Odpovědi na dotazy

Jít na stránku: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11


Dotaz č. 293 (6. 2. 2019)

Vykazování DRG markerů

Dobrý den,

chceme se, prosím zeptat, zda můžeme k novému DRG markeru vykázat výkon, který nemáme v číselníku ani jako odpovídající výkon, ani jako obdobný výkon?

Příklad: Výkon 51359 resekce a anastomóza tlustého střeva
DRG marker 91768 totální excize mezokolon (byla při operaci provedena).
Doplňující informace (popis) k DRG markeru nám odpovídá, ale vykázaný výkon není u tohoto konrétního markeru uveden.

Děkujeme.


Odpověď:

Dobrý den,

pokud není u daného DRG markeru uveden kód odpovídajícího výkonu (sloupec D v číselníku DRG markerů - kde je vazba výkonu s markerem jednoznačná), můžete bez omezení vykázat výkony, které jste provedli.

Přejeme Vám krásný den

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 297 (19. 2. 2019)

Návrh nového DRG markeru - výměna mobilních komponent (endoprotézy)

Navrhujeme vytvoření nového DRG markeru pro oblast endoprotéz pro upřesnění vykazování. V případě, že se nejedná o primoimplantaci endoprotézy či o kompletní výměnu staré endoprotézy za novou, tak neexistuje marker, který by specifikoval výměnu mobilních komponent.
Marker by měl vazbu na kritické výkony:
66612 - totální endoprotéza kyčelního kloubu,
66651 - totální endoprotéza kolenního kloubu,
66687 - TEP talokrurálního kloubu,
66449 - implantace totální endoprotézy na horní končetině.
Doplňující informace k navrhovanému markeru: Vykazuje se při výměně mobilních komponent.


Odpověď:

Dobrý den,

děkujeme za námět, budeme se jím v rámci aktualizace metodických materiálů zabývat.

Přejeme Vám krásný den

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 292 (5. 2. 2019)

Onko markery

Dobrý den,
jak je to prosím s vykazováním nových onko markerů v případě opakované hospitalizace? Chápeme to tak, že nové markery se vykazují pouze u nové hospitalizace.


Odpověď:

Dobrý den,

dle Metodiky použití DRG markerů v sysému CZ-DRG – specifické pokyny pro kódování DRG markerů pro onkologii je časové ohraničení pro vykazování DRG markerů následující:

DRG markery pro klinické stádium a stupeň diferenciace zhoubného novotvaru (ZN) se uvádí u všech hospitalizačních případů, jejichž náplní je diagnostika nebo primární protinádorová léčba pacienta s diagnózou ZN.

Každá hospitalizace (včetně opakovaných), která splňuje kritéria uvedená v metodice, musí mít vykázané onkologické DRG markery.

za tým DRG Restart

Irena Rubešoá


Dotaz č. 291 (4. 2. 2019)

Imobilita

A ještě jeden dotaz k imobilitě, konkrétně se jedná o bod 2.11.7.. Jen jestli tomu správně rozumím a správně kóduji: př. máme-li hospitalizovaného nemocného, který dlouhodobě imobilní z důvodu např. pravostranné hemiplegie či hemiparézy po ischemické CMP, během hospitalizace zvýšená oš. péče, splněna jak časová podmínka, tak podmínka skóre v Barhelové testu, kóduji správně G811 a I693?

Za odpověď děkuji.


Odpověď:

Dobrý den,

Vámi zvolené kódování je v souladu s metodickými materiály pro IR-DRG.

Za tým DRG Restart 

Irena Rubešová


Dotaz č. 289 (4. 2. 2019)

Imobilita

Dobrý den,
dotaz k imobilitě: máme nemocného s Alzheimerovou demencí, doposud mobilního, který byl přijat na lůžka interního oddělení pro akutní exacerbaci CHOPN, nemocný od příjmu imobilní, není schopen samostatného pohybu mimo lůžko, skóre v Barthelové testu v Metodice zmiňovaných bodech 0, časová podmínka pro imobilitu též splněna, nemocného překládáme po týdnu na lůžka LNP k rehabilitaci.
Můžeme v tomto případě kódovat imobilitu? Nebo ne? Protože se jedná o akutní exacerbaci choroby, tudíž dle bodu 2.11.4 nelze imobilitu kódovat.
Za odpověď díky.


Odpověď:

Dobrý den,

Dle bodu 2.11.4 metodiky (Běžné pooperační nebo poúrazové stavy a akutní exacerbace chorob, kdy je pacient obvykle přechodně imobilní, se kódem R26.3 nesmějí kódovat.) můžeme imobilitu kódovat, protože tento příznak není obvyklou součástí exacerbace výše uvedených chorob.

Přejeme Vám krásný den

za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 296 (18. 2. 2019)

Onkologické markerové kódy

Dobrý den,
přeposílám dotaz kodérky u kterého si nejsem jist odpovědí:

Dobrý den, pane doktore,

jak postupovat při reexcizi basaliomů pro nedostatečný okraj, vykazovat nád. markery nebo ne? HDG je C44*.


Odpověď:

Dobrý den,

určitě vykazujte onkologické DRG markery i při re-excizi pro nedostatečný okraj, podle mě je to stále léčba primárního onemocnění.
S pozdravem

Tomáš Pavlík


Dotaz č. 294 (7. 2. 2019)

Onkologické DRG markery (stupeň, direfenciace) - vykazování u opakovaných hospitalizací

Je nutné DRG markery (stupeň 91990-91995 a diferenciace 91981-91985) vykazovat opakovaně v opakovaných hospitalizacích v situaci, kdy nejde o relaps/recidivu/progresi, ale jde o cyklickou léčbu v rámci chemoterapie/radioterapie? A zároveň se jedná o stejnou klasifikaci nádoru a DRG marker se v průběhu dalších hospitalizací nemění.

Příklad:
Chemo cyklus č. 1: od 1.1. do 7.1.
Chemo cyklus č. 2: od 1.2. do 7.2., atd. v dalších měsících
Má smysl u každé hospitalizace DRG marker opakovaně vykazovat?


Odpověď:

Dobrý den,

vím, že to nezní úplně logicky, ale chtěli bychom, abyste je vykazovali pokaždé, byť se ta klasifikace v čase již nemění. Tím, že každý HP je datově svébytná entita a pacient může teoreticky za léčbou různě migrovat, nemáme zajištěno, že by se nám podařilo informaci o stadiu a grade nádoru mezi různými HP téhož pacienta v čase napojit. Proto je tedy nutné to zadávat opakovaně.

Mějte se fajn, s pozdravem

Tomáš Pavlík


Dotaz č. 279 (17. 1. 2019)

Komplikace zdravotní péče

Dobrý den,
chtěla bych poprosit o zodpovězení dotazu, jak od 1.1.2019 kódovat pneumothorax vzniklý např. po zavedení centrálního žilního katétru? Kódovat jako J938, Y606 nebo S2700, Y606?

Děkuji.


Odpověď:

Dobrý den,

dle platné Metodiky kódování diagnóz pro IR-DRG pravidla 1.7.5 jsou možné obě varianty. 

Přejeme Vám krásný den

za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 286 (28. 1. 2019)

starší onkomarkery

Dobrý den,
mají se stále vykazovat starší onkomarkery /viz příloha/? Děkuji a zdravím

příloha


Odpověď:

Dobrý den,

až na dva DRG markery (90894, 90899), které byly již zrušeny, jsou to všechno platné IR-DRG markery, které by se měly vykazovat.

S pozdravem

Tomáš Pavlík


Dotaz č. 280 (18. 1. 2019)

nové markery použití ultrazvuku

Dobrý den,
musí být markery 91961, 91962, 91963 vykázány s kódem 78021? Pokud někomu dělám ultrazvuk, určitě mu nedělám komplexní vyšetření.


Odpověď:

Dobrý den,

v číselníku DRG markerů je u markerů 91961, 91962, 91963 uveden výkon 78021 nikoli jako kód odpovídajícího výkonu, ale jako kód výkonu obdobné náročnosti. Tyto DRG markery tedy vykážete vždy, když provádíte echokardiografické resp. ultrazvukové vyšetření v intenzivní péči nebo perioperačně. 

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová

 


Jít na stránku: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11