Výstupy

Aktuální metodické výstupy DRG Restart

Plánované výstupy

Metodika vývoje klasifikačního systému hospitalizačních případů DRG, složená z následujících částí:

Metodika pro oceňování hospitalizačních případů, členěná na:

Metodika pro výpočet relativních vah:

Metodická kultivace procesu vykazování, v členění:

Klasifikace hospitalizačních procedur, členěná na:

Pravidla pro kódování zdravotních služeb v klasifikačním systému DRG, složená z:

Metodika sestavení hospitalizačního případu v systému DRG, složená z: