Často kladené dotazy

Vykazování markeru UPV ve verzi IR DRG 012 v roce 2015

V aktuální platné verzi IR DRG 012 je  v algoritmu grouperu předřazeno testování věku před řazením do preMDC podle markeru UPV. Tento fakt  lze snadno zjistit pomocí elman (elektronický manuál, který je součástí  instalačního souboru grouperu).  Novorozenci s UPV jsou tedy řazení do  MDC 15 na základě údaje o věku, který je primární. Vykázání markeru 90955 má pouze signální význam, což je uvedeno i v Metodice,  která byla vypracována ve spolupráci s odbornou společnosti, a slouží ke sběru dat o ventilační podpoře novorozenců za účelem dalších analýz. Dle Metodiky DRG marker umělé plicní ventilace se vykazuje u pacientů, jejichž věk v době jejího zahájení přesahuje 28 dní. V intervalu do 28 dnů se vykazuje pouze signální marker ventilační podpory novorozence 90955. V aktuální verzi DRG 012 bude v každém případě novorozenec zařazen do MDC 15 na základě vstupního údaje do věty grouperu, jímž je věk v době přijetí. Větou v Metodice, že oba markery (90955+marker doby UPV) mohou být vykázány současně, jsme měli na mysli "současně v jedné hospitalizaci", neboť hospitalizace novorozence často přesahuje 28 dnů.


Struktura číselníku DRG markerů a seznamu kritických výkonů

Číselníky pro účely DRG obsahují všechny kódy, s kterými umí pracovat aktuální grouper a to včetně  již neplatných a zrušených. Je to vzhledem k požadavku na zpracování historických dat. Pro smluvní agendu poskytovatelů zdravotních služeb jsou závazné číselníky zdravotní pojišťovny.


Metodika přiřazení RV k případu hospitalizace a číselník RV

Na základě častých uživatelských dotazů byl upraven číselník RV verze 012. Jedná se pouze o formální úpravy tak, aby se změny v metodice promítly rovnou do číselníku a uživatelé si je nemuseli nastavovat sami. Aktualizovaný číselník byl zaslán na MZ s žádostí o zveřejnění na webu všem uživatelům. Byly provedeny tyto změny:

  1. zaokrouhlena hodnota ALOS,
  2. přepočteny TLTP a THTP dle nového ALOS,
  3. zaokrouhlena hodnota RV na 4 desetinná místa,
  4. zaokrouhlena hodnota RVlos na 4 desetinná místa,
  5. zaokrouhlena hodnota RVmat na 4 desetinná místa,
  6. oprava RVlos a RVmat pro 99980,
  7. oprava RVlos a RVmat pro 99990,
  8. upraveny TLTP a THTP vyplývající z definice (názvu)  skupiny.

Číselník byl zaslán na MZ s žádostí o zveřejnění na webu všem uživatelům.