Odborní asistenti

Odborní asistenti jsou odborníci, které nominovala referenční nemocnice na zapojení do projektu DRG Restart. Odborní asistenti budou implementovat do svých interních řídících procesů a dokumentů všechny vytvořené metodiky projektu DRG Restart.