Metodické materiály

Doplňující metodické materiály k CZ-DRG 2019

Pro vykazování zdravotních služeb akutní lůžkové péče v roce 2019 jsou zásadní metodické materiály IR-DRG. Souhrn rozdílů mezi klasifikačními systémy IR-DRG a CZ-DRG pro rok 2019 je shrnut v prezentaci Zahájení referenčního kódování pro systém CZ‐DRG od 1. 1. 2019.

Pro interpretaci vykazování CZ-DRG markerů pro oblast onkologie byla vydána doplňující Metodika použití DRG markerů v systému CZ-DRG – specifické pokyny pro kódování DRG markerů pro onkologii.

Klasifikace hospitalizačních případů CZ-DRG přináší (oproti dosavadními IR-DRG) změnu ve stratifikaci a tvorbě závažnosti komorbidit a komplikací. Místo tří stupňů závažnosti „bez CC“, „s CC“ a „s MCC“, podle kterých byly vytvářeny DRG skupiny, je stanovováno Skóre závažnosti komorbidit a komplikací. Představu o tvorbě skóre přináší jednoduchá kalkulačka skóre závažnosti komorbidit a komplikací hospitalizačního případu vytvořená v prostředí MS Excel.

Rok 2019

V rámci údržby stávajícího systému IR DRG došlo pro rok 2019 k aktualizaci metodických materiálů (verze 016). Změny byly provedeny v Metodice kódování diagnóz pro využití v IR-DRG, v Metodice DRG markerů pro IR-DRG a v Číselníku DRG markerů IR-DRG 1.2. Tyto změny mají pouze upřesňující či vysvětlující charakter. Cílem je snížit odlišnou interpretaci výkladu jednotlivých částí metodik, v klinické praxi, mezi plátci a poskytovateli.

Detailní popis, včetně odůvodnění, proč pro rok 2019 zůstává v platnosti verze Grouperu 012, naleznete v dokumentu:

Závazné metodické materiály a číselníky pro použití v rámci klasifikace IR DRG jsou zveřejněné na webových stránkách MZ ČR.

Upozornění: Grouper verze CZIR-016.2019 je shodný s Grouperem verze CZIR-012.2015. Dokumenty „Metodika přiřazení RV k případu hospitalizace“ a „Seznam kritických výkonů“ jsou stejné jako ve verzi 012.2015.

Volně ke stažení jsou dokumenty pro rok 2019 (verze 016) k dispozici i v této sekci DRG Restart:


Rok 2018

V rámci údržby stávajícího systému IR DRG došlo pro rok 2018 k aktualizaci metodických materiálů (verze 014). Změny byly provedeny pouze v Metodice kódování diagnóz pro využití v IR-DRG a v Číselníku DRG markerů IR-DRG 1.2. Tyto změny mají pouze upřesňující či vysvětlující charakter. Cílem je snížit odlišnou interpretaci výkladu jednotlivých částí metodik, v klinické praxi, mezi plátci a poskytovateli. Vypořádání připomínek a námětů k Metodice kódování diagnóz pro využití v IR-DRG a v Číselníku DRG markerů IR-DRG 1.2 uvádíme v této tabulce:

Detailní popis, včetně odůvodnění, proč pro rok 2018 zůstává v platnosti verze Grouperu 012, naleznete v dokumentu:

Závazné metodické materiály a číselníky pro použití v rámci klasifikace IR DRG jsou zveřejněné na webových stránkách MZ ČR.

Upozornění: Grouper verze CZIR-014.2017 je shodný s Grouperem verze CZIR-012.2015. Metodiky „Metodika přiřazení RV k případu hospitalizace“ a „Seznam kritických výkonů“ jsou stejné jako ve verzi 012.2015.

Volně ke stažení jsou dokumenty pro rok 2018 (verze 015) k dispozici i v této sekci DRG Restart:


Rok 2017

V rámci údržby stávajícího systému IR DRG došlo pro rok 2017 k aktualizaci metodických materiálů (verze 014). Změny v metodikách mají pouze upřesňující či vysvětlující charakter. Cílem je snížit odlišnou interpretaci výkladu jednotlivých částí metodik, v klinické praxi, mezi plátci a poskytovateli.

Detailní popis, včetně odůvodnění, proč pro rok 2017 zůstává v platnosti verze Grouperu 012, naleznete v dokumentu Aktualizace metodik a číselníků IR DRG v1.2 pro rok 2016 – důvodová zpráva.

Závazné metodické materiály a číselníky pro použití v rámci klasifikace IR DRG jsou zveřejněné na webových stránkách MZ ČR.

Upozornění: Grouper verze CZIR-014.2017 je shodný s Grouperem verze CZIR-012.2015. Metodiky „Metodika přiřazení RV k případu hospitalizace“ a „Seznam kritických výkonů“ jsou stejné jako ve verzi 012.2015.

Volně ke stažení jsou dokumenty pro rok 2017 (verze 014) k dispozici i v této sekci DRG Restart:


Rok 2016

V rámci údržby stávajícího systému IR DRG došlo pro rok 2016 k aktualizaci metodických materiálů (verze 013). Změny v metodikách mají pouze upřesňující či vysvětlující charakter. Cílem je snížit odlišnou interpretaci výkladu jednotlivých částí metodik, v klinické praxi, mezi plátci a poskytovateli.

Detailní popis, včetně odůvodnění, proč pro rok 2016 zůstává v platnosti verze Grouperu 012, naleznete v dokumentu Aktualizace metodik a číselníků IR DRG v1.2 pro rok 2016 – důvodová zpráva.

Závazné metodické materiály a číselníky pro použití v rámci klasifikace IR DRG jsou zveřejněné na webových stránkách MZ ČR.

Upozornění: Grouper verze CZIR-013.2016 je shodný s Grouperem verze CZIR-012.2015. Metodiky „Metodika přiřazení RV k případu hospitalizace“ a „Seznam kritických výkonů“ jsou stejné jako ve verzi 012.2015.

Volně ke stažení jsou dokumenty pro rok 2016 (verze 013) k dispozici i v této sekci DRG Restart: