezentace z konference

Všechny soubory jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

BLOK 1: DRG SYSTÉMY V HODNOCENÍ A ÚHRADÁCH AKUTNÍ LŮŽKOVÉ PÉČE

Ing. David Šmehlík, MHA (VZP ČR)
Role CZ-DRG v úhradách ALP pro rok 2022

Martti Virtanen, M.D., Ph.D. (NordDRG)
WHO Casemix Standard based on Nordcase Technology

Mgr. Lucia Červeňová (CKS DRG)
Stav adaptace a implementace G-DRG na Slovensku

BLOK 2: ZKUŠENOSTI S IMPLEMENTACÍ CZ-DRG

Ing. Robert Czékus, MHA, Mgr. Marcela Micohlavová (FN Brno)
Zkušenosti s CZ-DRG verze 3.0 revize 1 z pohledu fakultní nemocnice

Ing. Michal Čarvaš, MBA (AČMN, Nemocnice Prachatice)
Zkušenosti s CZ-DRG verze 3.0 revize 1 z pohledu okresní nemocnice

Ing. Jiří Mrázek, MBA (VZP ČR)
Zkušenosti s CZ-DRG verze 3.0 revize 1 z pohledu zdravotní pojišťovny

Mgr. Tomáš Troch (MZ ČR)
První rok nasazení CZ-DRG

BLOK 3: NÁKLADY A ÚHRADY AKUTNÍ LŮŽKOVÉ PÉČE – ROLE CZ-DRG

JUDr. Vladimíra Těšitelová (ÚZIS ČR)
Legislativní ukotvení CZ-DRG a novinky

Ing. Markéta Bartůňková (ÚZIS ČR)
Extrapolace nákladů na ALP pro rok 2022

RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D. (ÚZIS ČR)
CZ-DRG jako podpora vysoce specializované ALP – příklad onkologie

BLOK 4: PRAKTICKÉ ASPEKTY IMPLEMENTACE CZ-DRG I

MUDr. Pavel Turek (Nemocnice Znojmo), MUDr. Jana Barnatová (FN Hradec Králové)
Metodiky tvorby speciálních pravidel kódování diagnóz CZ-DRG

MUDr. Patricie Kotalíková (Nemocnice Kadaň)
Vývoj speciálních pravidel kódování diagnóz pro rok 2022

MUDr. Irena Rubešová, MUDr. Miroslav Zvolský (ÚZIS ČR)
Obecné aspekty připomínek k pravidlům kódování diagnóz

Ing. Zuzana Fischerová, MUDr. Irena Rubešová (ÚZIS ČR)
Školicí a informační aktivity v oblasti kódování diagnóz

MUDr. Martin Papáč, MBA (IKEM)
Aktualizace MKN-10 pro rok 2022

MUDr. Miroslav Zvolský (ÚZIS ČR)
Nutné změny v souvislosti s plánováním přijetí MKN-11

BLOK 5: PRAKTICKÉ ASPEKTY IMPLEMENTACE CZ-DRG II

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (ÚZIS ČR)
Dopad epidemie COVID-19 na ALP v datech NRHZS

Mgr. Michal Uher (ÚZIS ČR)
Kritické zhodnocení procesu výpočtu relativních vah

RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D. (ÚZIS ČR)
Změny v CZ-DRG verze 4.0 revize 1

15. 11. 2021


Zpět