Odpovědi na dotazy

Jít na stránku: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11


Dotaz č. 262 (22. 10. 2018)

Metodika IR-DRG x CZ-DRG

Dobrý den,
prosím o informaci jak se orientovat v metodických materiálech pro rok 2019. Jelikož příští rok máme testovat CZ-DRG, nevím podle které metodiky máme kódovat diagnózy.

Metodika CZ-DRG byla psána podle pravidel IR-DRG pro rok 2018, tudíž veškeré změny, které byly zavedeny v roce 2019 v IR-DRG nejsou v CZ-DRG zavedeny.

Příklady:
IR-DRG 2019 - Pravidla pro výběr hlavní diagnózy - Pokud nebyla stanovena žádná diagnóza ani suspektní, vybere se hlavní příznak, patologický nález nebo, obtíž nebo jiný důvod kontaktu se zdravotnickými službami. / Dojde-li ke spojení dvou hospitalizací do jednoho případu, lze jako HDG vybrat stav, který byl těžištěm poskytnuté zdravotní péče následujícího přijetí druhého přijetí z obou spojovaných.

CZ-DRG 2019 - "Pravidla pro výběr hlavní diagnózy - Pokud nebyla stanovena žádná diagnóza ani suspektní, vybere se hlavní příznak, patologický nález, obtíž nebo jiný důvod kontaktu se zdravotnickými službami. / Dojde-li ke spojení dvou hospitalizací do jednoho HP, lze jako HDG vybrat stav, který byl těžištěm poskytnuté zdravotní péče druhého z obou přijetí."

Dále v IR-DRG 2019 pravidla pro J95 lze použít pokud byla UPV déle než 48 hod
V CZ-DRG pouze 24 hod

Izolace - v IR-DRG byla vypuštěna část věty ... v propouštěcí zprávě
V CZ-DRG je ponechána

Nová pravidla v IR-DRG (2.18-2.20)
V CZ-DRG vůbec nejsou obsažena.

A naopak v CZ je pravidlo pro kódování diabetu a zhoubných novotvarů.

Podobných nesrovnalostí v obou metodikách je více.

Prosím tedy o informaci, které metodiky se máme příští rok držet.


Odpověď:

Dobrý den,

upozorňujeme, že Metodika kódování diagnóz pro využití v systému CZ-DRG, která je součástí balíku metodik a SW nástrojů vyhlášených „Sdělením ČSÚ ze dne 31. července 2018 o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG“ je vydávána pro rok 2018! Pro rok 2019 jsou zveřejněny pouze metodické materiály pro IR-DRG (http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/metodicke-materialy-pro-rok-2019_16065_1058_3.html). Verze metodik CZ-DRG pro rok 2019 se připravují a budou ve shodě s nově přijatými změnami v Metodice kódování IR-DRG pro rok 2019.

Zásadním materiálem pro kódování diagnóz v roce 2019 je Metodika kódování diagnóz IR-DRG. Podle IR-DRG bude sestavován casemix v roce 2019.

Přejeme Vám krásný den

za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 271 (3. 12. 2018)

Hepatopatie při infekční mononukleóze

Dobrý den,
zajímalo by mne stanovisko ÚZIS ke kodování hepatopatie při infekční mononukleóze. Minulý týden jsme na setkání kodérů AČMN se zástupci zdravotních pojišťoven narazili na tento problém.
Pacientka s infekční mononukleózou (serologicky prokázána akutní EBV infekce). V laboratoři elevace transamináz, proto podáván Silymarin a Essentiale. HDG kodováno B27.0, VDG K77.0* onemocnění jater při infekčních a parazitárních onemocněních.
Někteří zástupci ZP odmítají K77.0, že se jedná o typický příznak onemocnění. Ne každá mononukleóza má ale elevaci transamináz. Navíc příznakové dg je možné kodovat, jsou-li samostatně léčeny, což je v tomto případě splněno (hepatoprotektiva).
V abecedním seznamu je u hepatomegalie při infekční mononukleose způsobené gamavirem uvedeno B27.0+ K77.0*.
Předem děkuji za odpověď.


Odpověď:

Dobrý den,

položka K77.0* Onemocnění jater při infekčních a parazitárních nemocech  není součástí seznamu příznakových diagnóz Metodiky kódování diagnóz pro využití v IR-DRG ani se k ní nevztahuje jiné speciální pravidlo této metodiky. Na místě vedlejší diagnózy ji lze vykázat, pokud splní alespoň jednu podmínku pravidla 1.5.2. Ve Vámi zmíněné kazuistice byla pro hepatopatii při infekční mononukleóze poskytnuta léčba (hepatoprotektiva), čímž byl splněn bod 1.5.2b a kód K77.0 tedy vykázat lze.

Přejeme Vám krásný den

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 264 (2. 11. 2018)

Kódování DRG markerů pro onkologii v roce 2019

Dobrý den, v Metodice užití DRG markerů pro rok 2019 (verze 016) jsou v kapitole 9.17. Pokyny ke kódování DRG markerů pro onkologii.
Vykazují se tyto markery např. i na chirurgickém oddělení, kdy pacient je primárně hospitalizován se zlomeninou (HDG je úrazová) a během chirurgické hospitalizace se poskytuje také "chronická" onkologická péče (VDG je Cxx)?
První věta v 9.17. jednoznačně říká, že markery se vykazují pro onkologické onemocnění, pro která byla poskytována péče během aktuální hospitalizační epizody.
Ale druhá věta inklinuje k tomu, že onkologický marker se spíše týká epizod, které přímo souvisí s onkologickou péčí ("Toto onemocnění je zpravidla vykázáno kódem DG na pozici HDG nebo v případě radioterapie nebo chemoterapie na pozici první VDG).

příloha


Odpověď:

Dobrý den,

zmíněné DRG markery by měly být vykazovány pouze u případů, jejichž hlavní náplní je onkologická léčba, nikoliv např. ta zlomenina, jak píšete. Dokonce je to tak, že povinné uvedení těchto DRG markerů se týká pouze těch hospitalizací, které se týkají diagnostiky nebo protinádorové léčby primárního onemocnění pacienta s diagnózou ZN. To odpovídá diagnóze ZN na pozici:

1. Hlavní diagnózy HP = pacient aktivně léčen nebo diagnostikován pro ZN (mimo podání CHT, RT),

2. První vedlejší diagnózy HP při HDG Z51.0 a Z51.1 = podání CHT, RT.

Po dohodě s onkologickou společností v roce 2019 nebudou nové onkologické DRG markery uváděny u HP, které představují hospitalizace pro relaps, recidivu nebo progresi onemocnění.

S pozdravem

Tomáš Pavlík


Dotaz č. 265 (12. 11. 2018)

Dotaz ke kódování.

Dobrý den,
prosím o zpětnou vazbu k zakódování níže uvedených kazuistik:

1) Pacient na DDOT dne 6. 3. odeslán z TRN pro exacerbaci CHOPN, bez teplot, kašel s expektorací. Poslechově dýchání s chrůpky bilat., ojediněle vrzoty. Dle RTG plic z 5. 3. skvrnitá infiltrace plic na ploše 4x4 cm vlevo bazálně, kontrolní RTG z 11. 3. popisuje regresi infiltrace s volnou bránicí. Sledována ABR, v terapii ATB, bronchodilatancia v nebulizaci a infuzích, kortikoidy, oxygenoterapie.

Lékař v souladu se zdravotnickou dokumentací a Metodikou kódování obsah bodu 1., Pravidlo 1.4. uzavírá jako CHOPN s akutní exacerbací (J44.1.), poněvadž dle NIS šlo za tímto klinickým stavem více nákladů poskytovatele.
Na pozici VDG pak v souladu se zdr. dok. a obsahem bodu 2., Pravidlo 1.5., kóduje bronchopneumonii (J180) a chronické respirační selhání (J96.10).

Prosím o vaše laskavé vyjádření k zakódování lékařem uzavřených klinických stavů.

2) Pacientka přijata pro exacerbaci CHOPN s nevelkou bronchopneumonií, febrilie 40 °C, výrazně zhoršenou dušnost, saturace kyslíkem 85%. Při přijetí poslechově dýchání s chrůpky, jemnými vrzoty. Dle RTG v den přijetí zmnožená kresba v dolních až středních polích, vlevo splývající, na kontrolním snímku již kompletní regrese vlevo. Hodnoty ABR nesledovány, terapie ATB, bronchodilatancia, mukolytika, ogyxenoterapie, kortikoterapie i syst. kortikoidy. postupně s úpravou stavu.

Lékař v souladu se zdravotnickou dokumentací a Metodikou kódování obsah bodu 1., Pravidlo 1.4. uzavírá jako CHOPN s akutní exacerbací (J44.1.), poněvadž dle NIS šlo za tímto klinickým stavem více nákladů poskytovatele.
Na pozici VDG pak v souladu se zdr. dok. a obsahem bodu 2., Pravidlo 1.5., kóduje bronchopneumonii (J180) a chronické respirační selhání (J96.10).

Prosím o vaše laskavé vyjádření k zakódování lékařem uzavřených klinických stavů.


Velice děkuji za Váš čas a vyjádření.


Odpověď:

Dobrý den,

pokud byly oba stavy přítomné již při přijetí a oba byly stejnou měrou řešeny (byly tedy primárním důvodem hospitalizace), je v souladu s Metodikou možné vybrat na pozici hlavní diagnózy ten z nich, který nesl vyšší náklady zdravotnického zařízení. Uvedené zakódování je tedy možné.

Přejeme Vám krásný den

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 263 (24. 10. 2018)

Kódování

Dobrý den,

prosím o zpětnou vazbu k zakódování níže uvedených kazuistik:

1. Pacientka porodí plod cestou do porodnice, placenta porozena zdravotníkem v nemocnici, gynekologicky vyšetřena po porodu. Poté standardní péče na oddělení šestinedělí.
Prosím o sdělení HDG.

2. Pacientka porodí cestou do porodnice plod i placentu, v nemocnici gynekologicky vyšetřena, ošetřeno poranění z porodu. Poté standardní péče na oddělení šestinedělí.
Prosím o sdělení HDG.

3. Pacientka porodí cestou do porodnice plod i placentu, v nemocnici gynekologicky vyšetřena, je bez poranění. Poté standardní péče na oddělení šestinedělí.
Prosím o sdělení HDG.

4. Při vaginálním porodu zachycen suspektní kardiotokografický záznam, pacientka proto kontinuálně kardiotokograficky monitorována až do porodu plodu.

4a: při porodu příčina suspektního kardiotokografického záznamu nezjištěna (není přítomna patologie pupečníku ani jiná), plod v dobrém stavu, apgar skore 9-10, astrup v normě
HDG O800
Lze na pozici VDG vykázat O680 (zvýšená monitorace, tedy zvýšené náklady)?

4b: při porodu příčina suspektního kardiotokografického záznamu nezjištěna (není přítomna patologie pupečníku ani jiná), apgar skore pod 7 (tedy pravděpodobně proběhlá hypoxie intra partum)
HDG O800
Lze na pozici VDG vykázat O680?

4c: při porodu plod s utaženým pupečníkem kolem krčku, tedy pravděpodobná příčina suspektního záznamu při porodu
HDG O800
Lze na pozici VDG vykázat společně O680 + O691 (nebo jen O691)?


Velice děkuji za váš čas a odpovědi.


Odpověď:

1. HDG: O80.0 Spontánní porod jediného dítěte (porod placenty je III. Doba porodní)

2. HDG:  O70 Trhlina hráze (perinea) při porodu (dle rozsahu) event. O71 Jiná porodní poranění

3. HDG: Z39.0 Péče a vyšetření bezprostředně po porodu

4. a) + b) Pokud je v dokumentaci uvedena fetální bradykardie/tachykardie nebo nepravidelná frekvence lze vykázat O68.0 Porod komplikovaný nenormální srdeční frekvencí plodu. Kodér nemůže interpretovat kardiotokografický záznam.

  1. c)  Vykázat můžete pouze O69.1 Porod komplikovaný pupečníkem kolem krku s kompresí (zjištěna příčina patologického záznamu).

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 261 (16. 10. 2018)

Pacient po operaci Ca prostaty.

Pacient má pro nádor odoperovanou prostatu. Opakovaně dochází ne kontroly na urologii, kde bývá i hospitalizován. Lékaři mi píší HDG Ca prostaty C61. Na můj dotaz, zda by se nemělo kódovat raději stav po, tvrdí, že pacient chodí na kontroly, protože by mohla vzniknout recidiva a proto kódují C61. Já bych dávala HDG stav po Z080. Děkuji.


Odpověď:

Na místě hlavní diagnózy vykazujte Z08.0 Následné vyšetření po operačním výkonu pro zhoubný novotvar.

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 260 (16. 10. 2018)

Doprovod hospitalizovaného novorozence A + novorozenec B

Dobrý den,
prosím o radu jak správně vykázat následující případ:
Matka porodila dvojčata, po 4 dnech ona i jedno dítě byli k propuštění, bohužel dítě B muselo pokračovat v hospitalizaci. Vykázání primární hospitalizace u všech tří je jasné.
Ale ta sekundární - dítě B pokračuje hospitalizaci, matka je přijata jako doprovod nemocného Z763 a jak naložit s novorozencem A? Nenacházíme správnou variantu.

Děkuji za radu


Odpověď:

U novorozence A doporučujeme vykázat diagnózu Z76.2 Zdravotní prohlídka, dohled a péče o jiného zdravého kojence a dítě.

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 259 (27. 9. 2018)

správné vykázání diagnózy

Dobrý den
- urologie - extrakce JJ stentu. HDG Z 436 nebo Z 458?
- ARO - pacient přijat pro pneumonii 80 hodin na umělé plicní ventilace pro respirační selhání. HDG J 180 nebo J9609?
Děkuji a zdravím


Odpověď:

Urologie:

u položky Z43 je „v patří sem” uvedeno odstranění katetrů a stent je svým způsobem pomůcka katetru podobná.  Celá položka Z43 se však týká ošetřování umělých vyústění a JJ stent se zavádí přes ústí přirozené. Proto je v tomto případě nutné použít kód Z45.8 Přizpůsobení a seřízení jiných implantovaných pomůcek

ARO:

a) Pokud byla primárním důvodem hospitalizace pneumonie a teprve poté se rozvinulo respirační selhání,  musíte na místě hlavní diagnózy vykázat kód  J18.0 Bronchopneumonie NS (pokud se nepodařilo prokázat původce) a kód J96.09 Akutní respirační selhání, typ nespecifikován na místě vedlejší diagnózy.

b) Pokud byl pacient přijatý s již rozvinutým respiračním selháním, bylo by vzhledem k vyššímu čerpání prostředků možné kódovat na místě hlavní diagnózy J96.09  a  J18.0 vykázat jako vedlejší diagnózu.

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 256 (13. 9. 2018)

kódování diagnóz

Prosíme o radu při kódování následujícího hospitalizačního případu.

Pacient s ca močového měchýře (onkologická léčba již byla ukončena) byl přijat pro hematurii, v lab. elevace N-metabolitů odpovídající akutnímu renálnímu selhání (kreatinin 741umol/l). Uložen na JIP, pro hypotenzi podpora NOAD, následně akutní hemodialýza a další léčba renálního selhání. Současně podávána hemostyptika pro hematurii, krevní transfuze pro poztrátovou anemii. Stran ca močového měchýře vyšetřen urologem, nebyla provedena žádná chirurgické léčba. Za hosp. funkce ledvin zlepšena, není dále nutnost hemodialýzy.
Prosím o radu při stanovení hlavní diagnózy.
Lze jako hlavní dg. stanovit ca močového měchýře (C670 - pac. s již prehospitalizačně dg. ca trigona močového měchýře) - jako příčinu hematurie s koaguly, následné obstrukce moč. cest, anemie - ale ca moč. měchýře nebyl za hosp. léčen ve "své vlastní rovině"?
Nebo je správná hlavní dg. např. N178 /jiné akutní selhání ledvin/, které bylo těžištěm péče za hospitalizace? Nebo lze říct, že selhání ledvin bylo "příznakem" ca moč. měchýře a patří na místo vedlejší dg.?

Velmi děkujeme za odpověď.


Odpověď:

Dobrý den,

dle bodu 1.4.1 Metodiky kódování diagnóz je hlavní diagnóza ta, která byla primárně odpovědná za potřebu hospitalizace – tj. ve Vámi uvedené kazuistice je to diagnóza N17.8.

Přejeme Vám krásný den

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Dotaz č. 258 (24. 9. 2018)

Hemoperitoneum po koloskopii

Dobrý den, chci se zeptat na správnost kódování.
Pacient byl přijat po neproblémové koloskopii k observaci, během hospitalizace dochází k rozvoji bolesti břicha, zjištěno pneumoperitoneum, hemoperitoneum, provedena operační revize s levostranná hemokolektomie.
Je na místě užít jako HDG K631 nebo T812?
Děkuji


Odpověď:

 

Dobrý den,

dle platné Metodiky kódování diagnóz bodu 1.7.5 v daném případě vykažte na místě hlavní diagnózy kód K63.1 Perforace střeva (neúrazová) a dle bodu 1.7.6 na místě vedlejší diagnózy Y60.4 Neúmyslné říznutí‚ píchnutí‚ perforace nebo krvácení při endoskopickém vyšetření.

Přejeme Vám krásný den

Za tým DRG Restart

Irena Rubešová


Jít na stránku: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11