Odpovědi na dotazy

Jít na stránku: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11


Dotaz č. 278 (15. 1. 2019)

Kódování porodů

Jakou HDG kódovat, přijde-li rodička bez pravidelné děložní činnosti s odtokem plod. vody nebo krvácení a pak následuje spontánní nebo indukovaný porod.

Předem děkuji za odpověď.


Odpověď:

Dobrý den,

dle platné Metodiky kódování diagnóz pro využití v IR-DRG - pravidla 2.8.1 vykažte odpovídající kód z oddílu O80.x na místě hlavní diagnózy, pokud byl porod důvodem přijetí k hospitalizaci. V opačném případě bude tento kód uveden na místě diagnózy vedlejší. Pokud ve Vámi uvedené kazuistice lékař uzavřel klinický stav, který byl důvodem přijetí k hospitalizaci jako začínající porod (např. odtok plodové vody), vykažte kód z bloku O80.x na místě hlavní diagnózy, v opačném případě na místě diagnózy vedlejší.

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 282 (21. 1. 2019)

markerové onkologické kódy

Dobrý den, chtěl bych se zeptat:
- proč si UZIZ nebere informace stran tumorů z Národního onkologického registru?
- histologická klasifikace tumoru při propuštění téměř nikdy není známá, Takže předpokládám, že 90% případů Vám dojde s kódem 91985.


Odpověď:

Dobrý den,

Informace o zhoubných novotvarech hospitalizovaných pacientů nelze vzít z NOR proto, že tato informace se do NOR dostává s cca dvouletým zpožděním, což je pro hodnocení pro potřeby DRG nepoužitelné. Úložiště RN navíc není registrem NZIS, což nám znemožňuje párovat pacienty na základě rodných čísel.

U primohospitalizace je pravda, že když nepočkáte s uzavřením chorobopisu, budete muset kódovat 91985, nicméně u dalších hospitalizací pacienta, např. pro RT, CHT nebo další operativu, by již tato informace měla být k dispozici.

S pozdravem

Tomáš Pavlík


Dotaz č. 277 (8. 1. 2019)

Osteomyelitida x zlomenina

Dobrý den, chci se zeptat na správnost a vhodnost kódování případu.
Měli jsem hospitalizovaného pacienta u kterého s odstupem 6 měsíců od operace došlo k flegmoně končetiny na podkladě infekce kolem osteosyntetického materiálu s osteomyelitidou tibie. Pacient byl přeléčen, do místa osteomyelitidy jsme zavedli ATB spacer, pacienta jsem propustili. S odstupem asi 2 měsíců po přeléčení osteomyelitidy jsme pacienta přijali k hospitalizace k vytažení ATB spaceru a do kavity v kosti jsme vložili umělou kostní hmotu k podpoře hojení.
Chci se zeptat, zda si můžu dovolit poslední hospitalizaci kódovat následně: HDG S8211, VDG T932 a nebo jako HDG M866 VDG T932 i když je osteomyelitida již vyléčena?
Děkuji


Odpověď:

Dobrý den,

konstatujeme, že formulace "... pacienta přijali k hospitalizace k vytažení ATB spaceru a do kavity v kosti jsme vložili umělou kostní hmotu k podpoře hojení." je pro správné zakódování případu nedostatečná. Chybí především jasný diagnostický závěr identifikující přesný důvod provedeného zákroku (z hlediska vložení kostní hmoty k podpoře hojení). Pokud vycházíme z Vámi udaných informací, je možné kódovat na místě hlavní diagnózy Z47.0 Následná péče zahrnující vynětí kostních dlah nebo jiných vnitřních fixačních pomůcek (případně Z47.8 Jiná určená ortopedická péče). Pro vykázání vedlejší diagnózy opět chybí detailní údaje. 

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 276 (30. 12. 2018)

kódování nových DRG markrů

Lze nové DRG markry kódovat s kódy výkonů odpovídající provedeným výkonům, anebo jen s kódem výkonu uvedeném ve sloupci "odpovídající výkon/výkon obodobné náročnosti"?
příklad:
Provedený operační výkon - otevřená přední nízká resekce rekta (doposud kódováno kódem 51359), nově lze přiřadit DRG marker 91770. Ale ve sloupci "odpovídající výkon/výkon obdobné náročnosti" jsou jenom kódy 51415, 90880 a ne 51359!
Navíc kódem 51415 by přední nízká resekce rekta neměla být kódována ...
Obdobné otázky vyvstanou i při totální mesokolické resp. mesorektální excizi
děkuji za odpověď


Odpověď:

Dobrý den,

pro období referenčního kódování CZ-DRG platí, že nové CZ-DRG  markery (ať už pro nízkou přední resekci rekta, totální mezokolickou excizi atd.) mají být kódovány jako doplňující k stávajícímu způsobu vykazování. A to z důvodu zachování klasifikace hospitalizačních případů v systému IR-DRG. Pokud je v číselníku CZ-DRG markerů uveden kód odpovídajícího výkonu (nikoliv ale toho obdobné náročnosti), pak by daný DRG marker měl být vykázán alespoň s jedním z nich. Tedy pokud byla provedena/poskytnuta péče odpovídající DRG markeru, měl by být vykázán společně s alespoň jedním kódem odpovídajícího výkonu. Pokud jsou v číselníku uvedeny pouze kódy výkonů obdobné náročnosti, DRG marker nemusí být vykázán společně s žádným z nich.

Tedy konkrétně k DRG markeru 91770 - pokud někdo otevřenou nízkou přední resekci rekta momentálně kóduje jako 51359, pak by měl kódovat oba tyto výkony.

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 275 (17. 12. 2018)

Správné kódování HDG

Dobrý den,
v souvislosti se změnami ve vykazování DRG markerů pro onkologii se na Vás obracím s otázkou na správné kódování HDG u krátkodobých hospitalizací, které se týkají odběru materiálu pro podezření na zhoubný novotvar - biopsie prostaty, konizace děl. čípku, biopsie pod CT apod., kdy výsledky histologie bývají třeba až do 14 dnů po propuštění pacienta.


Odpověď:

Dobrý den,

podkladem pro kódování diagnóz v roce 2019 je dle dokumentu Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG verze 016 zdravotnická dokumentace. Pokud je tedy výsledek vyšetření a z něj vyplývající potvrzení diagnózy obsaženo v dokumentaci hospitalizačního případu, lze diagnózu kódovat.

Pokud je jako HDG zvolen kód diagnózy zhoubného novotvary (rozsah C00-C97) a nemáte podrobné výsledky vyšetření, resp. stanoveno stádium a grading onemocnění, vykažte DRG marker indikující neznámou hodnotu (91995 (DRG) KLINICKÉ STADIUM ZHOUBNÉHO NOVOTVARU NEZNÁMO, resp. 91985 (DRG) ZHOUBNÝ NOVOTVAR S NEURČENÝM STUPNĚM DIFERENCIACE).

Přejeme Vám krásný den

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 274 (7. 12. 2018)

Výkon 52123

Dobrý den, je možné vykazovat výkon 52123 - ZAVŘENÁ REPOZICE FYZÁRNÍCH PORANĚNÍ U DĚTÍ S PERKUTÁNNÍ OSTEOSYNTÉZOU u dítěte, které je přijato k repozici a osteosyntéze epifyzární zlomeniny článku prstu?
Předem děkuji.


Odpověď:

Dobrý den,

dle registračního listu výkonu 52123 (viz https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/52123) je v popisu uvedeno mimo jiné ošetření epifyzární zlomeniny s perkutánní osteosyntézou Kirschnerovými dráty. Pokud ve Vámi uvedené kazuistice byla pro epifyzární zlomeninu článku prstu použita zmiňovaná technika, je možné výkon 52123 vykázat.

Přejeme Vám krásný den

za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 273 (5. 12. 2018)

Nové DRG markery

Dobrý den,
z provozních důvodů oddělení bychom potřebovali zjistit, zda Vám postačí v případě nových DRG markerů echokardiografického a ultrazvukového vyšetření v intenzivní péči (markery 91961, 91962....) vykázat marker v počtu 1 i v případě, že bude pacient takto vyšetřován opakovaně nebo požadujete i konkrétní počet vyšetření, resp. vykázaných výše uvedených markerů.

Děkuji za odpověď


Odpověď:

Dobrý den,

Děkuji za dotaz a za čas, který tomu věnujete! U ultrazvukového vyšetření v intenzivní péči se jedná skutečně pouze o signální kód, že to bylo provedeno, nikoliv o specifikaci konkrétních výkonů nebo jejich počtu.

Pokud byste měli s uváděním počtu vyšetření problém, není to nutné.

S pozdravem

 

Tomáš Pavlík


Dotaz č. 272 (3. 12. 2018)

Dostupnost 8. verze TNM klasifikace zhoubných novotvarů

Dobrý den,
jelikož zatím nelze 8. verzi TNM klasifikace zhoubných novotvarů z důvodu vyčerpání nákladů této publikace objednat, požaduji zpřístupnit co nejdříve danou nejnovější verzi TNM-8 v online podobě na internetových stránkách uzis.

Děkuji za odpověď

S přáním hezkého dne

Prusková


Odpověď:

Dobrý den,

ÚZIS nemá bohužel licenční oprávnění ke zveřejnění klasifikace TNM-8 v elektronické podobě. V současné době probíhají jednání o možném prodeji e-knihy. Zatím je možné používat:

  • předchozí verzi publikace klasifikace TNM-7, která je volně ke stažení na webových stránkách ÚZIS ČR: https://www.uzis.cz/publikace/tnm-klasifikace-zhoubnych-novotvaru-7-vydani-original-2011 a k tomu rozdílový dokument, který je k dispozici rovněž na našich stránkách: https://www.uzis.cz/publikace/tnm-klasifikace-zhoubnych-novotvaru-8-vydani-original-2017
  • anglickou verzi klasifikace TNM-8, která je k dispozici např. na adrese: https://www.hoofdhalskanker.info/wpavl/wp-content/uploads/TNM-Classification-of-Malignant-Tumours-8th-edition.pdf

Omlouváme se za případné komplikace.

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 269 (16. 11. 2018)

Kódování pozitivního nálezu SAG v poševní kultivaci rodičky

Dobrý den,
ráda bych zjistila, jak správně kódovat pozitivní nález SAG (Streptokoka agalactiae) v poševní kultivaci rodičky zjištěný v prenatální poradně. Profylaktická terapie antibiotiky byla podána na porodním sále.

Předem děkuji za odpověď


Odpověď:

Dobrý den,

v případě preventivního podávání antibiotické terapie u rodičky se SAG pozitivním nálezem můžete vykázat kódy Z29.2 Jiná profylaktická chemoterapie a Z22.3 Přenašeč (nosič) jiných určených bakteriálních nemocí.

Přejeme Vám krásný den

za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 266 (14. 11. 2018)

zařazení případu při vykázání výkonů 51713 (ev. 51711) a 63611

Prosím o objasnění zařazování a ocenění hosp. případu na lůžkách gynekologie při vykázání uvedených výkonů:
1) Zdg. N979, hosp. 3 dny, v tentýž den vykázané výkony 51713 a 63611.
Zařazeno do DRG sk. 13091, RV 0,3447.
2) Zdg. N979, hosp. 3 dny, v tentýž den vykázané výkony 51711, 90817, ZUM a 63611.
Zařazeno do DRG sk. 13091, RV 0,5693.
3) Zdg. N979, hosp. 3 dny, vykázaný výkon 51713.
Zařazeno do DRG sk. 13101, RV 0,845.
Paradoxně vždy při vykázání výkonu 63611 i spolu s dalšími je hosp. případ zařazen do skupiny s výrazně nižším oceněním.
Děkuji za vysvětlení


Odpověď:

Dobrý den,

ÚZIS ČR nemá oprávnění jakkoli měnit algoritmus grouperu pro IR-DRG a tedy ani opravovat případné chyby. Bohužel změnu může přinést až CZ-DRG.

Přejeme Vám krásný den

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Jít na stránku: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11