Odpovědi na dotazy

Jít na stránku: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11


Dotaz č. 376 (7. 8. 2019)

Výpotek u srdečního selhání

Výpotek při srdečním selhání, který je řešený punkcí (tj. léčba ve vlastní rovině) lze vykázat kódem J91 Pohrudniční výpotek při stavech zařazených jinde. Podle lékaře zdravotní pojišťovny je pohrudniční výpotek na podkladě kardiálního selhání charakteru transsudátu (= hydrotorax) a odpovídá položce J94.8 Jiné určené pohrudniční stavy, která klinický stav vystihuje přesněji než kódy J90 i J91 (v zahrnujících termínech je u položky J94.8 uveden "Hydrotorax").

Jaké je stanovisko ÚZIS ČR?


Odpověď:

V tomto případě vyvstává terminologický problém, a sice rozdíl mezi pleurálním výpotkem a hydrothoraxem, což obojí, podle našeho názoru, představuje přítomnost tekutiny v pleurální dutině.

Za specifičtější ovšem jednoznačně považujeme položku J90 Pohrudniční výpotek nezařazený jinde, resp. J91 Pohrudniční výpotek při stavech zařazených jinde. J91 se navíc odvolává na další existující kód etiologické příčiny v rámci duálního kódování. 

J94.8 je zcela nespecifická položka. Zařazení termínu hydrothorax pod tuto položky alespoň v českém významu považujeme za chybné (je možné, že v angličtině je význam posunutý).

Německá pravidla kódování pro systém G-DRG výslovně uvádějí kombinaci J91 a I50 jako vhodnou pro kódování pohrudničního výpotku při selhání srdce (duální kódování, I50 zde má vlastnost kódu s křížkem).

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 336 (7. 5. 2019)

Pacient se zavedeným urol. stentem.

Nynější onemocnění Pacient přijat na urol. odd. s dg.: Stent praveho močovodu k výměně .
Bude se zde psát hlavní dg. Z960 nebo Z488, nebo jaká?


Odpověď:

Dobrý den,

Abecední seznam MKN-10 nás navádí u výměny zavedeného katetru na položku Z46.6 Zkouška a přizpůsobení urologické pomůcky. Vzhledem k tomu, že název kódu hovoří obecně o urologické pomůcce, kam spadá i stent v močovodu, je toto kódování adekvátní.

Přejeme Vám krásný den 

Za tým DRG Restart 

Irena Rubešová


Dotaz č. 328 (30. 4. 2019)

resekce žaludku pro obezitu

Pacienti s dg. E660 a laparoskopickým výkonem 90854 nebo 90875 jsou v IR DRG správně zařazeni do baze 1003 - výkony pro obezitu. V případě otevřené operace vykazujeme výkon 51385 a pacient je zařazen do baze 8887. Současná verze CZ-DRG na vašich stránkách reaguje stejně. Počítáte v budoucnu s úpravou? Sleeve resekce žaludku jsou v současnosti progresivní metodou léčby obezity.


Odpověď:

Dobrý den paní doktorko,

 

Omlouvám se za výrazné zpoždění s odpovědí, špatně jsme se domluvili na vyřízení Vašeho požadavku.

Každopádně v rámci bariatrické chirurgie se v klasifikačním systému CZ-DRG počítá se zohledněním následujících kritických výkonů:

• DRG báze: Resekce nebo bypass žaludku pro metabolickou nebo nutriční poruchu:

- 51385 Resekce žaludku s anastomózou

- 90875 (DRG) Resekce žaludku BI laparoskopicky

- 90879 (DRG) Resekce žaludku Bll laparoskopicky

- 90914 (DRG) Gastrický bypass pro morbidní obezitu

- 90852 (DRG) Anastomosa na trávicím traktu jako samostatný výkon laparoskopicky

- 91765 (DRG) Biliopankreatická diverse • DRG báze: Tubulizace nebo plikace žaludku pro metabolickou nebo nutriční poruchu:

- 90915 (DRG) Sleeve gastrektomie pro morbidní obezitu

- 90938 (DRG) Plikace žaludku laparoskopicky • DRG báze: Bandáž žaludku pro metabolickou nebo nutriční poruchu:

- 90854 (DRG) Bandáž žaludku laparoskopicky nebo thorakoskopicky

 

Všechny tyto kritické výkony nejsou prozatím na webových stránkách klasifikačního systému CZ-DRG dostupné, neboť došlo v rámci kultivace systému k dílčím změnám (například právě ke zohlednění kritického výkonu pro otevřenou resekci žaludku 51385). Webové stránky se budou aktualizovat vždy s vydáním nové oficiální verze klasifikačního systému. Zmiňovaná klasická sleeve resekce žaludku je však správně vykazována pomocí DRG markeru 90915 (DRG) Sleeve gastrektomie pro morbidní obezitu, který byl zohledněn v rámci IR-DRG (báze 1003 Výkony pro obezitu) i v první verzi CZ-DRG (báze 10-I10 Tubulizace nebo plikace žaludku pro metabolickou nebo nutriční poruchu).

 

Mějte se fajn, s pozdravem

 

Tomáš Pavlík

 


Dotaz č. 300 (28. 2. 2019)

čísleník drg skupin

V distribučním balíčku CZ DRG jsem nenašla číselník drg skupin. Je tento číselník dostupný z jiného zdroje DRG Restart? Nepodařilo se mi ho vyhledat. Děkuji za radu.
Helena Rathousová

příloha


Odpověď:

Dobrý den paní doktorko,

 

Omlouvám se za výrazné zpoždění s odpovědí, špatně jsme se domluvili na vyřízení Vašeho požadavku.

Požadovaný číselník posílám v příloze, pro verzi 2 bude již součástí distribučního balíčku.

S pozdravem

 

Tomáš Pavlík


Dotaz č. 295 (11. 2. 2019)

Oprávněnost HDG + VDG

Dobrý den,
Prosím o posouzení kódování DRG případů z roku 2017 řešených v revizi pojišťovnou.
1. Pacient přijat pro progresi námahové dušnosti a anamnézu aortální stenózy. TEE prokazuje závažnou Ao stenózu se středně závažnou regurgitací – jako HDG kódována I35.2, dále středně závažnou trikuspidální regurgitaci – jako VDG kódována I07.1. Na kurzu kódování zdravotních služeb doporučujete vady chlopní vykazovat jednotlivě, nicméně (jedna) pojišťovna vyžaduje použití kombinované položky – v daném případě I08.2 – postižení obou chlopní aortální
a trojcípé. Dále dle pojišťovny kódování diagnózy I07.1 neodpovídá metodice, neboť tento stav (dlouhodobě známý z OA, stejně jako vada aortální) si nevyžádal během akutního cca 24-hodinového pobytu ve vlastní rovině poskytování žádné konkrétní péče. Jeho přítomnost (dříve známá) je pouze konstatována v rámci echokardiografického vyšetření, ale veškerá další zdravotní péče včetně dalšího postupu, operačního řešení atd. se týká pouze dg. I35.2. Dle našeho názoru, je TEE kontrola dostatečným faktorem pro vykázání VDG I07.1 jako komorbidity, bez ohledu nato, zda byla nebo nebyla dříve známá. Nejspíše by kódování stenóz či regurgitací u více chlopní měla řešit Metodika Kódování diagnóz.

2. Jako VDG na kardiologickém oddělení kódována u pacienta I45.2 - bifascikulární blokáda, která byla popsána v EKG. Po celou dobu hospitalizace pacient telemetricky monitorován. Pojišťovnou odmítnuto z důvodu dlouhodobě známého údaje, který nebyl předmětem poskytování žádné konkrétní zdravotní péče. Dle našeho názoru je EKG součástí klinického vyšetření na kardiologickém pracovišti a splňuje rovněž faktor 4. – monitorování.

3. V rámci fokusového vyšetření před výkonem na chlopni provedeno kultivační vyšetření výtěru z krku s nálezem streptokoka. Kódována VDG B95.4 – jiný streptokok. Dle našeho názoru splněna cílená diagnostika a Metodika kódování diagnóz, verze 014, tento stav v roce 2017 neřeší.

4. Pacientovi provedena RF ablace levosíňové tachykardie – kódována HDG I47.1 - Supraventrikulární tachykardie, po výkonu provedeno ECHO vyšetření s nálezem hypertrofické KMP (bez obstrukce) – kódována VDG I42.2 - Jiná hypertrofická kardiomyopatie. Podle pojišťovny kódována nesprávně – jedná se o údaj dlouhodobě známý z OA (diagnostikovaný včetně genetického vyšetření v minulosti), pro který nebyla dle dokumentace v průběhu aktuální hospitalizace poskytovaná žádná konkrétní zdravotní péče. Tedy ECHO vyšetření s posouzením vývoje již dříve známe srdeční vady, pojišťovna neuznává jako cílenou diagnostiku??
Jsme si vědomi, že chybí arbitr k DRG případům řešených v revizi pojišťovnou. Prosím o vyjádření ke kódování výše uvedených případů.


Odpověď:

Dobrý den,

ÚZIS ČR, jak správně uvádíte, není arbitrem sporů mezi plátci a poskytovateli zdravotní péče. Pokud je výklad metodiky nejednoznačný, je nutné v rámci připomínkového řízení dát podnět ke změně pravidla. Vykázané kódy u vašich kazuistik nejsou v rozporu s metodikou.

  1. U chlopenních vad může nastat problém, pokud v dokumentaci není jasně uvedeno, že se nejedná o revmatickou vadu. Potom by se měly kódovat diagnózy z bloku I05 - I08 (patří sem revmatické nebo neurčeného původu). Ve výše uvedeném případě lze kódovat I06.2 i I07.1, pokud byly splněny podmínky pro vykázání vedlejší diagnózy. Důležité také je, jestli v diagnostickém závěru dával lékař dušnost do souvislosti právě s chlopenní vadou. Za předpokladu, že TTE bylo provedeno cíleně a byl měřen gradient k posouzení ev. zhoršení stavu, byla splněna podmínka k vykázání vedlejší diagnózy dle směrnice 6. Kódování komplikací, komorbidit a jiných patologických nálezů jako vedlejší diagnózy (cílená diagnostika).
  2. Monitorování je dle směrnice 6. dostatečným důvodem k zakódování stavu na místě vedlejší diagnózy.
  3. Kultivační vyšetření splňuje podmínku cílené diagnostiky (byly vynaloženy náklady na provedené vyšetření) dle směrnice 6. a tudíž je možné uvedený stav kódovat na místě vedlejší diagnózy.
  4. Ultrazvukové vyšetření naplňuje směrnici 6. (splněna podmínka cílené diagnostiky) k vykázání stavu na místě vedlejší diagnózy.

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 302 (3. 3. 2019)

Vhodnost zakódování stavu

Dobrý den.
Chci Vás poprosit o radu, jak vhodně zakódovat daný stav.
Jedná se o ortopedického pacienta, kterému byla explantována TEP kolena pro infekční komplikaci erysipelem, nyní je pacient bez kloubní náhrady a je v plánu opětovná implantace TEP kolena.
Jakou dg. zvolit jako hlavní? T845 - infekční komplikaci TEP?
M175- sekundární artróza?
B948 - následky jiných určených infekcí?

Děkuji


Odpověď:

Dobrý den,

pokud dobře chápeme Vámi dotazovanou kazuistiku, jednalo se o pacienta s infekční komplikací kloubní náhrady. Pacient měl erysipel, který se dostal až ke kloubní náhradě a ta musela být odstraněna. Pro tento klinický stav – „erysipelová infekce kloubní náhrady“ neexistuje zcela přesný a vystihující kód MKN-10, dle našeho názoru se nejvíce blíží dvojice kódů T84.5 Infekční a zánětlivá reakce způsobená vnitřní fixační pomůckou (přestože reakce nebyla způsobena kloubní náhradou, ale erysipelem) a  A46 Erysipel. Na místo hlavní diagnózy (vzhledem k pravděpodobně vyššímu čerpání finančních prostředků za operaci) vykažte kód T84.5 a A46 na místě vedlejší diagnózy (pokud byly splněny podmínky pravidla 1.5 metodiky kódování).

Za tým DRG Restart 

Irena Rubešová


Dotaz č. 281 (21. 1. 2019)

Nové DRG markery gynekologie

Dobrý den, měl bych prosím dva dotazy stran nových DRG markerů:
1) Je možné při jedné laparoskopické operaci vykázat dva DRG markery - konkrétně salpingectomie a appendectomie ?
2) Co patří do markerů rekonstrukce/repair předního resp. zadního kompartmentu (markery 91862 až 91866)? Konkrétně případ, kdy se při vaginální hysterectomii provádí přední i zadní poševní plastika. Zda tedy právě k výkonu operace výkázat oba tyto markery, tedy přední i zadní vaginální repair.

Děkuji moc


Odpověď:

Vážený pane doktore, dobrý den,

Děkuji za dotazy, jsem rád, že se těmi novými DRG markery zabýváte. Odpovědi zde:

Ad 1) Za ÚZIS je to určitě možné, pokud jste oba výkony provedl, pak kódujte oba DRG markery.

Ad 2) Určitě vykazujte oba DRG markery i s kódem primárního výkonu, tedy např. u vaginální hysterektomie a plastik (přední + zadní) a korekce perinea je potřeba vykázat 63573 + 91866 + 91864 + 91868.

S pozdravem

Tomáš Pavlík


Dotaz č. 288 (4. 2. 2019)

Pravidla pro kódování specifického agens

Dobrý den, při srovnání Metodik kódování diagnóz pro využití v IR-DRG verze 015 a 016, konkrétně kapitola 2.1., ve verzi 016 přibyla "vsuvka", cituji: "...a zároveň je na tuto skutečnost cíleně terapeuticky reagováno,..".
Př. nemocná s uroinfektem, empiricky při příjmu nasazen Amoksiklav, kultivačně z moče E. colli.
Nyní může nastat několik situací: za 1) podávaná ATB jsou citlivá na vykult. bakterii, v této léčbě tedy pokračuji samozřejmě dál. Za 2) E. colli podle kultivace není citlivá na podávaná ATB, vzhledem k tomu, ale že se nemocná klinicky výrazně vylepšila, ATB léčbu ponechávám a neměním. Za 3) E. colli není citlivá, klinicky se nemocná horší, provedu tedy po poradě s ATB centrem změnu ATB léčby.
V nové Metodice nově dodaná "vsuvka" znamená, že E. colli můžu kódovat jen v možnosti za 3.?
Protože v možnosti za 1. a za 2. jsem postupovala čistě empiricky? Nebo to mohu kódovat i v možnosti za 1. a za 2.? A jestliže platí tato varianta, proč v Metodice ve verzi 016 tato "vsuvka" oproti verzi 015 přibyla?
Za Vaši odpověď děkuji. S pozdravem.


Odpověď:

Dobrý den,

pokud není agens na dané ATB citlivé, kód z bloku B95-B98 se nevykazuje, jelikož není splněna podmínka cílené léčby. Klinicky může nastat situace, že je rozdíl v citlivosti in vitro a in vivo - což by se dalo prokázat kontrolní kultivací moče, která by měla být negativní. V takovém případě by bylo možné kódy z bloku B95 - B98 vykázat, ale v dokumentaci je nutné zaznamenat možnost rozdílu v citlivosti in vitro a in vivo.

za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 298 (22. 2. 2019)

Umělá plicní ventilace

Prosím o upřesnění k vykazování DRG markeru umělé plicní ventilace dle "Metodiky užití DRG markerů v systému IR-DRG", verze 016, v části 2 - výpočet doby trvání UPV.
Konkrétně se jedná o větu: UPV v rámci intenzivní péče, například pro poranění hlavy nebo u popálenin, se kóduje, i kdyby měla trvat méně než 24 hodin.
Platí i zde pravidlo, že v případě, že pacient je ventilován do 24 hodin v rámci intenzivní péče se nezapočítává doba UPV na operačním sále?
Děkuji.


Odpověď:

Dobrý den,

pravidlo platí i v případě ventilování pacientů v rámci intenzivní péče a doba na operačním sále se do doby UPV nezapočítává.

Za tým DRG Restart 

Irena Rubešová


Dotaz č. 299 (25. 2. 2019)

správná klasifikace a pořadí dg.

Dobrý den,

1. Vracím se k dotazu č. 265 (12. 11. 2018), který řeší otázku diagnózy CHOPN a Pneumonie a jejich pořadí. Obě diagnózy jsou přítomné při vstupu do ZZ a pacient je na DDOT. V odpovědi na otázku pořadí uvádíte, že je možné zakódovat případy jako např. HDG J180 a ve VDG J441 + J961*. Nám byl doporučen pro exacerbaci CHOPN spolu s pneumonií společný kód J440 - Chronická obstrukční plicní nemoc s akutní infekcí dolní části dýchacího ústrojí. Já mám ale k použití kódu J440 několik výhrad:
• V PVD ve výčtu v rámečku „Patří sem“ ani v rámečku „Nepatří sem“ není pneumonie uvedena.
• Z medicínského hlediska je kód J440 špatně formulován - infekce dolních dýchacích cest může být jen
tracheobronchitida.
• Léčba antibiotická u prosté exacerbace trvá kratší dobu a užívají se levná perorální ATB. Pokud je
současně pneumonie s nutností léčby ATB i.v. nebo dokonce dvojkombinací, trvá léčba déle. Také léčba
exacerbace CHOPN je delší a intenzivnější.
• Musela by být cena za případ s HDG J440 alespoň 2násobek průměrné ceny léčby pneumonie.
Jaká je tedy správná varianta klasifikace?

2. A pokud je pacient s CHOPN přijatý pouze k léčbě pneumokokové pneumonie? Lze kódovat případ s HDG J13, nebo má být tedy použit kód J440?

3. K Vaší odpovědi na dotaz č. 259 (27. 9. 2018) - pacienta přijatého s již rozvinutým respiračním selháním při bronchopneumonii jste zaklasifikovali jako HDG J9609 a jako vedlejší diagnózu J180. Můj dotaz zní, zda lze vykázat na HDG J960* vždy, když je pacient již při příjezdu do ZZ na ventilátoru nebo je hned napojený na UPV? Vztahuje se také i na NIPV? A je jedno, na které klinice daného zařízení je přijat? Je samozřejmé, že přijímací klinika má oddělení JIP a má nasmlouvané ventilace, ale je to např. klinika kardiologická, plicní, atd. - nebo to platí pouze pro ARO?
děkuji za reakci


Odpověď:

Dobrý den,

  1. ÚZIS posuzuje, zda je klasifikování v souladu s platnou metodikou IR-DRG. Vzhledem k tomu, že neexistuje speciální pravidlo pro akutní exacerbaci CHOPN s pneumonií, jsou tyto případy podřízeny obecným pravidlům metodiky. Pokud jsou tedy splněny podmínky pro vykázání hlavní nebo vedlejší diagnózy, je možné dané kódy vykázat.
  1. Kód J44.0 plně nevystihuje klinický stav (tj. akutní exacerbaci CHOPN s pneumonií), proto je vhodnější použít kombinaci kódů J44.1 a J18.0 event. J961*.
  2. Dle pravidla 1.4 metodiky volíme jako hlavní diagnózu ten klinický stav, který byl primárně odpovědný za potřebu hospitalizace. Ve Vámi uvedeném případě to byla léčba pneumokokové pneumonie – tj. kód J13.

Přejeme Vám krásný den

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Jít na stránku: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11