Odpovědi na dotazy

Jít na stránku: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11


Dotaz č. 39 (6. 4. 2016)

stenty na urologii

Dobrý den,
velmi častý výkon zavedení stentu do močových cest 76215 není mezi kritickými výkony = hodně prodělečná akce. DRG 11341.


Odpověď:
Dobrý den pane doktore,
 
Revize sady kritických výkonů napříč jednotlivými obory je součástí tvorby nového klasifikačního systému hospitalizačních případů v projektu DRG Restart. Plánujeme rozšíření stávajícího seznamu kritických výkonů, ale to, že mezi nimi ve výsledku bude konkrétně ten Vámi uvedený výkon, teď samozřejmě slíbit nemůžu. Naše návrhy nové podoby DRG bází nám oponují odborné společnosti, za urologii komunikujeme jmenovitě s doc. Zachovalem z Thomayerovy nemocnice.
 
S pozdravem,
 
Tomáš Pavlík

Dotaz č. 38 (28. 3. 2016)

chyba v hlavní dg

Dobrý den,
naši ortopedi si myslí, že diagnóza M7666 je korektní, gruper ji považuje za nepovolenou a nutí použít dg M7667.

M76 Entézopatie dolní končetiny‚ mimo nohu (pod kotníkem)

. 7 Kotník
a noha pod ním
záprstí (nohy) – metatarsus kotník – malleolus
nárt – tarsus jiné klouby nohy
prsty nohy pod kotníkem

V podstatě si to trochu protiřečí a asi jim v tomto musím dát za pravdu.


Odpověď:

Vážený pane doktore,

děkujeme za zaslané podněty. Jen připomínám, že po ověření a případné akceptaci návrhu, je možné zapracovat až v klasifikačním systém CZ-DRG, nikoli IR-DRG. ÚZIS nemá k dispozici zdrojový kód grouperu.

Tým DRG Retsart


Dotaz č. 37 (18. 3. 2016)

CHOPN - ved. diag. J44.9

Dobrý den, v případě, že operujeme pacienty s CHOP, popřípadě astmatem, je těmto pacientům ordinována lékařem ARO infuze s léčivými přípravky. Tato infuze je podávána pacientům v den operace, před samotným výkonem, tedy za hospitalizace. Postačí to k vykázaní dg. J44.9 jako diagnózy vedlejší?
Děkuji.


Odpověď:

Vážená paní,

děkuji za Váš dotaz, k němuž sděluji:

- zkratkou CHOP míníte chronickou obstrukci plic, ve smyslu chronické obstruktivní licní nemoci?

- pokud ano a pokud má pac. uvedeno toto onemocnění v osobní anamnéze (OA), má pro toto onemocnění nastavenu medikaci (např. euphylin) a z chorobopisu je patrné podávání této medikace ze zdrojů nemocnice, pak je možné CHOPN (J44.9) vykázat i bez dalšího léčebně terapeutického zásahu (např. vámi popisovaný příklad)

- pokud se však jedná o pac. s CHOPN v OA, který však již není nikde sledován, neužívá medikaci, v průběhu hospit. bez dalších problémů a vyšetření v souvislosti s tímto anamnestickým stavem, pak by byla lékařem ARO indikovaná infuze považována za profylaxi

- závěrem upozorňuji, či se spíše jen chci ujistit, že nedojde k terminologické mýlce, že MkN-10 má pro CHOPN a pro astma, rozdílné diagnózy (nespecifická CHOPN J44.9, astma bronchiální J45.9 - více viz MkN-10, III. díl, str. 64)

 

Spřáním pěkného dne,

Tým DRG Restart


Dotaz č. 36 (3. 3. 2016)

chybné RV

1. vedlejší dg. N390 urosepse pouze CC, ostatní sepse MCC. Z hlediska nákladů identické.
2. hlavní dg I460 srdeční zástava - RV 1,2 dg I490 fibrilace komor RV 0,3. Z hlediska péče a nákladů identické
3. Metodika kódování čl 13 R 26.3 imobilita, navrhuji vynechat kvadruparesu/plegii a ponechat pouze následující větu: Funkční stav pacienta odpovídá paralýze, pacient není schopen samostatného
pohybu mimo lůžko, vyžaduje intenzivní ošetřovatelskou péči, bez které je ohrožen závažnými
komplikacemi, jako jsou dekubity, kontraktury a pneumonie.


Odpověď:
Vážený pane doktore,
 
velice děkujeme za váš čas a podněty ke kultivaci pravidel pro kódování tak, aby nákladové ocenění maximálně korespondovalo s poskytnutou zdravotní péčí. A nyní k jednotlivým bodům.
 
AD 1) vedlejší dg. N390 urosepse pouze CC, ostatní sepse MCC. Z hlediska nákladů identické
 • MkN-10, III. díl, str. 539, přiřazuje klinicky vyhodnocenému stavu "urosepse", diagnózu N39.0
 • MkN-10, I. díl, dgn. N39.0 má v obsahu názvu
  • Infekce močového ústrojí neurčené lokalizace
 • MkN-10, III. díl, str. 473, přiřazuje klinicky vyhodnocenému stavu sepse, v námi diskutované rovině, obvykle dgn. "A40-A41"  
 • urosepse vzniká na podkladě těžké močové infekce (proto URO-sepse), která je lokalizována do moč. traktu
 • sepse je však považována za těžkou infekci, která je provázena celkovými systémovými projevy zánětu při výrazné aktivaci zánětových mechanismů cytokinů, mediátorů a mj. musí pro vykázání dgn. sepse "A", naplňovat ještě i další klinické parametry (u dgn. urosepse taková podmínka není)
 • proto byla ve stávajícím sy. IR-DRG nastavena rozdílná severita
 • závěr: pro klasifikační systém CZ-DRG bude revidováno
AD 2) hlavní dg I460 srdeční zástava - RV 1,2 dg I490 fibrilace komor RV 0,3. Z hlediska péče a nákladů identické
 • pakliže u hlavní dgn. I490 nelze v krátkém časovém horizontu klinický stav pacienta zvládnout konzervativně, pak obvykle dochází k implantaci KSM
 • kdežto u srdeční zástavy je předpokládán delší časový interval na stabilizaci kliniky, ve vztahu k provedené KPR (kardiogenní bouře např.)
 • závěr: zcela jistě bude předmětem diskuze a modelací tak, aby v sy. CZ-DRG bylo adekvátně nastaveno     
AD 3) Metodika kódování čl 13 R 26.3 imobilita, navrhuji vynechat kvadruparesu/plegii a ponechat pouze následující větu: Funkční stav pacienta odpovídá paralýze, pacient není schopen samostatného pohybu mimo lůžko, vyžaduje intenzivní ošetřovatelskou péči, bez které je ohrožen závažnými komplikacemi, jako jsou dekubity, kontraktury a pneumonie.
 • ano, souhlas
 • kvadru- se týká postižení všech čtyř končetin
 • pokud však výklad autorů směrnice není vztažen ke kvadru- (viz níže):
  • Pacient, který není schopen vykonávat základní každodenní činnosti bez dopomoci ošetřovatelského personálu, není schopen sebeobsluhy. V případě, že jsou splněny i všechny další náležitosti uvedeny ve Směrnici pro kódování imobility pacienta, lze vykázat kód R26.3.
 • pak je nutné směrnici korigovat tak, aby byly obě části v souladu

S pozdravem,

Tým DRG Restart


Jít na stránku: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11