Odpovědi na dotazy

Jít na stránku: 1  2  3  4  5  6  7  8


Dotaz č. 274 (7. 12. 2018)

Výkon 52123

Dobrý den, je možné vykazovat výkon 52123 - ZAVŘENÁ REPOZICE FYZÁRNÍCH PORANĚNÍ U DĚTÍ S PERKUTÁNNÍ OSTEOSYNTÉZOU u dítěte, které je přijato k repozici a osteosyntéze epifyzární zlomeniny článku prstu?
Předem děkuji.


Odpověď:

Dobrý den,

dle registračního listu výkonu 52123 (viz https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/52123) je v popisu uvedeno mimo jiné ošetření epifyzární zlomeniny s perkutánní osteosyntézou Kirschnerovými dráty. Pokud ve Vámi uvedené kazuistice byla pro epifyzární zlomeninu článku prstu použita zmiňovaná technika, je možné výkon 52123 vykázat.

Přejeme Vám krásný den

za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 273 (5. 12. 2018)

Nové DRG markery

Dobrý den,
z provozních důvodů oddělení bychom potřebovali zjistit, zda Vám postačí v případě nových DRG markerů echokardiografického a ultrazvukového vyšetření v intenzivní péči (markery 91961, 91962....) vykázat marker v počtu 1 i v případě, že bude pacient takto vyšetřován opakovaně nebo požadujete i konkrétní počet vyšetření, resp. vykázaných výše uvedených markerů.

Děkuji za odpověď


Odpověď:

Dobrý den,

Děkuji za dotaz a za čas, který tomu věnujete! U ultrazvukového vyšetření v intenzivní péči se jedná skutečně pouze o signální kód, že to bylo provedeno, nikoliv o specifikaci konkrétních výkonů nebo jejich počtu.

Pokud byste měli s uváděním počtu vyšetření problém, není to nutné.

S pozdravem

 

Tomáš Pavlík


Dotaz č. 272 (3. 12. 2018)

Dostupnost 8. verze TNM klasifikace zhoubných novotvarů

Dobrý den,
jelikož zatím nelze 8. verzi TNM klasifikace zhoubných novotvarů z důvodu vyčerpání nákladů této publikace objednat, požaduji zpřístupnit co nejdříve danou nejnovější verzi TNM-8 v online podobě na internetových stránkách uzis.

Děkuji za odpověď

S přáním hezkého dne

Prusková


Odpověď:

Dobrý den,

ÚZIS nemá bohužel licenční oprávnění ke zveřejnění klasifikace TNM-8 v elektronické podobě. V současné době probíhají jednání o možném prodeji e-knihy. Zatím je možné používat:

  • předchozí verzi publikace klasifikace TNM-7, která je volně ke stažení na webových stránkách ÚZIS ČR: https://www.uzis.cz/publikace/tnm-klasifikace-zhoubnych-novotvaru-7-vydani-original-2011 a k tomu rozdílový dokument, který je k dispozici rovněž na našich stránkách: https://www.uzis.cz/publikace/tnm-klasifikace-zhoubnych-novotvaru-8-vydani-original-2017
  • anglickou verzi klasifikace TNM-8, která je k dispozici např. na adrese: https://www.hoofdhalskanker.info/wpavl/wp-content/uploads/TNM-Classification-of-Malignant-Tumours-8th-edition.pdf

Omlouváme se za případné komplikace.

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 269 (16. 11. 2018)

Kódování pozitivního nálezu SAG v poševní kultivaci rodičky

Dobrý den,
ráda bych zjistila, jak správně kódovat pozitivní nález SAG (Streptokoka agalactiae) v poševní kultivaci rodičky zjištěný v prenatální poradně. Profylaktická terapie antibiotiky byla podána na porodním sále.

Předem děkuji za odpověď


Odpověď:

Dobrý den,

v případě preventivního podávání antibiotické terapie u rodičky se SAG pozitivním nálezem můžete vykázat kódy Z29.2 Jiná profylaktická chemoterapie a Z22.3 Přenašeč (nosič) jiných určených bakteriálních nemocí.

Přejeme Vám krásný den

za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 266 (14. 11. 2018)

zařazení případu při vykázání výkonů 51713 (ev. 51711) a 63611

Prosím o objasnění zařazování a ocenění hosp. případu na lůžkách gynekologie při vykázání uvedených výkonů:
1) Zdg. N979, hosp. 3 dny, v tentýž den vykázané výkony 51713 a 63611.
Zařazeno do DRG sk. 13091, RV 0,3447.
2) Zdg. N979, hosp. 3 dny, v tentýž den vykázané výkony 51711, 90817, ZUM a 63611.
Zařazeno do DRG sk. 13091, RV 0,5693.
3) Zdg. N979, hosp. 3 dny, vykázaný výkon 51713.
Zařazeno do DRG sk. 13101, RV 0,845.
Paradoxně vždy při vykázání výkonu 63611 i spolu s dalšími je hosp. případ zařazen do skupiny s výrazně nižším oceněním.
Děkuji za vysvětlení


Odpověď:

Dobrý den,

ÚZIS ČR nemá oprávnění jakkoli měnit algoritmus grouperu pro IR-DRG a tedy ani opravovat případné chyby. Bohužel změnu může přinést až CZ-DRG.

Přejeme Vám krásný den

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 262 (22. 10. 2018)

Metodika IR-DRG x CZ-DRG

Dobrý den,
prosím o informaci jak se orientovat v metodických materiálech pro rok 2019. Jelikož příští rok máme testovat CZ-DRG, nevím podle které metodiky máme kódovat diagnózy.

Metodika CZ-DRG byla psána podle pravidel IR-DRG pro rok 2018, tudíž veškeré změny, které byly zavedeny v roce 2019 v IR-DRG nejsou v CZ-DRG zavedeny.

Příklady:
IR-DRG 2019 - Pravidla pro výběr hlavní diagnózy - Pokud nebyla stanovena žádná diagnóza ani suspektní, vybere se hlavní příznak, patologický nález nebo, obtíž nebo jiný důvod kontaktu se zdravotnickými službami. / Dojde-li ke spojení dvou hospitalizací do jednoho případu, lze jako HDG vybrat stav, který byl těžištěm poskytnuté zdravotní péče následujícího přijetí druhého přijetí z obou spojovaných.

CZ-DRG 2019 - "Pravidla pro výběr hlavní diagnózy - Pokud nebyla stanovena žádná diagnóza ani suspektní, vybere se hlavní příznak, patologický nález, obtíž nebo jiný důvod kontaktu se zdravotnickými službami. / Dojde-li ke spojení dvou hospitalizací do jednoho HP, lze jako HDG vybrat stav, který byl těžištěm poskytnuté zdravotní péče druhého z obou přijetí."

Dále v IR-DRG 2019 pravidla pro J95 lze použít pokud byla UPV déle než 48 hod
V CZ-DRG pouze 24 hod

Izolace - v IR-DRG byla vypuštěna část věty ... v propouštěcí zprávě
V CZ-DRG je ponechána

Nová pravidla v IR-DRG (2.18-2.20)
V CZ-DRG vůbec nejsou obsažena.

A naopak v CZ je pravidlo pro kódování diabetu a zhoubných novotvarů.

Podobných nesrovnalostí v obou metodikách je více.

Prosím tedy o informaci, které metodiky se máme příští rok držet.


Odpověď:

Dobrý den,

upozorňujeme, že Metodika kódování diagnóz pro využití v systému CZ-DRG, která je součástí balíku metodik a SW nástrojů vyhlášených „Sdělením ČSÚ ze dne 31. července 2018 o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG“ je vydávána pro rok 2018! Pro rok 2019 jsou zveřejněny pouze metodické materiály pro IR-DRG (http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/metodicke-materialy-pro-rok-2019_16065_1058_3.html). Verze metodik CZ-DRG pro rok 2019 se připravují a budou ve shodě s nově přijatými změnami v Metodice kódování IR-DRG pro rok 2019.

Zásadním materiálem pro kódování diagnóz v roce 2019 je Metodika kódování diagnóz IR-DRG. Podle IR-DRG bude sestavován casemix v roce 2019.

Přejeme Vám krásný den

za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 271 (3. 12. 2018)

Hepatopatie při infekční mononukleóze

Dobrý den,
zajímalo by mne stanovisko ÚZIS ke kodování hepatopatie při infekční mononukleóze. Minulý týden jsme na setkání kodérů AČMN se zástupci zdravotních pojišťoven narazili na tento problém.
Pacientka s infekční mononukleózou (serologicky prokázána akutní EBV infekce). V laboratoři elevace transamináz, proto podáván Silymarin a Essentiale. HDG kodováno B27.0, VDG K77.0* onemocnění jater při infekčních a parazitárních onemocněních.
Někteří zástupci ZP odmítají K77.0, že se jedná o typický příznak onemocnění. Ne každá mononukleóza má ale elevaci transamináz. Navíc příznakové dg je možné kodovat, jsou-li samostatně léčeny, což je v tomto případě splněno (hepatoprotektiva).
V abecedním seznamu je u hepatomegalie při infekční mononukleose způsobené gamavirem uvedeno B27.0+ K77.0*.
Předem děkuji za odpověď.


Odpověď:

Dobrý den,

položka K77.0* Onemocnění jater při infekčních a parazitárních nemocech  není součástí seznamu příznakových diagnóz Metodiky kódování diagnóz pro využití v IR-DRG ani se k ní nevztahuje jiné speciální pravidlo této metodiky. Na místě vedlejší diagnózy ji lze vykázat, pokud splní alespoň jednu podmínku pravidla 1.5.2. Ve Vámi zmíněné kazuistice byla pro hepatopatii při infekční mononukleóze poskytnuta léčba (hepatoprotektiva), čímž byl splněn bod 1.5.2b a kód K77.0 tedy vykázat lze.

Přejeme Vám krásný den

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 264 (2. 11. 2018)

Kódování DRG markerů pro onkologii v roce 2019

Dobrý den, v Metodice užití DRG markerů pro rok 2019 (verze 016) jsou v kapitole 9.17. Pokyny ke kódování DRG markerů pro onkologii.
Vykazují se tyto markery např. i na chirurgickém oddělení, kdy pacient je primárně hospitalizován se zlomeninou (HDG je úrazová) a během chirurgické hospitalizace se poskytuje také "chronická" onkologická péče (VDG je Cxx)?
První věta v 9.17. jednoznačně říká, že markery se vykazují pro onkologické onemocnění, pro která byla poskytována péče během aktuální hospitalizační epizody.
Ale druhá věta inklinuje k tomu, že onkologický marker se spíše týká epizod, které přímo souvisí s onkologickou péčí ("Toto onemocnění je zpravidla vykázáno kódem DG na pozici HDG nebo v případě radioterapie nebo chemoterapie na pozici první VDG).

příloha


Odpověď:

Dobrý den,

zmíněné DRG markery by měly být vykazovány pouze u případů, jejichž hlavní náplní je onkologická léčba, nikoliv např. ta zlomenina, jak píšete. Dokonce je to tak, že povinné uvedení těchto DRG markerů se týká pouze těch hospitalizací, které se týkají diagnostiky nebo protinádorové léčby primárního onemocnění pacienta s diagnózou ZN. To odpovídá diagnóze ZN na pozici:

1. Hlavní diagnózy HP = pacient aktivně léčen nebo diagnostikován pro ZN (mimo podání CHT, RT),

2. První vedlejší diagnózy HP při HDG Z51.0 a Z51.1 = podání CHT, RT.

Po dohodě s onkologickou společností v roce 2019 nebudou nové onkologické DRG markery uváděny u HP, které představují hospitalizace pro relaps, recidivu nebo progresi onemocnění.

S pozdravem

Tomáš Pavlík


Dotaz č. 265 (12. 11. 2018)

Dotaz ke kódování.

Dobrý den,
prosím o zpětnou vazbu k zakódování níže uvedených kazuistik:

1) Pacient na DDOT dne 6. 3. odeslán z TRN pro exacerbaci CHOPN, bez teplot, kašel s expektorací. Poslechově dýchání s chrůpky bilat., ojediněle vrzoty. Dle RTG plic z 5. 3. skvrnitá infiltrace plic na ploše 4x4 cm vlevo bazálně, kontrolní RTG z 11. 3. popisuje regresi infiltrace s volnou bránicí. Sledována ABR, v terapii ATB, bronchodilatancia v nebulizaci a infuzích, kortikoidy, oxygenoterapie.

Lékař v souladu se zdravotnickou dokumentací a Metodikou kódování obsah bodu 1., Pravidlo 1.4. uzavírá jako CHOPN s akutní exacerbací (J44.1.), poněvadž dle NIS šlo za tímto klinickým stavem více nákladů poskytovatele.
Na pozici VDG pak v souladu se zdr. dok. a obsahem bodu 2., Pravidlo 1.5., kóduje bronchopneumonii (J180) a chronické respirační selhání (J96.10).

Prosím o vaše laskavé vyjádření k zakódování lékařem uzavřených klinických stavů.

2) Pacientka přijata pro exacerbaci CHOPN s nevelkou bronchopneumonií, febrilie 40 °C, výrazně zhoršenou dušnost, saturace kyslíkem 85%. Při přijetí poslechově dýchání s chrůpky, jemnými vrzoty. Dle RTG v den přijetí zmnožená kresba v dolních až středních polích, vlevo splývající, na kontrolním snímku již kompletní regrese vlevo. Hodnoty ABR nesledovány, terapie ATB, bronchodilatancia, mukolytika, ogyxenoterapie, kortikoterapie i syst. kortikoidy. postupně s úpravou stavu.

Lékař v souladu se zdravotnickou dokumentací a Metodikou kódování obsah bodu 1., Pravidlo 1.4. uzavírá jako CHOPN s akutní exacerbací (J44.1.), poněvadž dle NIS šlo za tímto klinickým stavem více nákladů poskytovatele.
Na pozici VDG pak v souladu se zdr. dok. a obsahem bodu 2., Pravidlo 1.5., kóduje bronchopneumonii (J180) a chronické respirační selhání (J96.10).

Prosím o vaše laskavé vyjádření k zakódování lékařem uzavřených klinických stavů.


Velice děkuji za Váš čas a vyjádření.


Odpověď:

Dobrý den,

pokud byly oba stavy přítomné již při přijetí a oba byly stejnou měrou řešeny (byly tedy primárním důvodem hospitalizace), je v souladu s Metodikou možné vybrat na pozici hlavní diagnózy ten z nich, který nesl vyšší náklady zdravotnického zařízení. Uvedené zakódování je tedy možné.

Přejeme Vám krásný den

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 263 (24. 10. 2018)

Kódování

Dobrý den,

prosím o zpětnou vazbu k zakódování níže uvedených kazuistik:

1. Pacientka porodí plod cestou do porodnice, placenta porozena zdravotníkem v nemocnici, gynekologicky vyšetřena po porodu. Poté standardní péče na oddělení šestinedělí.
Prosím o sdělení HDG.

2. Pacientka porodí cestou do porodnice plod i placentu, v nemocnici gynekologicky vyšetřena, ošetřeno poranění z porodu. Poté standardní péče na oddělení šestinedělí.
Prosím o sdělení HDG.

3. Pacientka porodí cestou do porodnice plod i placentu, v nemocnici gynekologicky vyšetřena, je bez poranění. Poté standardní péče na oddělení šestinedělí.
Prosím o sdělení HDG.

4. Při vaginálním porodu zachycen suspektní kardiotokografický záznam, pacientka proto kontinuálně kardiotokograficky monitorována až do porodu plodu.

4a: při porodu příčina suspektního kardiotokografického záznamu nezjištěna (není přítomna patologie pupečníku ani jiná), plod v dobrém stavu, apgar skore 9-10, astrup v normě
HDG O800
Lze na pozici VDG vykázat O680 (zvýšená monitorace, tedy zvýšené náklady)?

4b: při porodu příčina suspektního kardiotokografického záznamu nezjištěna (není přítomna patologie pupečníku ani jiná), apgar skore pod 7 (tedy pravděpodobně proběhlá hypoxie intra partum)
HDG O800
Lze na pozici VDG vykázat O680?

4c: při porodu plod s utaženým pupečníkem kolem krčku, tedy pravděpodobná příčina suspektního záznamu při porodu
HDG O800
Lze na pozici VDG vykázat společně O680 + O691 (nebo jen O691)?


Velice děkuji za váš čas a odpovědi.


Odpověď:

1. HDG: O80.0 Spontánní porod jediného dítěte (porod placenty je III. Doba porodní)

2. HDG:  O70 Trhlina hráze (perinea) při porodu (dle rozsahu) event. O71 Jiná porodní poranění

3. HDG: Z39.0 Péče a vyšetření bezprostředně po porodu

4. a) + b) Pokud je v dokumentaci uvedena fetální bradykardie/tachykardie nebo nepravidelná frekvence lze vykázat O68.0 Porod komplikovaný nenormální srdeční frekvencí plodu. Kodér nemůže interpretovat kardiotokografický záznam.

  1. c)  Vykázat můžete pouze O69.1 Porod komplikovaný pupečníkem kolem krku s kompresí (zjištěna příčina patologického záznamu).

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Jít na stránku: 1  2  3  4  5  6  7  8