Odpovědi na dotazy

Jít na stránku: 1  2  3  4  5  6  7  8  9


Dotaz č. 296 (18. 2. 2019)

Onkologické markerové kódy

Dobrý den,
přeposílám dotaz kodérky u kterého si nejsem jist odpovědí:

Dobrý den, pane doktore,

jak postupovat při reexcizi basaliomů pro nedostatečný okraj, vykazovat nád. markery nebo ne? HDG je C44*.


Odpověď:

Dobrý den,

určitě vykazujte onkologické DRG markery i při re-excizi pro nedostatečný okraj, podle mě je to stále léčba primárního onemocnění.
S pozdravem

Tomáš Pavlík


Dotaz č. 294 (7. 2. 2019)

Onkologické DRG markery (stupeň, direfenciace) - vykazování u opakovaných hospitalizací

Je nutné DRG markery (stupeň 91990-91995 a diferenciace 91981-91985) vykazovat opakovaně v opakovaných hospitalizacích v situaci, kdy nejde o relaps/recidivu/progresi, ale jde o cyklickou léčbu v rámci chemoterapie/radioterapie? A zároveň se jedná o stejnou klasifikaci nádoru a DRG marker se v průběhu dalších hospitalizací nemění.

Příklad:
Chemo cyklus č. 1: od 1.1. do 7.1.
Chemo cyklus č. 2: od 1.2. do 7.2., atd. v dalších měsících
Má smysl u každé hospitalizace DRG marker opakovaně vykazovat?


Odpověď:

Dobrý den,

vím, že to nezní úplně logicky, ale chtěli bychom, abyste je vykazovali pokaždé, byť se ta klasifikace v čase již nemění. Tím, že každý HP je datově svébytná entita a pacient může teoreticky za léčbou různě migrovat, nemáme zajištěno, že by se nám podařilo informaci o stadiu a grade nádoru mezi různými HP téhož pacienta v čase napojit. Proto je tedy nutné to zadávat opakovaně.

Mějte se fajn, s pozdravem

Tomáš Pavlík


Dotaz č. 279 (17. 1. 2019)

Komplikace zdravotní péče

Dobrý den,
chtěla bych poprosit o zodpovězení dotazu, jak od 1.1.2019 kódovat pneumothorax vzniklý např. po zavedení centrálního žilního katétru? Kódovat jako J938, Y606 nebo S2700, Y606?

Děkuji.


Odpověď:

Dobrý den,

dle platné Metodiky kódování diagnóz pro IR-DRG pravidla 1.7.5 jsou možné obě varianty. 

Přejeme Vám krásný den

za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 286 (28. 1. 2019)

starší onkomarkery

Dobrý den,
mají se stále vykazovat starší onkomarkery /viz příloha/? Děkuji a zdravím

příloha


Odpověď:

Dobrý den,

až na dva DRG markery (90894, 90899), které byly již zrušeny, jsou to všechno platné IR-DRG markery, které by se měly vykazovat.

S pozdravem

Tomáš Pavlík


Dotaz č. 280 (18. 1. 2019)

nové markery použití ultrazvuku

Dobrý den,
musí být markery 91961, 91962, 91963 vykázány s kódem 78021? Pokud někomu dělám ultrazvuk, určitě mu nedělám komplexní vyšetření.


Odpověď:

Dobrý den,

v číselníku DRG markerů je u markerů 91961, 91962, 91963 uveden výkon 78021 nikoli jako kód odpovídajícího výkonu, ale jako kód výkonu obdobné náročnosti. Tyto DRG markery tedy vykážete vždy, když provádíte echokardiografické resp. ultrazvukové vyšetření v intenzivní péči nebo perioperačně. 

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová

 


Dotaz č. 278 (15. 1. 2019)

Kódování porodů

Jakou HDG kódovat, přijde-li rodička bez pravidelné děložní činnosti s odtokem plod. vody nebo krvácení a pak následuje spontánní nebo indukovaný porod.

Předem děkuji za odpověď.


Odpověď:

Dobrý den,

dle platné Metodiky kódování diagnóz pro využití v IR-DRG - pravidla 2.8.1 vykažte odpovídající kód z oddílu O80.x na místě hlavní diagnózy, pokud byl porod důvodem přijetí k hospitalizaci. V opačném případě bude tento kód uveden na místě diagnózy vedlejší. Pokud ve Vámi uvedené kazuistice lékař uzavřel klinický stav, který byl důvodem přijetí k hospitalizaci jako začínající porod (např. odtok plodové vody), vykažte kód z bloku O80.x na místě hlavní diagnózy, v opačném případě na místě diagnózy vedlejší.

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 282 (21. 1. 2019)

markerové onkologické kódy

Dobrý den, chtěl bych se zeptat:
- proč si UZIZ nebere informace stran tumorů z Národního onkologického registru?
- histologická klasifikace tumoru při propuštění téměř nikdy není známá, Takže předpokládám, že 90% případů Vám dojde s kódem 91985.


Odpověď:

Dobrý den,

Informace o zhoubných novotvarech hospitalizovaných pacientů nelze vzít z NOR proto, že tato informace se do NOR dostává s cca dvouletým zpožděním, což je pro hodnocení pro potřeby DRG nepoužitelné. Úložiště RN navíc není registrem NZIS, což nám znemožňuje párovat pacienty na základě rodných čísel.

U primohospitalizace je pravda, že když nepočkáte s uzavřením chorobopisu, budete muset kódovat 91985, nicméně u dalších hospitalizací pacienta, např. pro RT, CHT nebo další operativu, by již tato informace měla být k dispozici.

S pozdravem

Tomáš Pavlík


Dotaz č. 277 (8. 1. 2019)

Osteomyelitida x zlomenina

Dobrý den, chci se zeptat na správnost a vhodnost kódování případu.
Měli jsem hospitalizovaného pacienta u kterého s odstupem 6 měsíců od operace došlo k flegmoně končetiny na podkladě infekce kolem osteosyntetického materiálu s osteomyelitidou tibie. Pacient byl přeléčen, do místa osteomyelitidy jsme zavedli ATB spacer, pacienta jsem propustili. S odstupem asi 2 měsíců po přeléčení osteomyelitidy jsme pacienta přijali k hospitalizace k vytažení ATB spaceru a do kavity v kosti jsme vložili umělou kostní hmotu k podpoře hojení.
Chci se zeptat, zda si můžu dovolit poslední hospitalizaci kódovat následně: HDG S8211, VDG T932 a nebo jako HDG M866 VDG T932 i když je osteomyelitida již vyléčena?
Děkuji


Odpověď:

Dobrý den,

konstatujeme, že formulace "... pacienta přijali k hospitalizace k vytažení ATB spaceru a do kavity v kosti jsme vložili umělou kostní hmotu k podpoře hojení." je pro správné zakódování případu nedostatečná. Chybí především jasný diagnostický závěr identifikující přesný důvod provedeného zákroku (z hlediska vložení kostní hmoty k podpoře hojení). Pokud vycházíme z Vámi udaných informací, je možné kódovat na místě hlavní diagnózy Z47.0 Následná péče zahrnující vynětí kostních dlah nebo jiných vnitřních fixačních pomůcek (případně Z47.8 Jiná určená ortopedická péče). Pro vykázání vedlejší diagnózy opět chybí detailní údaje. 

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 276 (30. 12. 2018)

kódování nových DRG markrů

Lze nové DRG markry kódovat s kódy výkonů odpovídající provedeným výkonům, anebo jen s kódem výkonu uvedeném ve sloupci "odpovídající výkon/výkon obodobné náročnosti"?
příklad:
Provedený operační výkon - otevřená přední nízká resekce rekta (doposud kódováno kódem 51359), nově lze přiřadit DRG marker 91770. Ale ve sloupci "odpovídající výkon/výkon obdobné náročnosti" jsou jenom kódy 51415, 90880 a ne 51359!
Navíc kódem 51415 by přední nízká resekce rekta neměla být kódována ...
Obdobné otázky vyvstanou i při totální mesokolické resp. mesorektální excizi
děkuji za odpověď


Odpověď:

Dobrý den,

pro období referenčního kódování CZ-DRG platí, že nové CZ-DRG  markery (ať už pro nízkou přední resekci rekta, totální mezokolickou excizi atd.) mají být kódovány jako doplňující k stávajícímu způsobu vykazování. A to z důvodu zachování klasifikace hospitalizačních případů v systému IR-DRG. Pokud je v číselníku CZ-DRG markerů uveden kód odpovídajícího výkonu (nikoliv ale toho obdobné náročnosti), pak by daný DRG marker měl být vykázán alespoň s jedním z nich. Tedy pokud byla provedena/poskytnuta péče odpovídající DRG markeru, měl by být vykázán společně s alespoň jedním kódem odpovídajícího výkonu. Pokud jsou v číselníku uvedeny pouze kódy výkonů obdobné náročnosti, DRG marker nemusí být vykázán společně s žádným z nich.

Tedy konkrétně k DRG markeru 91770 - pokud někdo otevřenou nízkou přední resekci rekta momentálně kóduje jako 51359, pak by měl kódovat oba tyto výkony.

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 275 (17. 12. 2018)

Správné kódování HDG

Dobrý den,
v souvislosti se změnami ve vykazování DRG markerů pro onkologii se na Vás obracím s otázkou na správné kódování HDG u krátkodobých hospitalizací, které se týkají odběru materiálu pro podezření na zhoubný novotvar - biopsie prostaty, konizace děl. čípku, biopsie pod CT apod., kdy výsledky histologie bývají třeba až do 14 dnů po propuštění pacienta.


Odpověď:

Dobrý den,

podkladem pro kódování diagnóz v roce 2019 je dle dokumentu Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG verze 016 zdravotnická dokumentace. Pokud je tedy výsledek vyšetření a z něj vyplývající potvrzení diagnózy obsaženo v dokumentaci hospitalizačního případu, lze diagnózu kódovat.

Pokud je jako HDG zvolen kód diagnózy zhoubného novotvary (rozsah C00-C97) a nemáte podrobné výsledky vyšetření, resp. stanoveno stádium a grading onemocnění, vykažte DRG marker indikující neznámou hodnotu (91995 (DRG) KLINICKÉ STADIUM ZHOUBNÉHO NOVOTVARU NEZNÁMO, resp. 91985 (DRG) ZHOUBNÝ NOVOTVAR S NEURČENÝM STUPNĚM DIFERENCIACE).

Přejeme Vám krásný den

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Jít na stránku: 1  2  3  4  5  6  7  8  9