Odpovědi na dotazy

Jít na stránku: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16


Dotaz č. 498 (2. 7. 2021)

Mykotická ezofagitida

Dobrý den,
prosím o sdělení správné diagnózy pro mykotickou ezofagitidu. Kombinovat K20 s B378 nebo B379? Stav není v MKN uveden. Lze kódovat B378, kde je uvedeno, že se jedná o cheilitidu a enteritidu, když jícen je vlastně mezi těmito částmi?
Děkuji předem za odpověď


Odpověď:

Dobrý den,

zahrnující termíny u podpoložky B37.8 nejsou jediné možné, tento kód se používá tehdy, je-li určena lokalizace onemocnění, které však není vyjmenované v jiných položkách kódu B37 (např. B37.0 Kandidová stomatitida, B37.1 Plicní kandidóza atd.). Kód B37.9 se používá v situacích, kdy lokalizace onemocnění není známa.

Mykotickou ezofagitidu tedy vykazujte kódem B37.8. Podvojné kódování v této klinické situaci není možno aplikovat, tato klinická oblast není jmenována v obecné části Pravidel kódování diagnóz pro systém CZ-DRG (https://www.uzis.cz/res/file/klasifikace/cz-drg/pravidla-kodovani-diagnoz-v-systemu-cz-drg-v03-20201217.pdf, 2.3.3, strana 17), kód K20 nevykazujte.

Přejeme Vám krásný den

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 500 (22. 7. 2021)

Zařazení do MDC skupiny 88

Dobrý den,

chtěla bych upozornit na zařazení případu do MDC 88-I13-00 v případě hospitalizace pacientky pro neplodnost, při vyšetření zjištěná neprůchodnost pravé tuby, proto adnex laparoskopicky odstraněno. HDG N97.9 ale spolu s laparoskopickým výkonem 90807 - Salpingektomie laparoskopicky zařazuje případ do výše uvedené MDC.

Bude na tyto případy myšleno nějakou úpravou ve verzi 4?

Děkuji a přeji hezký den, Kurková Jana


Odpověď:

Dobrý den,

děkujeme za Váš podnět, ve verzi CZ-DRG 4.0 revize 1 bude tento problém vyřešen.

Přejeme Vám krásný den

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 497 (30. 6. 2021)

M966 versus S7210

Dobrý den , prosím o postup pro správné zakódování periprotetické zlomeniny s následným výkonem.
Pacient přijat po domluvě , překladem z jiného ZZ k operačnímu řešení periprotetické fraktury femuru Vancouver B 2 vpravo (st.p. TEP coxae l.dx. 2019). Pacient po pádu na dlažbě, od té doby bolest
Průběh hospitalizace: operace :- Reimplantace TEP kyčle l.dx. , hospitalizace bez komplikací , následně přeložen do jiného ZZ
Zde dotazuji , zda-li HDG M966 nebo HDG S7210 VDG W 0190 ?
kdy dle MKN-10 M966 - Zlomenina kosti následující po vložení ortop.implantátu , kloubní protézy , nebo kostní destičky .

Děkuji za Vaši nápomoc.


Odpověď:

Dobrý den,

diagnóza M96.6 Zlomenina kosti následující po vložení ortopedického implantátu‚ kloubní protézy nebo kostní destičky je specifická co do mechanismu úrazu nikoli však co se týče anatomické lokalizace. Z hlediska zařazení případu v CZ-DRG však záleží na kritickém výkonu, tudíž je možno vykázat na pozici HDG buď M96.6 nebo S72.10 a případ bude správně zaklasifikován do DRG skupiny 08-I05-02 Reimplantace endoprotézy kyčle.

Přejeme Vám krásný den

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 496 (23. 6. 2021)

výkon 51395

Výkon 5135 není kritický pro často prováděnou punkci ascitu (Dg. R18), naopak je kritickým pokud je provedena punkce pro maligní ascites (Dg. C786). Ascites je často punktován při dekompenzaci onemocnění jater, právě s dg. R18. Viz seznam dg. u DRG baze 17-I08. Stálo by za úvahu zahrnout do této baze i dg. R18, případně jaterní onemocnění.
Děkuji za odpověď


Odpověď:

Dobrý den,

ano máte pravdu, že výkon 51395 neklasifikuje při hlavní diagnóze R18 hospitalizační případ do DRG báze typu I, resp. typu M.  Důvod je ten, že tyto hospitalizační případy jsou co do celkových nákladů srovnatelné s průměrnými náklady DRG skupin v DRG bázi 07-K11, kam jsou tyto HP na základě HDG R18 klasifikovány. Dokonce vzhledem k tomu, že se jedná obecně o relativně krátké hospitalizační případy, nedosahují často náklady na tyto případy ani průměrných nákladů DRG skupin 07-K11.

Přejeme Vám krásný den

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 495 (23. 6. 2021)

DRG báze 06-I21 Perianální výkon

DRG báze 06-I21 Perianální výkon - v této bazi pro DRG skupiny 06-I21-01 až 03 je dle klasifikačního pravidla 1 i 2 možné vykázat kritický výkon 51111 - OPERACE CYSTY NEBO HEMANGIOMU NEBO LIPOMU NEBO PILONIDÁLNÍ CYSTY. Dle registračního listu ovšem nelze výkon pro tuto lokalizaci použít ("Odstranění cysty, hemangiomu či lipomu na obličeji, krku v lokální či celkové anestezii."). Stejně tak k tomu vždy přistupovali při revizích pojišťovny, že výkon nelze vykázat v jiné lokalizaci než hlava nebo krk. Prosím o informaci, zda informace z registračního listu již neplatí a lze vykázat v kterékoliv lokalizaci.
Děkuji za odpověď


Odpověď:

Dobrý den,

máte pravdu, že text v Popisu výkonu: "Odstranění cysty, hemangiomu či lipomu na obličeji, krku v lokální či celkové anestezii.", navádí pouze na lokalizaci obličej/krk. Nicméně stejně tak lze čistě na základě názvu výkonu případně i v kombinaci s popsaným obsahem/rozsahem výkonu (který je psán velmi obecně) považovat tento výkon na míru připravený právě operacím pilonidálních cyst. Nad to se jedná o výkon sdílený napříč odbornostmi což navádí na širší záběr než pouze krk a obličej.

Takto k tomuto výkonu přistupují i klasifikační pravidla CZ-DRG, která počítají s tím, že tento výkon může být používán pro vykázání širšího spektra provedených výkonů, čemuž odpovídá i širší okruh HDG, resp. indikací. Nemáme informaci, že by při revizích panoval zamítavý postoj pojišťoven při vykázání výkonu 51111 na pilonidální cystu, nicméně v datech referenčních nemocnic je kombinace HDG L05 Pilonidální cysta a výkonu 51111 zaznamenána relativně četně, a tedy nevypadá to, že by tento případný názor některých revizních lékařů byl uplatňován obecně napříč všemi pojišťovnami.

 

Závěrem tedy je nutné souhlasit, že celkový popis výkonu 51111 není konzistentní a pro vyjasnění je nutné kontaktovat správce SZV, tak aby došlo k vyjasnění a napravení této nekonzistence. Následně lze na toto rozhodnutí reagovat i případnou úpravou klasifikačních pravidel.

Přejeme Vám krásný den

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 492 (2. 6. 2021)

Možná chybná klasifikace do 99-K04-00

Prosím o prověření správnosti klasifikace:
1. HDG: M181, KV: 66417, 66419 a DRG markery:91817 (lokalizace=prsty ruky), 91819 (rozsah=totální), 91827 (ukotvení=necement), 91829 (typ výkonu=implantace) klasifikuje do 99-K04-00-neklasifikovatelné. Modelacemi a kontrolou v interaktivním klasifikátoru zjišťuji, že GP vadí kombinace markerů lokalizace 91817 a implantace 91829. Vyřadím-li kterýkoliv z nich, klasifikuje správně (podle mě) do 08-I24-02.

2. HDG: M189, KV 66419 a DRG markery: 91817, 91819, 91827, 91829. Podobně jako v prvním příkladě klasifikuje do 99-K04-00, pokud odstraním jeden ze dvou "antagonistických", přitom povinných CZ-DRG markerů (91817 nebo 91829) klasifikuje do 08-I24-02.

Pokud se jedná o chybu, kdy bude, prosím, opravena. Jinak prosím o informaci jak tyto případy kódovat, aby nebyly klasifikovány do MDC 99. Úplný modelační soubor pro uvedené případy přikládám.
Děkuji za Váš čas a odpověď.


Odpověď:

Dobrý den,

V obou příkladech, které zmiňujete, je chyba způsobena nevykázáním doplňkových DRG markerů pro endoprotézy kloubů prstů (91835 - silikonová endoprotéza, 91836 - jiná než silikonová endoprotéza). V metodice DRG markerů je tento pokyn v části 6.1 (DRG markery pro endoprotézy kloubů) formulován sice stručně ale snad jednoznačně takto: "Výkony pro endoprotézu kloubu prstů je nutné doplnit jedním z dvojice DRG markerů 91835 nebo 91836 pro odlišení použitého materiálu".

Uvedené případy by patrně měly správně spadat do DRG báze 08-I10 (Výkon pro endoprotézu kloubů zápěstí a prstů), která pro výkony na kloubech prstů obsahuje dvě specifické DRG skupiny rozlišující použitý materiál a vyžadující vykázání příslušného DRG markeru (v případě, že marker chybí, je případ přesunut do chybové MDC 99).

 

Technicky vzato u Vaší modelace kombinací kódů 91817 a 91829 dosáhnete správného zařazení až na úroveň DRG báze (08-I10), ale bez doplňkového materiálového markeru nelze případ správně zařadit do finální DRG skupiny a výsledkem je tedy chybová MDC 99. Jakmile jeden z této dvojice kódů vyřadíte, tak grouper správnou bázi 08-10 ignoruje a nechá případ propadnout do nejbližší DRG báze s nižší prioritou, jejíž pravidla splňuje, což je právě 08-I24 (tam už absence markerů pro endoprotézy při klasifikaci do výsledné DRG skupiny nečiní problém).

 

Po doplnění kódů 91835/91836 by Vám již systém neměl vracel chybný výsledek.

 

S pozdravem

Michal Uher

 


Dotaz č. 490 (1. 6. 2021)

Demence

Dobrý den, lze na interním oddělení vykázat psychiatrickou diagnozu (např. F019) bez stanovení této diagnozy psychiatrem pouze na základě vyjádření internisty?
Děkuji


Odpověď:

Dobrý den,

v Pravidlech kódování není nijak stanoveno, který lékař smí stanovit psychiatrickou diagnózu, tudíž je možno vykázat diagnózu, pokud jsou splněna kritéria pravidel 3.1 resp. 3.2.

Přejeme Vám krásný den

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 489 (21. 5. 2021)

DRG marker

Dobrý den.
Prosím o informaci k vykazování DRG markerů pro psychiatrii. Kritickým je pouze 91920, ostatní 91921,2,3 jsou jen signální. Zvýšená intezita tedy 91920, může nebo musí být doplněna i jedním z markerů 91921,2,3?
Děkuji za upřesnění.


Odpověď:

Dobrý den,

mezi DRG markerem 91920 a DRG markery 91921,91922 a 91923 není definována žádná přímá vazba.

V rámci jednoho hospitalizačního případu se tedy mohou tyto DRG markery libovolně kombinovat a doplňovat.

Přejeme Vám krásný den

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 487 (14. 5. 2021)

kodovani vrozenych vad

Dobry den,

ke vrozenym vadam lze pristupovat jako k chronickym onemocnenim? Tedy jako vedlejsi dg je lze vykazat, je-li napr. potreba zvysene monitorace, podava se chronicka medikace (napr hospitalizace pri infektu u ditete s tezkou VVV srdce), ci je-li hlavni diagnoza komplikaci VVV (napr infekce mocovych cest u vezikouretralniho refluxu, vrozene dilatace kps....)...?

dekuji, preji hezky den.


Odpověď:

Dobrý den,

pokud je jakýkoli klinický stav (tedy i vrozená vada) během hospitalizace řešen, tj. jsou-li splněny podmínky pravidla 3.2, je možno odpovídající kód na pozici VDG vykázat.

Přejeme Vám krásný den

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 486 (13. 5. 2021)

Dotaz k nastavení RV u URS výkonů

Dobrý den,

u níže uvedených URO postupů prosím o objasnění diferenciace nastavení RV mezi IR-DRG a CZ-DRG. Rozdíl v relativní váze i v úhradě je celkem dramatický a z nákladového hlediska nedává smysl tento výkon pacientům poskytovat.

Použití flexibilního URS (výkon 76513) je spojeno s vysokou pořizovací cenou přístroje v rozsahu od 200 do 500 tis. Kč a zároveň i s vysokými materiálovými náklady ZUM (košíčky na extrakci lithiázy, různé vodiče, stenty, dilatátory, ..., případně laserové vlákno při využití laseru) v řádu 10-15 tis. Kč na výkon. Při použití laseru je zároveň vysoké riziko nevratného zničení flexibilního URS zásahem laseru.

CZ-DRG v relativní váze případu aktuálně nerozlišuje, zda při výkonu byl použit rigidní nebo flexibilní URS, případně i laser, přičemž rozdíl v ekonomickém náročnosti výkonů je zcela zásadní (odpisy přístroje + ZUM).

Jedná se o tyto výkony:
- URS bez trypse;
- URS s trypsí;
- flexibilní URS;
- flexibilní URS s laser trypsí;
- kombinace těchto výkonů.

Konkrétní HP je samozřejmě možné kdykoli doložit.


Velice děkuji za váš čas a za vaši odpověď.


Odpověď:

Dobrý den,

v IR-DRG byl výkon 76513 zařazen do IR-DRG báze 1103 – Velké výkony na ledvinách a močových cestách, což vedlo k nadhodnocené úhradě (bylo mícháno s daleko nákladnějšími výkony odstraněním ledviny atd.) Klasifikace dle CZ-DRG je klinicky relevantnější a vyčíslená materiálová RV zcela odráží vykazované položky u těchto HP v rámci sítě RN.

Na závěr je třeba poznamenat, že od verze CZ-DRG 4.0 bude v rámci DRG báze 11-M05 nově zohledněna i samotná flexibilní ureterorenoskopie, která bude vyčleněna do separátní DRG skupiny.

Přejeme Vám krásný den

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Jít na stránku: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16