Prezentace a přednášky k tématu oceňování akutní lůžkové péče

Prezentace z konferencí

Vyčíslení nákladů na akutní lůžkovou péči za rok 2016
Markéta Bartůňková a kolektiv autorů
(Konference DRG Restart 2017, 29.–30. 11. 2017, Praha)

Praktické aspekty ocenění ve vztahu k referenčním nemocnicím
Jan Linda
(Konference DRG Restart 2017, 29.–30. 11. 2017, Praha)

Videozáznamy přednášek

Metodika ocenění hospitalizačního případu
Markéta Bartůňková
(KlasifiKon 2017, 7.–8. 11. 2017, Praha)