Odpovědi na dotazy

Jít na stránku: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11


Dotaz č. 81 (19. 3. 2017)

vykazování původce infekce B 95-B97

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli k diagnózám typu A 048 nebo J 208 je možné vykázat původce z kapitoly B 95 - B 97, pokud je znám?


Odpověď:

Vážený pane doktore,

děkujeme za Váš dotaz.

Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) se přesně nevyjadřuje, jak kódovat původce onemocnění u položky, kde není v názvu jednoznačně uveden a zároveň není uveden jasný pokyn, že se má položka z bloku B95-B97 použít jako upřesňující doplněk.

Stejně tak se k problému nevyjadřuje ani aktuální Metodika kódování IR-DRG pro rok 2017. Z tohoto pohledu nemůžeme vydat jasné stanovisko.

Metodika kódování pro rok 2018 bude tento problém řešit.

V úctě

za tým DRG Restart

Miroslav Zvolský


Dotaz č. 72 (19. 9. 2016)

Kódování renálního selhávání

Při přípravě kodérského manuálu pod hlavičkou FN Brno bylo navrženo používání kódu R392 (extrarenální urémie)u všech stavů renálního selhání vyjma situací, kdy je nutné dialýza. Podle tohoto pravidla by se kód N17X (renální selhání) měl kódvat poze při užití dialýzy.
Extrarenální urémie je však podle mě v dnešní době už nic neříkající název neodpovídající současné terminologii, kdy je hluboce zakořeněn a používán termín renální selhání a nikoliv urémie.
Diskuze vedená při tvorbě kodérského manuálu vedoucí k preferenci používání R392 ve všech případech vyjma dialýzy byla vedena tím, že v IR-DRG bylo vhodné odlišit závažné renální selhání od méně závažného, které nevyžaduje dialýzu, pomocí kódů.
Pro starý systém IR-DRG byl klíčový systém na vedl. diagnózy komplikujících a nekomplikujících.
Nicméně situace s CZ-DRG se změní. Ten nabízí možnost automaticky dialýzu identifikovat a není k tomu potřeba MKN. Při kalkulaci relativních vah bude použití dialýzy zcela jistě bonifikováno na základě vykázaných výkonů a to , zda byla provedena dialýza není potřeba, aby hodnotil kodér, ale zajistí to kód výkonu, který je součástí informace odesílané do grouperu.
Navrhuji tedy, abychom se od roku 2018 prostili od „starého myšlení“ , pojďme bez obav používat kód N17 pro jakékoliv formy renálního selhání (i ty lehčí formy), který mnohem více odpovídá používáné lékařské terminologii.
R392 je velim matoucí a myslím, že autory primární klasifikace nebyl ani takto míněn.

Děkuji


Odpověď:

Dobrý den,

děkujeme za podnět. Před položením dotazu objasněno e-mailem pí. Homrovou (19.9., 7:54).

Cílem je, aby lékař (nikdo jiný), definoval klinické pravidlo (výklad) k této dgn. A to jak pro invazivní, tak pro konzervativní způsob léčby.

Kombinace dgn. a výkonu dialýzy je jasná a velmi dobře ošetřitelná. Je však třeba zohlednit a popsat i konzervativní postup léčby tohoto klinického stavu, tj. kdy lékař reaguje na vývoj kliniky pac. (jsou naplněny klinické parametry akutního renálního selhání) a zahajuje léčbu akutního renální selhání (ačkoli příčina není primárně v poškození ledvin), ale dialýza nebyla podána. Dle sdělení nefrologů, urologů, internistů, velmi častý jev. A v takových případech nás "limituje" MKN-10, která se snaží tento typ renálního selhání od akutního ledvonového selhání, odlišit. Proto je při zřejmém klinickém konsensu, pro CZ-DRG, definovat klinickým pravidlem (míněno Pravidla pro kódování zdravotních služeb).

S přáním pěkného dne,

Tým DRG Restart
 


Dotaz č. 71 (10. 8. 2016)

Vykazování DRG markeru prodoní váhy

Dobrý den,
prosím o upřesnění instrukcí, jak postupovat v případě vykazování DRG markerů porodní váhy (34450 - 34455) v případě, že se jedná o přijetí dítěte nikoliv z důvodů narození, ale později ve věku do 28 dnů, kdy jeho váha při přijetí již neodpovídá původní porodní váze. V popisu DRG markeru je uvedeno: "DRG marker se vykazuje u dětí do 28 dnů věku, dle jejich porodní váhy".
Tzn. např. dítě narozené s původní porodní váhou 1300 g (marker 34452) přijaté k hospitalizaci s váhou při přijetí 1600 g (marker 34453). Lze i přijetí k hospitalizaci s váhou 1600 g ve věku do 28 dnů stále vykazovat DRG marker 34452?


Děkuji za odpověď


Odpověď:

Dobrý den,

děkujeme za dotaz. Ve vámi uvedeném případě by porodní váha měla být vykázána kódem váhy dle hmotnosti miminka v době přijetí do nemocnice, nikoli dle hmotnosti v době narození. Jinak dochází k neoprávněnému navýšení CM a zároveň k devalvaci ("naředění") vstupních zdrojových dat pro výčet relativní váhy dané DRG skupiny, viz níže uvedený příklad:

1) nov., narozený v perinatologickém centru s těžkou porodní asfyxií, p.hm. při narození 1200g, hmotnost při překladu pac. do spádového ZZ 1950g,  překlad 24. den

- případ zařazen do DRG skupiny 15653 (nov., váha při porodu 1000-1499, bez zákl. výk. s MCC), CMI 15,0420

2) týž nov. by však ve spádovém ZZ, při nekomplikovaném průběhu a HDG P071, měl být zařazen do DRG skupiny dle poskytnuté péče, tj.  ve vztahu k aktuální hmotnosti, tedy hmotnosti při přijetí, nikoli při narození, a to do DRG 15671 (nov. váha při porodu 1500-19999 bez zákl. výk., bez CC), CMI 3,0627

Diference mezi oběma váhami, zohledňujícími poskytnutou péči o nov. s patologickou porodní hmotností ve ZZ "A"  péčí o nov. s již nabranou hmotností ve ZZ"B", je více než zřejmá.

Cílem je, aby nám takovéto diskrepance neovlivňovaly výpočet relativních vah a výsledná RV dané DRG skupiny korelovala s poskytnutou zdravotní péčí ve vztahu k vynaloženým nákladům.

Poněvadž však ÚZIS pro přechodné období , tj. při převzetí systému IR-DRG nedostal mandát, provádět změny mající dopad do úhrad, bude tato diskrepance napravena v novém klasifikačním systému CZ-DRG. 

S přáním pěkného dne.

Tým DRG Restart


Dotaz č. 64 (26. 7. 2016)

přerušení hospitalizace

Dobrý den,
pokud je pacient přeložen na 1 den nebo i méně na akutní lůžko jiného ZZ a je přijat zpět /pro např. komplikace/ jedná se o 3 hospitalizace nebo je to stejné jako při propuštění do ambulantní péče a hospitalizace se spojí?
Děkuji


Odpověď:

Dobrý den,

je to přesně, jak píšete, pane doktore. Pokud se pac. do téhož ZZ vrátí v době kratší, než 1 kalendářní den ode dne ukončení hospitalizace, do dne "znovupřijetí" k hospitalizaci, dojde ke sloučení obou hospitalizačních pobytů. Neboli, na "překlad" pacienta ze ZZ "A" do ZZ "B", je nahlíženo stejně, jako na "běžném" ukončení hospitalizace (propuštění) ve ZZ "A" a opětovné přijetí do ZZ "A". 

S přáním pěkného dne,

Tým DRG Restart


Dotaz č. 63 (14. 7. 2016)

DRG marker 90942-replantace TEP kyčle

V číselníku DRG markerů IR-DRG, verze 013 (platnost pro rok 2016) je uveden DRG marker 90942-replantace TEP kyčle (Vykazuje se u výměny selhané endoprotézy kyčle za novou endoprotézu. Kódy materiálu jsou rovněž vykazovány.), vazba na výkon 66617, popis – replantace pro selhání TEP nebo CCEP kyčle.

Domníváme se, že DRG marker 90942 by měl mít vazbu na výkony 66612 - totální endoprotéza kyčelního kloubu a 66617 – revize, odstranění totální endoprotézy, výměna za novou.

Zdůvodnění:
V registračním listu výkonu 66612 – totální endoprotéza kyčelního kloubu uvedeno:
„Náhrada kyčelního kloubu umělou jamkou a dříkem s hlavicí, které jsou fixovány do preformovaného lože v kosti cementem nebo vlastním tvarem implantátů (necementované implantáty) nebo jednoduchá revize dříve implantované náhrady s prostou výměnou jedné nebo několika komponent.“
Vzhledem k tomu, že jednoduchá revize s prostou výměnou jedné nebo několika komponent se vykazuje výkonem 66612, pak DRG marker 90942 by měl mít vazbu na kritické výkony 66612 a 66617.


Odpověď:

Vážená paní inženýrko,

děkujeme za Váš podnět na změnu vykazování DRG markeru 90942, resp. na jeho rozšíření o kód výkonu 66612 -totální endoprotéza kyčelního kloubu. Vaším návrhem se budeme zabývat.

 

S přáním pěkného dne a vřřelým DÍKY za Váš čas,

Tým DRG Restart


Dotaz č. 59 (17. 6. 2016)

Správné zařazení do MCC

Dobrý den,
máme dotaz ke správnému zařazení do DRG skupiny při použití Vedlejší DGN, která by měla navýšit případ do skupiny "3". Jde o DGN N185. Dle pravidel je to DGN, která, když se použije jako vedlejší, povýší případ do MCC. Máme zde hospitalizační případ, který má jako hlavní DGN E117 a vedlejší právě N185, nicméně hospitalizační případ byl zařazen do DRG - 10041 anikoli do 10043. Nevíme zda se jedná o chybu Grouperu, který máme všechny nemocnice stejný nebo se jedná o záměr. Bohužel nevíme z jakého důvodu.
Děkuji za odpověď


Odpověď:

Vážená paní inženýrko,

děkujeme za Váš dotaz. Důvod, proč dgn. N185, ačkoli dle DM_A je této dgn. přiřazena ccsev 3 (tedy MCC), je DM_C.

Tato příloha upravuje severitu diagnóz u definovaných kombinací. A Vámi zmíněný příklad (HDG E117 s VDG N185) je jednou z mnoha výjimek, které DM_C upravuje. Proto je při Vámi zmíněném vykázání případ zařazen do nekomplikované DRG skupiny a nikoli do MCC.

S pozdravem

Tým DRG Restart


Dotaz č. 57 (28. 5. 2016)

obecná chirurgie

1. Jakou velmi podhodnocené vidím komoce

2. Oboustranná kýla laparoskopicky má stejnou RV jako jednostranná.

3. Chybí adekvátní navýšení RV u laparoskopické operace ventrální kýly, které by pokrylo zvýšení nákladů na nesmáčivé síťky

4. Myslím, že jsou podhodnocena i krvácení do GIT

5. Nízká RV u velkých výkonů na střevě.


Odpověď:

Vážený pane doktore,

děkujeme za podnětné připomínky.  Kolegové připravující nový klasifikační systému CZ - DRG je registrují.

S ohledem na absenci reálných nákladových dat byla aktualizace resp úprava RV stávajícího klasifikačního systému IR DRG pozastavena.

Výpočet realitvních vah bude proveden až po sběru nákladových z referenčních nemocnic nad novým klasifikačním systémem.

S ohledem na to, že první sběr nákladových dat za z RN  bude na jaře 2017, nelze očekávat úpravy RV pro rok 2017

Hezký den  

Petr Mašek


Dotaz č. 27 (12. 10. 2015)

Vykazování *dg jako HDG.

Kód s * nesmí být použit samostatně. Pro kódování DRG může být namístě HDG kód s *, pokud je péče poskytována primárně pro danou manifestaci nemoci a dg s * splňuje požadavky na HDG.
Pacient se zhoubným novotvarem vaječníku, přijat k léčbě anemie. Pak
HDG D630*
VDG C56

Při hlášení hospitalizací na NZIS však stále hláška typu:
Kód chyby: 173 , Popis chyby: Základní dg /hdgz/ - číselník MKN10-chyba,pokud v položce ZNAK je "*", pak diag.dg2 musí mít v položce ZNAK "+" nebo se musí rovnat položce DGZAKL

Pak ale nelze správně vykázat VDG. Jak je to tedy správně?


Odpověď:

Dobrý den,

s ohledem na nepřesné metodické důsledky validace číslo 173, kontrolující souvztažnost diagnózy označené * na pozici základní hospitalizační diagnózy s diagnózami označenými + na pozici další diagnózy, jsme provedli dočasné vypnutí této validace do doby, než nalezneme adekvátní metodické a technické řešení kontroly vykazování těchto diagnóz. Nyní by neměl vámi uvedený problém s předáváním dat do datového uložiště nastat. V případě problémů se na mne obraťte.

Mgr. Jan Žofka

ÚZIS ČR


Dotaz č. 56 (27. 5. 2016)

DRG 00180 a 00190 - příliš nízké nastavení relativních vah vzhledem ke skutečné cenové hladině

Dobrý den,

v současném DRG 013.2016 jsou nastaveny relativní váhy pro DRG 00180 IMPLANTACE NEUROSTIMULÁTORU PRO HLUBOKOU MOZKOVOU STIMULACI a pro DRG 00190 IMPLANTACE JINÝCH NEUROSTIMULÁTORU A LÉKOVÉ PUMPY hluboko pod skutečnou nákladovou hladinou.

Nejlépe vidíme nereálně nízké nastavení úhrady u srovnání na položce AMAT, která u DRG 00180 činí 700064 Kč, avšak reálné náklady pouze na neurostimulátor jsou 912580Kč (kód 0165002 dle číselníku VZP-ZP).

U DRG 00190 činí AMAT 380068Kč, avšak reálné náklady na stimulátor či pumpu jsou 499134Kč (kód 0069205 dle číselníku VZP-ZP).

Bylo by možné tyto úhradové diskrepance, které v současnosti brání primoimplantacím výše uvedených technologií indikovaným pacientům, odstranit v následující verzi DRG O14.2017 ?

Děkuji za odpověď.


Odpověď:

Vážený pane inženýre, ,

děkujeme za podnětnou připomínku k RV.  Kolegové připravující nový klasifikační systému CZ - DRG tento problém registrují.

Souhlasíme, že nastavení stávajících RV není zcela korektní a obsahuje řadu nelogičnostní.

S ohledem na absenci reálných nákladových dat byla aktualizace resp úprava RV stávajícího klasifikačního systému IR DRG pozastavena.

Výpočet realitvních vah bude proveden až po sběru nákladových z referenčních nemocnic nad novým klasifikačním systémem.

S ohledem na to, že první sběr nákladových dat za z RN  bude na jaře 2017, nelze očekávat úpravy RV pro rok 2017

Hezký den  

Petr Mašek


Dotaz č. 55 (25. 5. 2016)

Transplantována játra - Z94.4

Diagnóza Z94.4 je dle APP-A s ccsev "2" a proto při použití na pozici VDG je DRG báze s CC. Toto platí při použití s HDG (například) Z09.0. Ale při klasifikaci s HDG T86.4 Rejekce transplantátu jater je výsledná klasifikace do DRG báze 07031 - bez CC. Jaké je vysvětlení pro toto zařazení? Je to nějaká výjimka, o které není dostatečná informace? Již neplatí ccsev 2 pro DG Z94.4. Klinicky se mi nezdá nemožné mít rejekci a vykázat i přítomnost tranpslantovaného orgánu jako VDG. Děkuji za odpověď.


Odpověď:

Vážený pane doktore,

velmi děkujeme za Váš příspěvek a názor k diskuzi. Změna severity u diskutované kombinace dgn. (ačkoli dgn. Z944 je sama o sobě vedena jako CC) vychází z nastaveného algoritmu grupování. V této souvislosti popsaného v DM_C.

Poněvadž nastavení "historicky" spadá do gesce bývalého NRC, nemůže se ÚZIS k jeho důvodu relevantně vyjádřit. S novým klasifikačním systémem CZ-DRG však zcela jistě dojde k reklasifikaci DRG skupin, ke změně severit diagnóz a jejich revizi, a to vč. souvisejících dgn. a grupování.

S pozdravem

Tým DRG Restart


Jít na stránku: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11